Alla utbildningar

Kemikalier och laboratorieverksamhet

Här har vi samlat utbildningar som berör kemikaliehantering eller verksamhet inom laboratorier och kontrollorgan.

Visar 1-13 av 13 träffar
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Internrevision

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 9 780 kr

exkl. moms

Konferens 28-29 januari 2025 på Scandic Rubinen i Göteborg

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Jämförelser mellan laboratorier

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemi för icke-kemister

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

För dig som vill lära dig grunderna i kemi och kemikaliehantering.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

En kemiutbildning för dig som vill veta vilka krav som gäller och hur reglerna kan tillämpas.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalier i varor

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

Om Reach, CLP och annan kemikalielagstiftning för dig som tillverkar, importerar eller säljer varor.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

För dig som vill kunna klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Labbdagarna

Stockholm alt. distans

2 dagar

Platser kvar

fr. 7 880 kr

exkl. moms

Labbdagarna, 11-12 mars 2025, i Stockholm eller på distans.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Metodvalidering

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Mätosäkerhet

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Riskbedömning i laboratorier

Kontakta oss på tel 031 350 55 00 för mer information om en företagsanpassad kurs.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Säkerhetsdatablad

Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Lär dig utfärda och granska säkerhetsdatablad!

Läs mer och boka

Utbildningar inom kemikalier och laboratorieverksamhet

Kurser och utbildningar för dig som arbetar med kemikaliehantering, compliance eller kvalitet på företag, laboratorium eller kontrollorgan. SIFU erbjuder ett brett utbud av kurser för kemister och laboratorietekniker, verksamhetschefer, arbetsmiljöchefer, hållbarhetschefer och kvalitetsansvariga. Här hittar du kurser som ger dig kunskap om exempelvis kemikalielagstiftning, klassificering och märkning av kemiska produkter, säkerhetsdatablad samt kvalitetsstyrning, mätosäkerhet, internrevision och mycket mer. 

Vårt kursupplägg, med en kombination av teori och praktik, ger dig som deltagare en aktuell och träffsäker utbildning.  Våra kursledare har en lång erfarenhet från yrkeslivet och får mycket fina omdömen i våra utvärderingar.

De flesta kurserna arrangeras i både Göteborg och Stockholm, vissa även på distans eller som företagsanpassad kurs på valfri ort i Sverige. Är ni många på ert företag som vill gå en kurs rekommenderar vi att ni bokar en företagsintern utbildning. Då kan vi anpassa utbildningen utifrån era behov och önskemål.

Utbildningar och kurser inom kemikaliehantering

Utbildningar för dig som hanterar kemikalier och exempelvis behöver ha kunskap om den kemikalielagstiftningen och hur den ska tillämpas, om utfärdande och granskning av säkerhetsdatablad eller om hur klassificering och märkning av kemiska produkter går till.

Dessutom har vi en kurs i kemi för icke-kemister för dig som omger dig med kemister och specialister och känner att du behöver en grundläggande kunskap på området.

Utbildningar och kurser för laboratorieverksamhet

Här har vi samlat olika kurser och utbildningar för dig som arbetar på laboratorium eller hos ett kontrollorgan. Du kanske arbetar som laboratorietekniker, laboratorieingenjör, kemist eller verksamhetschef eller på annat sätt är verksam på ett laboratorium. Vi erbjuder kurser i exempelvis intern kvalitetsstyrning, internrevision, mätosäkerhet, metodvalidering, riskbedömning och samt jämförelser mellan laboratorier. Läs mer och säkra din plats då flera av kurserna snabbt blir uppbokade!