Alla utbildningar

VVS

Skaffa kompetensen för att skapa ett riktigt gott inneklimat!
På SIFUs VVS-kurser verifieras teori med praktiska övningar.

Adobestock 133314249 Mindre
Visar 1-28 av 28 träffar
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar - riskhantering i praktiken

Stockholm, Umeå

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 200 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Ventilationsteknik steg 1

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Akustik inom ventilationsområdet

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 100 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar för drifttekniker

Uppsala

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Stockholm, Umeå

4 dagar

Platser kvar

fr. 17 500 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Dimensionering

Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer

Stockholm

6 dagar

Platser kvar

fr. 24 100 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Dimensionering

Dimensionering av värmeinstallationer

Göteborg

6 dagar

Platser kvar

fr. 24 100 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Drift av värmeinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig skapa ett bra inomhusklimat med kunskap om värmesystemets uppbyggnad och funktion!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fjärrvärme

Fjärrvärme - distribution, drift och underhåll

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Denna kurs ger dig kunskap om hur fjärrvärmedistribution är uppbyggt och fungerar.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fjärrvärme

Fjärrvärme - grundkurs

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Lär dig grunderna inom fjärrvärme och fjärrvärmesystem.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fjärrvärme

Fjärrvärmecentralen

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

För dig som vill lära dig mer om fjärrvärmecentraler.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Grundkurs Termografi, värmekamera

fr. 13 300 kr

exkl. moms

Lär dig grunderna för hur värmekameror fungerar och hur du tolkar resultat.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Injusterare av ventilationssystem - Kurs inför certifiering

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 600 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Injustering av luftflöden

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 16 200 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Injustering av värmesystem

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 800 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsförvaltning

Inomhusmiljö

Stockholm alt. distans

2 dagar

Platser kvar

fr. 6 780 kr

exkl. moms

Välkommen den 22-23 oktober 2024 i Stockholm eller på distans!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

OVK

OVK – kurs inför certifiering

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 9 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

OVK

OVK - praktisk kurs inför certifiering

Stockholm

5 dagar

Fåtal platser

fr. 16 300 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Radonkonsult - Kurs inför certifiering

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 800 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Styr- och reglerteknik

Styr och Reglerteknik - grundläggande

Distans

1 dag

Platser kvar

fr. 6 190 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Göteborg, Stockholm

4 dagar

Platser kvar

fr. 18 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 2

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Teknisk isolering

fr. 8 900 kr

exkl. moms

Kontakta oss på telefon 031 350 55 00 för mer information.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Göteborg, Stockholm

5 dagar

Fåtal platser

fr. 19 600 kr

exkl. moms

En kurs som ger dig grundkunskaper för att vara verksam inom kyl- och värmepumpområdet.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Ventilationsmätteknik

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 600 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ventilationsteknik

Ventilationsteknik steg 2

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 500 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Styr- och reglerteknik

Övergripande styrning och kontroll av byggnader

Läs mer och boka

VVS-utbildning

VVS berör alla människor och det krävs kunskap och kompetens för att skapa ett riktigt bra inneklimat med hjälp av de olika systemen för värme, kyla och ventilation. Systemen hänger samman och det förekommer många olika principlösningar. På SIFU lär du dig ventilationsteknik på både grund- och avancerad nivå. Du kan lära dig beräkning och dimensionering och skaffa kunskaper för en OVK-certifiering. Jobbar du inom fastighet finns flera alternativ till diplomering. Vi erbjuder också kurser inom medicinska centralgasanläggningar och håller kurser inom kyla och värme. På SIFU:s VVS-kurser verifieras teori med praktiska övningar. Vilken VVS-utbildning passar bäst för dina behov? SIFU har ett brett utbud av VVS-kurser.

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera VVS-utbildning! 

Utbildning i ventilation och ventilationsteknik


Våra kurser inom ventilationsteknik ger dig fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Du lär hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Kurserna ger även allmän kännedom om vikten av en fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Du får praktisera dina nyvunna kunskaper i vårt ventilationslab, som finns i både Stockholm och Göteborg. Läs intervjun med vår kursledare Mats Nilsson om varför det är så viktigt att få testa sina nyvunna kunskaper!
Hör av dig till oss om du vill diskutera ventilationsutbildning!

