Alla utbildningar

Centralgasanläggningar

Skaffa dig kunskap om drift, underhåll, kontroll och design med en utbildning inom medicinska gaser på sjukhusens centralgasanläggningar.

Adobestock 318520280 Mindre
Visar 1-3 av 3 träffar
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar - riskhantering i praktiken

Göteborg, Stockholm, Umeå

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 200 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar för drifttekniker

Göteborg, Uppsala

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Medicinska gaser

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå

4 dagar

Platser kvar

fr. 18 500 kr

exkl. moms

Läs mer och boka

Utbildning i centralgasanläggningar

Regionernas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel är otroligt höga. Kunskap om design, drift, underhåll och kontroll av en central gasanläggning för medicinska gaser är nödvändigt för en säker drift och en patientsäker vård. SIFUs utbildningar motsvarar kraven.

Medicinska gaser och deras användning

Medicinska gaser används inom hälso- och sjukvården. De ordineras av läkare och används både för behandling av patienter eller för att ställa en diagnos. Behållarna för medicinska gaser har bland annat högt tryck och kan påskynda eller orsaka explosionsartad brand och det är därav viktigt att de hanteras på ett korrekt sätt. Du lär dig kunskapen på våra kurser, bland annat Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning. De vanligaste medicinska gaserna är:

  • Medicinsk oxygen/syrgas

Har en bred användning inom flera olika områden av vården, bland annat för andningsbesvär, narkosgivning, sårbehandling och cancerbehandling.

  • Medicinsk luft

Medicinsk luft används bland annat för inhalation och ventilation av patienter och kirurgisk utrustning.

  • Lustgas

Används som narkosmedel samt för smärtlindring inom vården.

  • Medicinsk koldioxid CO2

En gas som används vid titthålskirurgi, insufflatorer vid endoskopi, gynundersökningar, kryobehandlingar och cellodlingar.

Patientsäkerhet och gasanläggningar

Det är av stor vikt att hanteringen av medicinska gaser genomförs på ett korrekt sätt för att minska risken för olyckor. Det finns flera punkter som är viktiga att förhålla sig till när det kommer till förvaring av gasflaskor, där till exempel varningsskyltar bör finnas, olika gassorter ska försvaras åtskilda och gasvolymen får inte överstiga en viss nivå. Det ska även finnas en nödavstängningslåda i centralgassystem som används när gasen behöver stängas av. Rätt installation, övervakning av trycket samt underhåll av centralgasanläggningar är därav viktigt för att minimera risker för såväl patienter som personal.

Utbildning i gasanläggningens drift och underhåll

Det är av vikt att genomföra årliga kontroller av gasanläggningar, då många är byggda innan de normer och standarder vi har idag fanns och därav kan det förekomma avvikelser som bör åtgärdas. För att minska risken för olyckor och störningar är det viktigt att du som arbetar med centralgasanläggningar har rätt utbildning. På vår kurs Centralgasanläggningar för drifttekniker får du bland annat lära dig om driftteknikerns ansvar, larm och kontroller, det tekniska systemets uppbyggnad samt om säkerhetsdokumentation. Vi går igenom delarna genom både teoretiska och praktiska moment så att du lär dig hur du ska agera för att förhindra störningar och olyckor.

Säkerhetsåtgärder och riskhantering

Det finns flera säkerhetsåtgärder och riskhanteringsmetoder som är viktiga för hantering av gasanläggningar. Standarden SS-EN ISO 7396-1 ställer krav på provningar och kontroller av centralgasanläggningarna. Utöver de kraven att även ytterligare test och kontroll av funktionssamband och stödsystem för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska. Genom att ha rätt kunskap och även erfarenhet när du bedömer risker kan du undvika oväntade händelser som har stora konsekvenser. På SIFUs kurs Centralgasanläggningar – riskhantering i praktiken får du lära dig om metoder du kan använda vid inventering av egenskaper och behov hos befintliga medicinska gasanläggningar.

Gaskurser och specialiserad utbildning

SIFU erbjuder flera olika typer av kurser för dig som arbetar med centralgasanläggningar. Genom att utbilda dig kan du hålla dig uppdaterad på de senaste föreskrifterna och bästa praxis inom centralgasanläggningar. De kurser vi erbjuder är:

Kvalifikationer och Certifieringar

Utbildningen Centralgasanläggningar för medicinska gaser – grundutbildning avslutat med ett kunskapstest. Genom att delta i kursen och få ett godkänt testresultat uppnår du branschkravet för ansvariga för medicinska gasanläggningar inom sjukvården eller som leverantör av olika tjänster inom området.

SIFU är validerade/godkända av KIWA för de utbildningar som ligger till grund för certifiering inom medicinska gaser.