Alla utbildningar

Stärk din kompetens idag. Hitta din utbildning bland hundratals kurser i olika format. Välj mellan öppna-, företagsinterna, klassrum-, distans- och interaktiva onlineutbildningar.

Kollage Utbildningar
Visar 1-36 av 171 träffar
Läs mer och boka

Entreprenadjuridik

AMA Anläggning 20

Distans, Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 5 900 kr

exkl. moms

Förstå hur AMA Anläggning 20 fungerar och hur den ska användas.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Entreprenadjuridik

AMA Hus 21

Få kunskap om nyheter och regler för användning av AMA Hus 21.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledarskap

Arbetsledning steg 2 - Kommunikativt ledarskap

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 17 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledarskap

Arbetsledning steg 3 – utvecklande ledarskap och förändringsledning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Arbetsmiljö för ledare | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 3 990 kr

exkl. moms

Kursen bygger på arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Att skriva om teknik

Kontakta oss för mer information och utbildningsförslag!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning och rening!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Bas P / U Byggarbetsmiljösamordnare uppdateringskurs

Distans, Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 5 900 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U för anläggningsföretag | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 3 990 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Elbesiktning

Besiktning av elanläggningar, fortsättningskurs

Kontakta oss på telefon 031 350 55 00 för mer information.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Elbesiktning

Besiktning av elanläggningar, grundkurs

Kontakta oss på telefon 031 350 55 00 för mer information.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Betongelementtillverkning

Betongelementtillverkning – för konstruktörer och projektörer

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 9 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Betongelementtillverkning

Betongelementtillverkning klass I-E

Göteborg

10 dagar

Fåtal platser

fr. 29 500 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Betongelementtillverkning

Betongelementtillverkning klass II-E

Göteborg, Stockholm

10 dagar

Fåtal platser

fr. 25 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Betongelementtillverkning

Betongelementtillverkning klass III-E (Grundläggande betongteknik)

Distans, Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 9 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga betongutbildningar

Betongreparationer

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 100 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Byggnads- och installationsteknik

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 800 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Centralgasanläggningar

Centralgasanläggningar för drifttekniker

Göteborg, Uppsala

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 300 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Centralgasanläggningar

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå

4 dagar

Platser kvar

fr. 16 800 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Göteborg, Göteborg alt. distans

2 dagar

Platser kvar

fr. 7 990 kr

exkl. moms

31 januari - 1 februari 2023

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Course for Construction Work Environment Cordinators (BAS-P/U) på engelska

Företagsanpassad kurs. Course held in English.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Hälsa, vård och omsorg

Daglig verksamhet

fr. 8 780 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

fr. 10 500 kr

exkl. moms

För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Dimensionering

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer

Göteborg, Stockholm

6 dagar

Fåtal platser

fr. 23 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Fåtal platser

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Dimensionering

Dimensionering av värmeinstallationer

Göteborg, Stockholm

6 dagar

Platser kvar

fr. 23 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fjärrvärme

Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler

Kontakta oss på telefon 031 350 55 00 för mer information.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Diplomerad fastighetsingenjör/VVS-projektör

fr. 79 815 kr

exkl. moms

Diplomutbildning som inkluderar flera delkurser. Kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Diplomerad fastighetstekniker

fr. 58 500 kr

exkl. moms

Diplomutbildning som inkluderar flera delkurser. Kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Inköp

Diplomerad Inköpare

fr. 44 000 kr

exkl. moms

Diplomutbildning som inkluderar flera delkurser. Kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledarskap

Diplomerad Ledare

fr. 45 900 kr

exkl. moms

Utvecklas som chef & bli en bättre ledare med ett 8 dagars ledarskapsprogram fördelat 3+3+2 dagar.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Drift av värmeinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fjärrvärme

Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar

Kontakta oss på telefon 031 350 55 00 för mer information.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Projektledning

Effektiv projektledning

Distans, Göteborg, Stockholm

4 dagar

Platser kvar

fr. 19 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka

SIFUs kurser, utbildningar och konferenser

SIFU är det självklara valet för ökad kompetensutveckling. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade kurser och konferenser, såväl på plats som på distans.

Vi erbjuder även onlineutbildning, där deltagarna själva kan styra när och var de vill gå sin utbildning.