Alla utbildningar

Industriproduktion

Utbildningar för dig som arbetar inom industrin och behöver ny kunskap och inspiration.

Industriproduktion - kurser och utbildningar
Visar 1-17 av 17 träffar
Läs mer och boka

Industriproduktion

APQP & PPAP Metodik för produktframtagning

Distans

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

En kurs för dig som vill öka effektivitet och leveranssäkerhet genom att arbeta med APQP - PPAP.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Industriproduktion

Svetsritning

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Lär dig skapa och läsa svetsritningar som uppfyller gällande standarder

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Att skriva om teknik

Kontakta oss för mer information och utbildningsförslag!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 9 780 kr

exkl. moms

Konferens 28-29 januari 2025 på Scandic Rubinen i Göteborg

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Elsäkerhet

Elansvar och delegering | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 4 500 kr

exkl. moms

Lär dig vad elansvar innebär och skapa förutsättningarna för ett systematiskt elsäkerhetsarbete!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Industriproduktion

GPS-toleranser – dimension, form och läge

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Ger dig god förståelse för hur du använder GPS-toleranser.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemi för icke-kemister

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

För dig som vill lära dig grunderna i kemi och kemikaliehantering.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

En kemiutbildning för dig som vill veta vilka krav som gäller och hur reglerna kan tillämpas.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalier i varor

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

Om Reach, CLP och annan kemikalielagstiftning för dig som tillverkar, importerar eller säljer varor.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

För dig som vill kunna klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Industriproduktion

Maskindirektivet: CE-märkning och riskbedömning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

Har du koll på Maskindirektivet och gällande krav för CE-märkning?

Läs mer och boka
Läs mer och boka

PLC-programmering

PLC Grundkurs

Göteborg

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Praktisk elteknik

Praktisk elteknik, industri

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Industriproduktion

Produktionsteknik - grundkurs

Kontakta oss för mer information och utbildningsförslag.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 18 900 kr

exkl. moms

Få kunskap att utföra installations- och underhållsarbete på strålskyddsutrustning.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 18 900 kr

exkl. moms

Passar dig som arbetar på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Säkerhetsdatablad

Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Lär dig utfärda och granska säkerhetsdatablad!

Läs mer och boka

Utbildningar inom industriproduktion

Här hittar du som arbetar med industriproduktion olika kurser och utbildningar i exempelvis produktionsteknik, Livscykelanalys - LCC, APQP processteknik och annat som kan stärka dig i din yrkesroll. Kanske arbetar du som produktionstekniker, konstruktör eller ingenjör idag och vill vidareutvecklas.   

Våra främsta kurser inom industriproduktion är

Produktionsteknik

 
Vill du lära dig grunderna i produktionsteknik och samtidigt få en inblick i Industri 4.0? Då ska du gå denna kurs! Innehållet består av praktiska tillämpbara övningar för en produktionstekniker. Ett produktionsspel visar tydligt problem och möjligheter i tillverkningen. 

APQP & PPAP 

Denna kurs ger dig kunskap om hur du utför APQP och PPAP, systematiska arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. Arbetssätten minskar risken för felaktiga produkter och produktionsstörningar samt ger en ökad effektivitet och leveranssäkerhet.

Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

En utbildning där du får lära dig verktygen för att självständigt kunna tillämpa maskindirektivet, riskbedöma maskiner och ta fram den tekniska dokumentation som behövs vid CE-märkning. 

GPS-toleranser

Denna kurs riktar sig till dig som är konstruktör, kvalitetsingenjör eller tekniker och behöver kunskap om  GPS-toleranser. Du får bland annat lära praktisk tillämpning av standarder, hur du kan använda form- och lägestoleranser för att nå önskat resultat.

PLC grundkurs

Här får du lära dig hur PLC-system fungerar och hur de programmeras. Vi arbetar med toppmoderna simuleringsprogram med både teknik i 3D samt rörliga motiv. Stor del av kursen består av praktiska övningar där du får koppla in och testa små körbara anläggningar för industriella system.

Rätt utbildning för dig som arbetar inom industri

SIFU arrangerar flera utbildningar för dig som arbetar inom industrin som exempelvis produktionsledare eller produktionstekniker, processtekniker, konstruktör eller kvalitetsingenjör. Här finns dessutom kurser i kemikalielagstiftning, säkerhetsdatablad, strålskydd och praktisk elteknik med fokus på industrin. Vi arrangerar kurser som innehåller såväl teori som praktik med syfte att stärka dig i din yrkesroll. Vi erbjuder både öppna kurser i våra lokaler i Göteborg eller Stockholm eller på distans samt företagsanpassade kurser, skräddarsydda utifrån era behov. Är ni många på företaget som önskar gå en kurs i exempelvis produktionsteknik eller APQP kan det löna sig att boka en företagsintern kurs i era egna lokaler. Kontakta oss för mer information.