Alla utbildningar

Provtagning

Lär dig aktuella regler och skyldigheter inom dricks- och avloppsvatten!

Adobestock 99842240 Mindre
Visar 1-3 av 3 träffar
Läs mer och boka

Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning och rening!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Kontroll av utsläpp till vatten – provtagning, provhantering och flödesmätning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 300 kr

exkl. moms

Lär dig aktuella regler och skyldigheter som styr egenkontrollen av utsläpp!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Provtagning

Provtagning i dricksvatten

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

För dig som planerar och utför provtagning hos användare, distributionsanläggningar och vattenverk.

Läs mer och boka

Provtagning

Visste du att SIFU erbjuder kurser inom provtagning inom VA? Bygg på din kompetens och lär dig det senaste inom provtagning. Våra kurser lägger ett stort fokus på den praktiska provtagningen och du får kunskap om de aktuella reglerna vid provtagning av dricksvatten såväl som egenkontrollen av utsläpp.

Lär dig aktuella regler och skyldigheter inom dricks- och avloppsvatten!
På kurserna inom provtagning hos SIFU får du lära dig både teorin kring samt att praktiskt tillämpa provtagning inom VA. Vår kurs inom dricksvatten fokuserar på lagstiftning och aktuella regler inom dricksvatten och praktisk utbildning inom provtagning. På utbildningen inom kontroll av utsläpp av avloppsvatten ligger fokus på flödesmätning, utrustning, felkällor och analys.

Har du frågor om kurserna? Då når du oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

Provtagning av dricksvatten och avloppsvatten

Vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och är mycket sårbart. Faktorer som yttre miljöpåverkan och vårt distributionssystem kan orsaka en försämrad vattenkvalitet. När du går kursen Provtagning i dricksvatten lär du dig att utföra provtagning ute hos användaren samt i distributionsanläggningar och vattenverk. Allt i enlighet med gällande krav och riktlinjer. Med en utbildning inom utsläpp av avloppsvatten får du med dig värdefull kunskap för att genomföra korrekta kontroller för utsläpp till vatten, både genom att utföra felfria provtagningar, god provhantering och flödesmätning för att upptäcka läckage.

Våra kurser inom provtagning innehåller följande delar:

Framtidssäkrad vattenhantering: Kurser i provtagning och utsläpp till vatten
Utforska våra kurser som fokuserar på att säkra en hållbar framtid genom korrekt utförd provtagning och kontroll av utsläpp inom vatten och avlopp.
Metoder för vattenkvalitet: Provtagning av dricksvatten och avloppsvatten
Få djupgående kunskap om de bästa metoderna för att säkerställa vattenkvaliteten genom våra specialiserade kurser i provtagning av dricksvatten och avloppsvatten.
Regler och praxis: Fokus på lagstiftning och regelverk
I våra kurser går vi igenom viktiga regler och praktiska tillämpningar inom miljöskydd, inklusive lagstiftning och regelverk för en ansvarsfull vattenhantering.

Provtagning av dricksvatten

Kursen Provtagning i dricksvatten riktar sig till dig som planerar och utför provtagningar hos användare, distributionsanläggningar och i vattenverk. Vi går igenom regler om dricksvatten, ansvarsfrågor och kvalitetskrav. En stor del av kursen fokuserar på den praktiska provtagningen. Du lär dig även mer om provhantering, hur du undviker vanliga problem samt identifierar felkällor vid provtagning och provhantering.

Har du frågor når du oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.


På kursen om Kontroll av utsläpp till vatten lär du dig mer om aktuella regler samt skyldigheter vid egenkontroll av utsläpp av avloppsvatten. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta i enlighet med de föreskrifter som Naturvårdsverket föreskriver. Genom att gå din kurs hos SIFU säkerställer du att såväl provtagning som provhantering och flödesmätning sker på korrekt sätt. Kursen passar dig som bland annat arbetar som drifttekniker, underhållstekniker, miljöansvarig eller kontrollant.

Har du frågor om kursen? Du når oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

 

På kursen Badanläggningar – vattenrening lär du dig hanteringen av en badanläggning utifrån kriterierna kontroll, mätning och rening. Utbildningen innehåller en blandning av både teoretiska samt praktiska moment. De praktiska övningarna förläggs på en badanläggning på orten där kursen hålls. Du får med dig metoder för att korrekt utföra provtagning för kontroll och mätning, kännedom om aktuell lagstiftning kring miljö- och hälsoskydd samt rening och skötsel. Kursen passar dig som ansvarar för vattenrening av anläggningen, är badmästare, vaktmästare, badvakt eller liknande.

Har du frågor når du oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.