Alla utbildningar

Strålskydd

SIFU erbjuder strålskyddsutbildning inom radioaktiva strålkällor, röntgen, lasersäkerhet och radiografering. Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver att du har dokumenterad kompetens för en säker hantering av strålkällor – vilket du får genom att gå din kurs hos oss!

Adobestock 92227432 Mindre
Visar 1-4 av 4 träffar
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Lasersäkerhet

Borås

2 dagar

Platser kvar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

Beräkna exponering, riskbedöm hantering och ta fram säkra rutiner för hantering av laserutrustning.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning

Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 18 900 kr

exkl. moms

Få kunskap att utföra installations- och underhållsarbete på strålskyddsutrustning.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering

Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 18 900 kr

exkl. moms

Passar dig som arbetar på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Strålskydd

Strålskydd - Öppen radiografering - repetition

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 400 kr

exkl. moms

En repetitionsutbildning för dig som arbetsledare och operatör, att gå minst vart 5:e år

Läs mer och boka

Kurser och utbildning inom strålskydd

SIFU är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Vi utbildar inom en rad olika områden inom allt från bygg och anläggning till VA, vård, ledarskap och skola. Våra kunniga utbildare har gedigen erfarenhet inom sina respektive områden och utbildningarna varvar teori och praktik för att göra innehållet så applicerbart som möjligt när du återvänder till din arbetsplats efter genomgången utbildning.

Vår strålskyddsutbildning passar dig som behöver få kunskap i att utföra installations- och underhållsarbete på strålskyddsutrustning inom industrin, både mot platser med ett permanent strålskydd och på platser som inte är omslutna av permanent strålskydd, det vill säga öppen radiografering. Vi erbjuder även en kortare endagskurs där du repeterar din kunskap, vilket bör göras minst vart femte år, enligt Strålskyddsmyndigheten.

Inom området lasersäkerhet erbjuder vi en kurs för dig där du lär dig beräkna exponering, riskbedöm hantering samt ta fram säkra rutiner för hantering av laserutrustning.

Din strålskyddsutbildning ges i Stockholm i våra lokaler på Norrtullsgatan 6 som ligger ett stenkast från tunnelbanestationen Odenplan. Lasersäkerhetskursen erbjuds på plats hos Research Institutes of Sweden, RISE i Borås.

Du når oss lättast för frågor via telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

Lasersäkerhet 

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i laserhantering och passar dig som arbetar nära lasrar, exempelvis som lasersäkerhetsansvarig eller med lasermätningar i någon form.

På vår kurs inom lasersäkerhet lär du dig att tolka standarder och föreskrifter som påverkar klassningen och dess innebörd. Kursen lyfter även laserns unika egenskaper, dess exponeringsgränsvärden samt hur du mäter på dessa. Stort fokus läggs på att ta fram säkra rutiner för hantering av laserutrustning och riskbedömning samt krav på användning av skydd och val av skydd. Du får också kunskap om skadliga effekter och hur exponeringen beräknas med hänsyn till aktuella gränsvärden.

Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - allmän inriktning 

Kursen ger dig kunskaper att utföra installations- och underhållsarbete på olika tekniska utrustningar som innehåller radioaktiva strålkällor eller röntgenrör. Under strålskyddsutbildningen lär du dig hur du använder en portabel mätare såsom densitets- och fukthaltsmätare samt metalldetektor. Stor tyngd läggs på de praktiska kunskaperna som genomförs i form av mätövningar kring bland annat gammastrålningens egenskaper, avskärmning av strålning samt räkneövningar på bland annat dosgränser.

Strålskyddsutbildningen Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin – allmän inriktning tar upp viktiga hållpunkter så som radioaktivt sönderfall och röntgenrörs funktion, strålningens växelverkan med materia, mätinstrument samt hur du väljer rätt skyddsutrustning. Du lär dig även om akuta och sena strålskador samt strålningens biologiska verkan. Exempel på incidenter och olyckor samt lärdomar från dessa samt transportering av och slutförvaring av radioaktiva strålkällor är områden som också lyfts under kursens gång.

Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering 

Denna strålskyddsutbildning passar dig som arbetar på en plats som inte är omsluten av ett permanent strålskydd. Kursen Strålskydd - Radioaktiva strålkällor och röntgen i industrin - inriktning mot öppen radiografering vänder sig till dig som arbetar på platser utan permanent strålskydd, det vill säga med öppen radiografering. På strålskyddsutbildningen går vi igenom allt från joniserande strålning och hur man mäter det till dosgränser och riskbedömning samt om olyckor och tillbud. Lagstiftning och föreskrifter, kring strålkällor samt strålningsbiologiska skadeverkningar går vi också igenom. Kursens praktiska övningar utförs på verkliga strålkällor – det ger dig möjlighet att se hur teorierna för strålskydd fungerar i praktiken.

För dig som arbetar med och ansvarar för verksamheter där öppen radiografering förekommer erbjuder vi även en repetitionskurs som enligt Strålskyddsmyndigheten bör genomföras minst vart femte år för att du ska hålla dig uppdaterad inom det senaste som sker på området samt repetera dina tidigare kunskaper.

Strålskyddsutbildning för rätt kompetens och behörighet

Strålsäkerhetsansvarig/Lasersäkerhetsansvarig

Du som har ansvar för säkerheten kring strålskydd och/eller laser har stor nytta av kunskap om strålskydd och/eller lasersäkerhet. På våra strålskyddsutbildningar inom området får du koll på det senaste och håller dig uppdaterad. Vart 5:e år rekommenderas du gå en kortare strålskyddskurs för att repetera dina kunskaper samt hålla dig uppdaterad på det senaste.  

