Alla utbildningar

Vatten och Avlopp

Utbildningar för dig som jobbar för vårt friska rena vatten! Sverige har tillgång till mycket vatten, men trots detta är rent vatten inte en självklarhet. Faktorer som klimatförändringar och ökande befolkning bidrar till fler vattenrelaterade utmaningar såsom vattenbrist och försämrad vattenkvalitet. 

Adobestock 146520344 Mindre
Visar 1-11 av 11 träffar
Läs mer och boka

Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning och rening!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Kontroll av utsläpp till vatten – provtagning, provhantering och flödesmätning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Lär dig aktuella regler och skyldigheter som styr egenkontrollen av utsläpp!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Anläggning

Ledningsbygge VA-mark

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Lär dig vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Material-/Miljöinventering av byggnader

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning i dricksvatten

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

För dig som planerar och utför provtagning hos användare, distributionsanläggningar och vattenverk.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Pumpteknik

Pumpteknik – praktisk utbildning

Göteborg

4 dagar

Platser kvar

fr. 16 900 kr

exkl. moms

På kursen kombinerar vi grunderna i pumptekniken med praktiska moment.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 400 kr

exkl. moms

Med kursen lär du dig att förstå och minimera riskerna vid rensning av avloppsledningar.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Anläggning

VA-juridik - Regresser vid översvämning

Distans, Göteborg

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Vem ansvarar för vad inom VA-juridiken? Bli säkrare i din bedömning!

Läs mer och boka

Utbildning inom vatten och avlopp

Vatten och avlopp/VA, står för vattenförsörjning av dricksvatten och hantering av avloppsvatten. Vår vattenförsörjning och avloppshantering kräver väl fungerande rörsystem och reningsanläggningar. Våra utbildningar inom vatten och avlopp bygger på kvalitet och ger dig gedigen kunskap och erfarenhet tack vare våra kunniga, erfarna och uppdaterade lärare som har en tydlig anknytning till så väl teori som praktik. SIFUs utbildningar inom VA ger dig de verktygen som din verksamhet behöver, hos oss kan du lära dig mer om allt från provtagning hos exempelvis användare och distributionsanläggningar eller egenkontroll av utsläpp till pumpteknik.  Även inom området ledningsnät, med fokus på dimensioneringsberäkningar och systemval och anläggning kan du lära dig mer om exempelvis VA-juridik och teknikbestämmelser för ledningsbygge inom VA-mark. 

Tack vare våra kunniga och erfarna kursledare har SIFUs kurser inom VA en stark förankring i såväl näringsliv som forskning. Utbildningarna ges i både Göteborg och Stockholm, samt i vissa fall även på distans. Har du behov av att skräddarsy din utbildning finns ofta möjlighet till det utefter ditt eller ditt företags behov och önskemål – hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.  

Har du frågor eller funderingar når du oss lättast via telefon 031-350 55 00 eller mail: info@sifu.se.

Kurser i provtagning

Dricksvattnet är sårbart och både yttre miljö och distributionssystemet kan förorsaka en försämrad vattenkvalitet. På våra kurser inom Provtagning lär du dig att utföra provtagning hos användaren samt i distributionsanläggningar och vattenverk enligt gällande krav och vägledningar samt utföra egenkontroll av utsläpp utifrån de regler som ligger till grund för detta. Du går även igenom momenten provtagning, provhantering och flödesmätning.

Våra experter med hög kompetens och lång erfarenhet på området hjälper dig att bygga på med korrekt och uppdaterad kunskap du behöver för att utföra arbetet på ett kvalitetssäkert sätt. För att direkt kunna öva och applicera din erhållna kunskap får du under kursernas gång även utföra olika provtagningsövningar samt repetera kunskaperna i ett kursprov. 

Kurser i pumpteknik

I många fall sitter en pump som hjärtat i anläggningen och därför är det viktigt att vara insatt i hur en pump är uppbyggd och fungerar och förstå samspelet mellan pump och system. 

Med kursen i Pumpteknik – praktisk utbildning får du en grundlig genomgång om pumpar och pumpsystem på ett lättillgängligt sätt. Vi kombinerar enkel grundteori med resonemang och praktiska övningar. Kursen är idag extra aktuell och viktig då det finns både fler och nya krav på den tekniska kompetensen på den personal som ansvarar för drift och underhåll. VA-kursen passar perfekt för dig som arbetar som underhållspersonal inom industri så väl som VA och fjärrvärme då du lär dig både felsökning och om packningar och tätningar.

Kurser i ledningsnät

Du får en förståelse för hur man kan utforma långsiktigt hållbara system och ledningar samt hur ett förändrat klimat påverkar ledningsnäten. Med rätt dimensionering minimerar du även risken för onödig energi- och vattenförbrukning i byggnadens installationer av vatten- och avloppsledningar. 

Våra kurser inom dimensionering ger dig möjlighet att erhålla kunskap kring dimensionering av ledningar, oavsett om det rör sig om VA-system innanför eller utanför byggnader. Här finns även möjligheten att företagsanpassa kurser om dagvatten och hur du minimerar riskerna vid rensning av avloppsledningar.

De flesta kurser inom ledningsnät går vid behov att skräddarsys efter dina och ditt företags önskemål. Har du frågor och funderingar når du oss på telefon 031-350 55 00 eller mail: info@sifu.se. 

Kurser i anläggning

Idag upphandlas inför nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Därför är det viktigt med tydliga och verifierbara krav för beställare och entreprenörer. På våra kurser inom VA och anläggning får du kunskapen som krävs för att lära dig driva lyckade anläggningsprojekt, du lär dig förstå vad som efterfrågas, kunna räkna på jobbet, planera produktionen, och beställa varor och tjänster. Inom VA-juridiken får du ta del av rättspraxis och goda exempel och verktyg för att bli säkrare i din bedömning. Våra duktiga och erfarna kursledare ger dig de kunskaper du behöver för att ta nästa steg i din utveckling i din VA-roll. Välj själv om du vill läsa i Stockholm, Göteborg eller på distans. 

Välj den utbildningsort som passar dig bäst

Du hittar våra kurser inom VA både i Stockholm och Göteborg eller i vissa fall även på distans. Vi har ofta även möjlighet att skräddarsy kurser efter dina/ditt företags behov. 

Låt oss hjälpa dig att hitta lösningen på dina VA-utmaningar! Du når oss lättast via telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se. 

VA-utbildningar i Stockholm

Vi erbjuder utbildningar och kurser inom Vatten och avlopp i våra lokaler på Norrtullsgatan 6, enbart ett stenkast från tunnelbanestationen Odenplan. Se vägbeskrivning via Google Maps för att enkelt hitta till våra lokaler i Stockholm. 

VA-utbildningar i Göteborg

I Göteborg så kan ni hitta oss i våra lokaler på Drakegatan 7 i Gårda. Lokalerna ligger precis bakom sportarenan Ullevi och är lätta att ta sig till både via kollektivtrafiken och med annan förbindelse. Se vägbeskrivning via Google Maps för att enkelt hitta till våra lokaler i Göteborg. 

VA-utbildningar på distans

Att gå en distansutbildning innebär att du har ditt klassrum online. Det enda du behöver är internetuppkoppling. Att välja en kurs på distans ger dig full frihet och flexibilitet eftersom du inte är bunden till en specifik ort eller plats under utbildningen. Vi använder vanligtvis Zoom eller Microsoft Teams som plattform och du kommer att få tydliga instruktioner om hur du kopplar upp dig inför kurstillfället.