Alla utbildningar

Fjärrvärme

I Sverige finns drygt 100 000 fjärrvärmecentraler anslutna i olika fjärrvärmenät. Det finns därför också ett stort behov av personal som ser till att dessa fjärrvärmecentraler - både gamla och nya - förblir i bästa kondition.

Lär dig mer om distributionssystem för fjärrvärme - skapat för dig som arbetar med planering, dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning av fjärrvärmenät.