Produktionstekniker

Att arbeta med exakta resultat, med produktioner i stora volymer är något som blir allt viktigare och som ställer höga krav på dig som produktionstekniker. Industriproduktion sker ofta med laserteknik, vilket ställer stora krav på att du som tekniker har korrekt och uppdaterad kunskap på området. Behöver du trygga dina kunskaper på området har du möjlighet att gå din lasersäkerhetskurs hos oss.

Underhållsingenjör

Du som ansvarar för det tekniska underhållsarbetet och ofta har både operativt och strategiskt ansvar för stora delar av det tekniska arbetet i produktionsprocesserna kan bygga på dina kunskaper hos SIFU. Arbetar du med strålkällor, röntgenrör eller hanterar laser har du möjlighet att gå någon av våra kurser på området, läs mer om dem här.

Servicepersonal/servicetekniker till laserutrustning och industriell utrustning

Som servicepersonal/servicetekniker levererar du ofta lösningsförslag och står för service och reparationer av utrustning. För att arbetet ska ske på ett så säkert sätt som möjligt samt utifrån givna lagar och föreskrifter är det av stor vikt att du löpande håller din kunskap uppdaterad. En strålskydds- eller lasersäkerhetsutbildning hjälper dig att få koll på det senaste inom området.  

Arbetsmiljösamordnare/arbetsmiljöingenjör

Att aktivt förebygga olyckor och proaktivt arbeta för att tillbud förhindras är några av de viktiga områden som du som arbetsmiljösamordnare/-ingenjör är involverad i. Kommer de anställda i kontakt med strålkällor, röntgenrör eller laserstrålning kan detta vid ovarsamt hanterande leda till olika strålningsbiologiska skadeverkningar. SIFU:s strålskyddsutbildning lär dig mer om strålkällor och hur man handskas med dessa på ett säkert sätt.

Instrumentingenjör/instrumenttekniker

Med fokus på kvalitet och noggrannhet ansvarar du för de tekniska bitarna kring anläggningens instrument, såsom kalibrering, montering och analys. Kunskaper inom strålskydd och/eller laserns unika egenskaper är därför av stor vikt för att utföra ett säkert och korrekt arbete. Läs mer om vår strålskydds- och lasersäkerhetsutbildning här.

Mättekniker/mätingenjör inom radioaktiva strålkällor eller röntgenrör

Som kunnig inom mätteknik har du ett stort ansvar för kvalitetssäkring av t.ex. industriellt tillverkade produkter. Att ha goda kunskaper inom strålskydd och/eller kring laserns unika egenskaper är av stor vikt för att utföra ett korrekt och kvalitetssäkert arbete. Läs mer om vår strålskydds- och lasersäkerhetsutbildning här.

Operatör/personal som arbetar med radiografering

Du som har det operativa ansvaret vid radiografering har stor nytta av kunskaper inom strålskydd. Beroende på om du är i behov av allmän inriktning eller inriktning mot öppen radiografering väljer du den kurs som passar dig bäst. Den senare passar dig som arbetar på en plats som inte är omsluten av ett permanent skydd.

Arbetsledare

Det är av största vikt att både du som arbetsledare samt dina medarbetare har den senaste kunskapen inom strålskydd och radiografering.  SIFU erbjuder förutom en grundläggande strålsyddsutbildning även en repetitionskurs som enligt Strålskyddsmyndigheten bör genomföras minst vart femte år för att du ska hålla dig uppdaterad inom det senaste som sker på området.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud

Som skyddsombud/arbetsmiljöombud är du involverad i arbetsplatsens proaktiva arbeta för förebyggande av olyckor och tillbud. Ovarsamt hanterande av strålkällor, röntgenrör eller laserstrålning kan leda till strålningsbiologiska skadeverkningar. På SIFU:s strålskyddskurser lär du dig mer om strålkällor och hur man handskas med dessa på ett säkert sätt.

Orter för våra strålskyddsutbildningar

Din strålskyddsutbildning ges i Stockholm i våra lokaler på Norrtullsgatan 6 som ligger centralt, endast ett stenkast från tunnelbanestationen Odenplan. Kursen inom lasersäkerhet erbjuds på plats hos RISE i Borås.

Har du frågor? Då når du oss enklast via telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

Strålskyddsutbildningar i Stockholm

Våra strålskyddsutbildningar går du på plats i Stockholm. Nära tunnelbane- och pendeltågsstationen Odenplan hittar du oss i våra lokaler på Norrtullsgatan 6. 

Lasersäkerhetsutbildning i Borås

Kursen inom lasersäkerhet erbjuds på plats hos Research Institutes of Sweden, RISE, på Brinellgatan 4 i Borås.

Våra kurser inom strålskydd lever upp till kraven från Strålskyddsmyndigheten

Går du din strålskyddsutbildning hos SIFU kan du känna dig trygg med att våra kurser uppfyller de krav som omnämns i Strålskyddsmyndighetens författningssamling, SSMFS 2018:6, ”Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering”. Detta gäller alla detaljer såsom beträffande kursens längd, innehåll samt krav på examination med skriftligt prov. Allt i enlighet med föreskriftens krav.

I författningssamlingen klargör Strålskyddsmyndigheten även att den typ av repetitionsutbildning som SIFU erbjuder ska genomföras minst vart 5:e år för att kunskaperna ska hållas uppdaterade. Du som arbetar operativt med eller ansvarar för verksamheten vid öppen radiografering kan läsa mer om samt anmäla dig till repetitionskursen inom strålskydd här.