Alla utbildningar

Vatten och Avlopp

Utbildningar för dig som jobbar för vårt friska rena vatten!

Adobestock 146520344 Mindre

Sverige har tillgång till mycket vatten men trots detta är inte rent vatten en självklarhet.
finns ett antal vattenrelaterade utmaningar när befolkningen ökar och klimatförändringar och befolkningsmängden ökar vilket leder till vattenrelaterade utmaningar såsom vattenbrist och där även vattenkvalitén påverkas.
Vatten och avlopp förkortat VA är benämning på vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar. Våra utbildningar inom Vatten och avlopp ger dig de verktygen som din verksamhet behöver.