Utbildning i styr- och reglerteknik


Styr- och reglersystem är nödvändiga för att en fastighet ska fungera på rätt sätt. Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. Ett bra optimerat styr- och reglersystem är energieffektivt, med låg miljöpåverkan och energiprestanda. På SIFUS kurser i styr- och reglerteknikfår du lära dig både de grundläggande systemen, såsom värme och ventilation, och vi går också igenom den nya tekniken. Läs en intervju med vår kursledare Faruk Zelenjakovic om hans syn på styr- och reglerteknik.

OVK-utbildning


Ett ventilationssystem behöver kontinuerlig översyn för att säkerställa ett gott inomhusklimat. Innan ventilationssystemet tas i bruk första gången ska det göras en första besiktning och därefter ska systemet kontrolleras regelbundet av en certifierad kontrollant. Det kommer att behövas fler certifierade kontrollanter under kommande år. En hög takt på byggnationer och väntade pensionsavgångar ger ett ökat behov av funktionskontrollanter. Vi på SIFU hjälper dig att bli funktionskontrollant OVK - med förberedande OVK-kurser som tar dig hela vägen fram till certifieringsprovet!

Utbildning i kyla och värme

Lär dig hantera kyla och värme för ett gott inomhusklimat! SIFU:s kurser i kyl- och värmepumpteknik ger dig kunskap för att vara verksam inom kyla och värme. För att skapa ett bra inomhusklimat krävs goda kunskaper inom området. Hur underhåller du ett befintligt kyl-och värmepumpsystem? Hur felsöker man en anläggning och vad i en anläggning är det som påverkar dess energieffektivitet? Med en kurs i kyla och värme på SIFU lär du dig det du behöver veta!

Dimensioneringsutbildning


Våra dimensioneringskurser ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar på ventilationssystem och värmeinstallationer. En förutsättning för att få ett bra inneklimat till rimliga kostnader är att installationerna är riktigt dimensionerade och integrerade med byggnaden i övrigt. Det skapar en bra grund för rationellt byggande och förvaltning. SIFU:s utbildningar i dimensionering belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.

Kurser i centralgasanläggning


Regionernas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel är otroligt höga. Kunskap om design, drift, underhåll och kontroll av en central gasanläggning för medicinska gaser är nödvändigt för en säker drift och en patientsäker vård. Hos SIFU lär du dig riskbedömning och riskinventering enligt det nya MDR-direktivet (EU 2017/745) för medicinska gaser.  SIFUs utbildningar för centralgasanläggningar motsvarar kraven!

VVS-kurser ger kompetens som behövs på arbetsmarknaden


VVS-branschen erbjuder många jobb, både nu och framöver. Nybyggnation skapar nya möjligheter, men även befintliga byggnader behöver underhållas, renoveras och byggas om. Branschen efterfrågar kunnigt folk med VVS-utbildning. SIFU erbjuder en bredd av VVS-kurser. Kontakta oss gärna om du vill diskutera VVS-utbildning! 

VVS-utbildning där du befinner dig

SIFU finns med kontor och utbildningslokaler i både Stockholm och Göteborg. Våra kurser i centralgasanläggningar hålls löpande även i Umeå och Malmö. Det finns också möjlighet att företagsanpassa din VVS-utbildning och hålla den på ert kontor eller där det passar er. 

VVS-kurser i Stockholm


I Stockholm håller vi våra VVS-kurser på 7A Odenplan i fräscha och rymliga lokaler. Adressen är Norrtullsgatan 6, 2 tr. Hit tar du dig lätt med allmänna färdmedel. Både tunnelbana, pendeltåg och bussar har en knutpunkt på Odenplan och det finns parkeringshus intill.

VVS-kurser i Göteborg

I Göteborg kan du gå din VVS-kurs på Drakegatan 7, där vi har egna kurslokaler. Välkommen att gå din VVS-utbildning hos oss! Det är lätt att ta sig till oss i Göteborg. Tågstationen ligger på promenadavstånd, spårvagnen stannar intill och det finns gott om parkeringsmöjligheter.

Företagsanpassade VVS-kurser


Vill ni gå en kurs specifikt anpassad efter er organisations behov och målsättningar? Då kan ni boka en företagsanpassad VVS-utbildning och hålla den på ert kontor eller där det passar er.