Provtagning

Badanläggningar - vattenrening

Lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning och rening!

Boka kurs

Kursnr. 9610

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Välkommen till en kurs där du lär dig hur man hanterar en badanläggning med avseende på kontroll, mätning, rening och skötsel. Kursen vänder sig främst till driftspersonal och innehållet behandlar hälsorisker, mikroorganismer, kemiska föroreningar, lagstiftning, teknik och kemikaliehantering. Kursen består av såväl teori som praktik.

💧 Studiebesök på badanläggning med praktiska övningar går att ordna vid intresse. Skriv en kommentar vid din anmälan om du önskar att kursen inkluderar ett studiebesök på badanläggning.

Du lär dig

 • Rening och skötsel
 • Kontroll och mätning
 • Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd

Innehåll

 • Inventering av deltagarnas anläggningar
 • Hälsorisker vid bassängbad
 • Bakterier i badhus
 • Kemiska föroreningar
 • Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd
 • Allmänna råd och tekniska handböcker
 • Skötsel av anläggning
 • Mekanisk rening
 • Kemisk rening
 • Filterkonstruktion
 • Driftsinstruktioner
 • Kontroll och provtagning
 • Kemikaliehantering och kemikaliedosering
 • Mätsystem - larm
 • Journalföring
 • Arbetsmiljö
 • Optimering av tekniken - Erfarenhet från driftsstörningar

Under kursens gång ägnas tid till deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för vattenreningen vid badet, badmästare eller badvakter, ansvariga för tillsyn av lagar och föreskrifter samt vaktmästare.

Förkunskaper

Någon erfarenhet inom VVS-området är en fördel, men inget krav.

Kursledare

Kursledare är Michael Ohlsson, civilingenjör, som arbetat vattenrening i 25 år och med ca 50 badhusprojekt.

Kurstillfällen

Badanläggningar - vattenrening

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 8-9 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar