Alla utbildningar

Strålskydd

Kurser inom radioaktiva strålkällor, röntgen, lasersäkerhet och radiografering.

Adobestock 92227432 Mindre

Arbetar du med mätapparatur med radioaktiva strålkällor eller röntgenrör idag är det viktigt att du har de kunskaper som krävs för att få utföra täthetskontroll av slutna radioaktiva strålkällor.

Här får du kunskaper om lagstiftning och strålskyddsföreskrifter samt praktiska skyddsåtgärder.

Är du idag ansvarig för eller arbetar med laser krävs att du har kunskaper om laserstrålningens speciella egenskaper och risker.

Både Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver dokumenterad kompetens för en säker hantering.