Fastighetsförvaltning

Diplomerad fastighetsförvaltare

Utbildning som ger dig förutsättningar att utveckla och förvalta fastigheterna, inklusive nöjda kunder och en god ekonomi.

Boka kurs

Kursnr. 4490

fr. 68 425 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare ger dig en bra grund att stå på och goda förutsättningar att kunna arbeta med förvaltning av fastigheter.  Syftet med utbildningen är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna utveckla och förvalta fastigheterna, inklusive nöjda kunder och en god ekonomi. Ett diplom visar att du har den rätta kompetensen.

 

 

 

 

 

 

 

Observera att detta utbildningspaket är rabatterat och ej går att kombinera med andra erbjudanden.

 

Du lär dig

  • fastighetsekonomi
  • avtalsrätt och entreprenadjuridik
  • grunderna i hyresrätten
  • byggnads- och installationsteknik
  • ledarskap

Passar dig som är

  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetschef
  • Fastighetsägare

Innehåll

Diplomutbildningen består av sex delkurser, enligt nedan.

Facility Management, FM
Här utvecklar du dig i rollen som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster. Du får konkreta råd och lär dig strategier och metoder som hjälper dig att arbeta fokuserat med FM-utveckling. Stor vikt läggs vid upprättande av FM-avtal och hur du mäter och följer upp FM-verksamheten. Läs mer här

Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi
Utbildningen ger dig en bred förståelse av fastighetsföretagens ekonomi. Du lär dig göra kalkyler för investeringar och hyressättning, budgetera samt analysera utfall av drift och underhåll. Läs mer här

Entreprenadjuridik - grundkurs
Kursen är mycket praktiskt inriktad. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor. Kursen ger dig förståelse för hur juridiken i samband med ett entreprenadprojekt fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter beställare, entreprenörer och konsulter har innan, under och efter en gemensam entreprenad. Du väljer själv om du vill gå en öppen kurs i klassrum/på distans eller online. Läs mer här

Hyresrätt - bostäder och lokaler
En grundkurs som i princip behandlar hela hyresrättsområdet. Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada. Se till att du har kunskapen för att undvika fallgroparna! Läs mer här

Byggnads- och installationsteknik
Kursen ger dig övergripande kunskap om byggnads- och installationsteknik. Syftet är att du efter avslutad kurs ska ha en god förståelse för tekniska problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader. Läs mer här

Leda andra utan att vara chef
Som fastighetsförvaltare har du ofta ett informellt ledaransvar. På den här kursen lär du dig bl a hur du kan skapa engagemang och motivera både dig själv och andra, hur du kan leda och fördela arbete utan att vara chef samt hur du hanterar konflikter och besvärliga samtal. Läs mer här

Förkunskaper

Erfarenhet av fastighetsbranschen eller annan relevant arbetslivserfarenhet. Du bör även ha praktisk erfarenhet av fastigheter samt en vilja att utvecklas.

Kurstillfällen

Diplomerad fastighetsförvaltare

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Kursledare

Våra kursledare är yrkesverksamma inom sina områden och erfarna och uppskattade utbildare. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden. Läs mer om kursledarna under respektive delkurs.

Relaterade kurser