Alla utbildningar

Vatten och Avlopp

Utbildningar för dig som jobbar för vårt friska rena vatten!

Adobestock 146520344 Mindre
Visar 1-10 av 10 träffar
Läs mer och boka

Anläggning

Arbetsledarutbildning - VA Mark

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Fåtal platser

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

fr. 10 500 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning i dricksvatten

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning/provhantering och flödesmätning, utsläpp

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Pumpteknik

Pumpteknik - praktisk utbildning

Göteborg

4 dagar

Platser kvar

fr. 16 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

fr. 11 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Anläggning

VA-juridik och regresser vid översvämningsskador

Göteborg

1 dag

Platser kvar

fr. 6 680 kr

exkl. moms

Läs mer och boka

Sverige har tillgång till mycket vatten men trots detta är inte rent vatten en självklarhet.
finns ett antal vattenrelaterade utmaningar när befolkningen ökar och klimatförändringar och befolkningsmängden ökar vilket leder till vattenrelaterade utmaningar såsom vattenbrist och där även vattenkvalitén påverkas.
Vatten och avlopp förkortat VA är benämning på vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar. Våra utbildningar inom Vatten och avlopp ger dig de verktygen som din verksamhet behöver.