Fastighetsförvaltning

Diplomerad fastighetsförvaltare

Utbildning som ger dig förutsättningar att utveckla och förvalta fastigheterna, inklusive nöjda kunder och en god ekonomi.

Boka kurs

Kursnr. 4490

fr. 69 300 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Som fastighetsförvaltare har du ett övergripande ansvar för att utveckla, bevara och förbättra en eller flera fastigheter samt tillhörande markområde. Du kommer därför planera underhåll, ansvara för fastighetens ekonomi och upphandling av olika tjänster. Du kan enbart ha hand om vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett totalansvar.

De olika ansvarsområdena kräver att du har en bred kompetens, att du är en engagerande ledare och att du har ett intresse för affärsutveckling. I din vardagliga kontakt mellan hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer krävs gott samarbete förståelse för de olika utmaningar inom förvaltningen av era fastigheter. I rollen kan personalansvar förekomma.

Fastighetsbranschen har de kommande åren har stort behov av nyrekrytering när det gäller fastighetsförvaltare. Befinner du dig i branschen och vill söka dig till en roll som fastighetsförvaltare är detta diplom ett gott steg i rätt riktning.

 

 

 

 

 

 

 

Observera att detta utbildningspaket är rabatterat och ej går att kombinera med andra erbjudanden.

Du lär dig

  • fastighetsekonomi
  • avtalsrätt och entreprenadjuridik
  • grunderna i hyresrätten
  • byggnads- och installationsteknik
  • ledarskap

Passar dig som är

  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetschef
  • Fastighetsägare

Upplägg

Vi bistår med sakkunniga lärare som med god pedagogik skapar förutsättningar för effektiv inlärning. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurserna har flera starttider varje år och genomförs i Stockholm eller Göteborg och på distans. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig i form av en utbildningsplan. Självklart kan du läsa de olika kurserna i den ordning och i den takt som passar dig.

Hela diplomutbildningen bör vara avklarad inom en tvåårsperiod. Inga formella förkunskaper krävs. Det underlättar för dig om du har arbetat några år helst från fastighetsbranschen eller likvärdig erfarenhet, då du lättare kan tillgodogöra dig kurserna. Vi ger dig verktygen för arbetet som du sedan kan applicera direkt in i verksamhet.

Dessa studier kan kombineras med heltid- eller deltidsarbete. Efter alla avslutade kursen blir du diplomerad av SIFU.

Diplomerad Fastighetsförvaltare SIFU Produktblad

Innehåll

Diplomutbildningen består av sex delkurser, enligt nedan.

Facility Management, FM

Här utvecklar du dig i rollen som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster. Du får konkreta råd och lär dig strategier och metoder som hjälper dig att arbeta fokuserat med FM-utveckling. Stor vikt läggs vid upprättande av FM-avtal och hur du mäter och följer upp FM-verksamheten.

Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi

Utbildningen ger dig en bred förståelse av fastighetsföretagens ekonomi. Du lär dig göra kalkyler för investeringar och hyressättning, budgetera samt analysera utfall av drift och underhåll.

Entreprenadjuridik - grundkurs

Kursen är mycket praktiskt inriktad. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor. Kursen ger dig förståelse för hur juridiken i samband med ett entreprenadprojekt fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter beställare, entreprenörer och konsulter har innan, under och efter en gemensam entreprenad. Du väljer själv om du vill gå en öppen kurs i klassrum/på distans eller online.

Hyresrätt - bostäder och lokaler

En grundkurs som i princip behandlar hela hyresrättsområdet. Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Se till att du har kunskapen för att undvika fallgroparna!

Byggnads- och installationsteknik

Kursen ger dig övergripande kunskap om byggnads- och installationsteknik. Syftet är att du efter avslutad kurs ska ha en god förståelse för tekniska problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader.

Leda andra utan att vara chef

Som fastighetsförvaltare har du ofta ett informellt ledaransvar. På den här kursen lär du dig bl a hur du kan skapa engagemang och motivera både dig själv och andra, hur du kan leda och fördela arbete utan att vara chef samt hur du hanterar konflikter och besvärliga samtal.

Förkunskaper

Erfarenhet av fastighetsbranschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Du bör även ha praktisk erfarenhet av fastigheter samt en vilja att utvecklas.

Kursledare

Våra kursledare är yrkesverksamma inom sina områden och erfarna och uppskattade utbildare. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden. Läs mer om kursledarna under respektive delkurs.

Kurstillfällen

Diplomerad fastighetsförvaltare

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser