Alla utbildningar

Fastighetsförvaltning

Att förvalta en fastighet betyder att utveckla, bevara och förbättra en eller flera fastigheter. Det stora målet är att de som vistas i fastigheten trivs och att alla viktiga funktioner fungerar, att det löpande underhållsarbetet utförs enligt plan samt att fastighetens ekonomin utvecklas.