Alla utbildningar

Vatten och Avlopp

Utbildningar för dig som jobbar för vårt friska rena vatten!

Adobestock 146520344 Mindre
Visar 1-10 av 10 träffar
Läs mer och boka

Anläggning

Arbetsledarutbildning – VA Mark

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Lär dig vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning och rening!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

fr. 10 500 kr

exkl. moms

För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning i dricksvatten

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

För dig som planerar och utför provtagning hos användare, distributionsanläggningar och vattenverk.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Lär dig aktuella regler och skyldigheter som styr egenkontrollen av utsläpp!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Pumpteknik

Pumpteknik – praktisk utbildning

Göteborg

4 dagar

Platser kvar

fr. 16 400 kr

exkl. moms

På kursen kombinerar vi grunderna i pumptekniken med praktiska moment.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

fr. 11 400 kr

exkl. moms

Med kursen lär du dig att förstå och minimera riskerna vid rensning av avloppsledningar.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Anläggning

VA-juridik - Regresser vid översvämning

Göteborg

1 dag

Platser kvar

fr. 6 680 kr

exkl. moms

Vem ansvarar för vad inom VA-juridiken? Bli säkrare i din bedömning!

Läs mer och boka

Sverige har tillgång till mycket vatten men trots detta är inte rent vatten en självklarhet. Det finns ett antal vattenrelaterade utmaningar när befolkningen ökar och klimatförändringar och befolkningsmängden ökar vilket leder till vattenrelaterade utmaningar såsom vattenbrist och där även vattenkvalitén påverkas.

Vatten och avlopp, förkortat VA, är benämningen på vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar. Våra utbildningar inom VA ger dig de verktygen som din verksamhet behöver.