Övriga utbildningar

Att skriva om teknik

Boka kurs

Kursnr. 5172

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Flödet av teknisk information är enormt. Tiden för att sätta sig in i all ny information är knapp. Detta ställer allt större krav på vår förmåga att skriva så att läsaren snabbt och enkelt förstår innehållet.

För att kunna skriva korrekta, tydliga och lättlästa tekniska dokument krävs rätt kompetens. En del av den kompetensen kan du få genom denna kurs. Du har stor nytta av att lära dig grundläggande skrivregler och effektiva metoder för att fånga läsarens intresse.

Kursen Att skriva om teknik ger dig användbara kunskaper om hur du bäst utformar tekniska rapporter, kravspecifikationer, instruktioner, handböcker och andra tekniska dokument. Utbildningen syftar också till att höja din språkliga medvetenhet, vilket ger dig en god grund för att vidareutveckla din egen skrivförmåga. Under kursen varvas föreläsningar, övningar och diskussioner för att du ska få ut så mycket som möjligt av kursdagarna. '

Om du vill kan du även få kursledarens synpunkter på en egen text som du tar med dig till kursen.

Obs!
Kursen genförs i nuläget i företagsanpassad form.

Du lär dig

 • skriva text med tekniskt innehåll
 • skriva så att budskapet når fram till målgruppen
 • skriva på ett språk som är tekniskt riktigt och tidsenligt
 • att öka din språkliga medvetenhet.

Innehåll

 • Målgruppsanalys
 • Att fånga läsarens intresse
 • Att skriva och informera pedagogiskt
 • Logisk tankekedja i texten
 • Textplanering, tips att komma igång
 • Formuleringar i tekniska texter
 • Effektivare språk
 • Tekniska fackord i texten
 • Olika former av teknisk information
 • Kvalitetssäkring av teknisk dokumentation
 • Svenska skrivregler och språkriktighet
 • Figurer och typografi
 • Att tillämpa kunskaperna praktiskt

Målgrupp

Du som bl.a. skriver tekniska rapporter, instruktioner och andra tekniska dokument och som behöver utveckla och uppdatera dina kunskaper i att skriva.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Att skriva om teknik

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se