Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

SIFU AB värnar om att skydda de personliga uppgifter som vi behandlar för våra kurs- och konferensdeltagare och skydda dessa enligt gällande lagar och regler. I vår integritetspolicy som du finner här nedan vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SIFU AB.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

SIFU AB (556456-9894) Drakegatan 7, 412 59 Göteborg är ansvarig för behandlingen av din personuppgifter. Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud på telefon 031-350 55 00 eller via info@sifu.se

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

SIFU samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:
- För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov 
- För att förstå våra kunders önskemål bättre
- För att erbjuda relevant utbildning utifrån kundens intressen
- För att få information om hur vi kan förbättras
Vilka personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning, kontakt vid rådgivning kring utbildning, anmälan till våra Nyhetsbrev eller andra kampanjer när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer, e-mailadress samt ev specialkost på tidigare eller framtida deltagare. Om utbildningen kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende på vilken adress deltagaren uppger att ev. resultat efter provskrivningar ska skickas till.

Cookies
På SIFUs webbplats använder vi cookies till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Vi använder även cookies för att kunna registrera en bokning, intresseanmälan eller en kontakt och vid delning av information i sociala medier. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i datorns webbläsare.
Hur hanteras personuppgifter?
Personuppgifterna lagras i våra system där endast personal från SIFU AB har tillträde och används för att våra deltagare ska få den service och kvalitet som vi utlovar och uppfylla de önskemål som deltagare har. Vi använder också personuppgifter för att skicka information och erbjudanden om relevanta utbildningar utifrån intresseavvägning. För deltagare på vissa av våra utbildningar skapas även stängda deltagarforum där kontaktuppgifter till deltagare publiceras. 
Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av nyhetsbrev och erbjudanden.

Rättslig grund
De personuppgifter som sparas är personuppgifter som krävs enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen. SIFU AB behandlar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträdesavtal som laglig grund då vi ingår ett avtal om att leverera utbildning till dig.

Hur länge dina uppgifter sparas
SIFU följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med
SIFU använder sig av tredjepartsaktörer som hjälper oss både i leverans av tjänster såsom certifieringar, men också i sammanhang med marknadsföring och samarbeten med konsulter vid utbildningar. 

När vi delar dina personuppgifter* med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas på ett olagligt eller felaktigt sätt.

* Med uppgifter avses deltagarlista och nödvändig information som angetts vid bokning för det specifika konferens-/kurstillfället. Samt nödvändiga uppgifter för att kunna utfärda certifikat.

Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av SIFU.
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

- Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. 

- Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter inom ramen för vad lagen kräver.

- Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka av dina personuppgifter vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

- Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter inom ramen för vad lagen kräver.

Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av SIFU AB har du rätt att kontakta IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt
SIFU AB
031-350 55 00
info@sifu.se