Alla utbildningar

Centralgasanläggningar

Skaffa dig kunskap om design, drift, underhåll och kontroll!

Adobestock 318520280 Mindre

Regionernas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel är otroligt höga. Kunskap om design, drift, underhåll och kontroll av en central gasanläggning för medicinska gaser är nödvändigt för en säker drift och en patientsäker vård. SIFUs utbildningar motsvarar kraven!