Ventilationsteknik

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

Lär dig att skydda mot brand och spridning av brandgas mellan brandceller för ventilationssystem, rör- och elgenomföringar!

Boka kurs

Kursnr. 4153

1 dag

fr. 6 100 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

På kursen Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar lär du dig om bakgrunden till funktionskraven i Boverkets Byggregler (BBR) samt hur dessa skall tillämpas och tolkas. Vi talar också om förenklad och analytisk dimensionering samt dess för- och nackdelar.

Du lär dig

 • Allmänt om brandförlopp
 • Att förhindra brand- och brandgasspridning via ventilationssystem och rörgenomföringar
 • Analytisk dimensionering

Passar dig som är

 • VVS-konsult
 • VVS-entreprenör
 • Projektledare
 • Kontrollant eller besiktningsförrättare

Innehåll

 • BBR 22 och BBRAD 3
  • förenklad och analytisk dimensionering

 

 • Allmänt om brandförlopp
  • brandteknisk klassificering – standardbrandkurvan
  • naturligt brandförlopp
  • brandtillväxt – olika hastigheter
  • tryckuppbyggnad vid bränder
  • brandflöden

 

 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem
  • temperaturstegringskrav, provningsmetoder
  • bestämning av brandteknisk klass och isolering
  • genomföringar, tätning, stagning
  • upphängningsanordningar
  • schakt och aggregatrum
  • skydd med spjäll

 • Analytisk dimensionering
  • innehåll och syfte samt möjligheter
  • överslagsberäkningar
  • systemvarianter och styrsamband

 • Hissar, hissmaskinrum och trapphus
  • trycksättning
  • mekanisk eller termisk brandgasventilation och tryckavlastning

 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via rörgenomförningar
  • plaströr, stålrör, gjutjärnsrör
  • brännbar isolering, Armaflex, Prisol m.m.

Målgrupp

Kursen passar dig som jobbar inom VVS som konsult eller entreprenör, för projektledare samt kontrollanter eller besiktningsförrättare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Brandskydd av ventilationssystem samt el- och rörgenomföringar

1 dag

fr. 6 100 kr

exkl. moms

 • 3 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar