Alla utbildningar

Ventilationsteknik

På våra kurser i ventilationsteknik får du lära dig både teori och praktik.

Adobestock 133314249 Mindre

Våra kurser inom ventilationsteknik ger dig fördjupade kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering. Du lär hur olika ventilationssystem fungerar samt hur man utför felsökning och åtgärdar fel med hjälp av rätt typ av utrustning och verktyg. Kurserna ger även allmän kännedom om vikten av en fungerande ventilation för att uppnå god inomhusmiljö. Du får praktisera dina nyvunna kunskaper i vårt ventilationslab, som finns i både Stockholm och Göteborg.