Övriga betongutbildningar

Betongreparationer

Med kunskap om att reparera i rätt tid, förstå reparationens omfattning samt att tillämpa rätt material kan spara stora summor pengar.

Boka kurs

Kursnr. 4253

2 dagar

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Reparera rätt i rätt tid! Nya metoder och material för betongreparationer utvecklas kontinuerligt och vår utbildning Betongreparationer hjälper Dig att hitta rätt i djungeln av material och metoder som finns tillgängliga. Mycket pengar kan sparas genom att reparera i rätt tid, rätt omfattning och med rätt material. En reparation utförd på fel sätt, i fel tid eller med fel material kan kosta stora belopp.

Första steget i en reparationsprocess är tillståndsbedömningen vilket innebär att man tar reda på vilken eller vilka av nedbrytningsmekanismerna som orsakat skadan och i vilken omfattning konstruktionen är skadad.

Därefter kan borttagning av skadad betong ske och välja rätt reparationsmetod.

Här bör även konstruktören involveras som ska ta ansvar för bärigheten. Till varje reparationsmetod ska rätt material väljas och kvalitetssäkras.

Provning och kontroll av material, utförande och färdig konstruktion är centralt i kvalitetssäkringen.

Du lär dig

 • Tillståndsbedömning och skademekanismer
 • Reparationsmetod
 • Val av material och kvalitetssäkring

Passar dig som är

 • Förvaltare av betongkonstruktioner
 • Entreprenörer, projektörer mfl som har intresse för betongreparationer

Innehåll

Skademekanismer
KarbonatiseringKloriderSulfatangreppAlkali/kiselsyra reaktionerFrostskadorUrlakningMekaniska skadorÖverbelastningsskador

Betongundersökningar - Provtagning och analys, möjliga metoder och dess användningsområden
Okulär besiktningKarbonatiseringsprovKloridprovAnalys av borrkärnaHållfasthetsprovningTunnslipsanalysElektrisk potential mätningUltraljudsmätningProvbelastning

Tillståndsbedömning
Skador, dess utbredning och omfattning.Nedbrytningsprocessernas hastighetLivslängdbedömningarHållfasthetsbedömningar över tidenBedömning av reparationsbehov och reparationsmöjligheter.Andra åtgärder som förlänger livslängden.Konstruktörens syn på reparationsmetoden.

Borttagning av skadad betong. Olika metoder. Val av metod
HögtryckstvättningSandblästringVattenblästringMekanisk bilningVattenbilning

Produkter och system för betongreparationer
FörstärkningsmetoderInjekteringManuell lagningForm sättning och gjutningBetongsprutningInjekteringsbetongKloridutdrivningKatodiskt skyddInhibitorer

Utförande
Planering och beskrivning. Kontroller före, under och efter utförande av material, utrustning och arbete.

Kontroll och provning av material och färdig konstruktion
TryckhållfasthetVidhäftning mot underlagetFrostbeständighetPermeabilitet

Övrigt
Beställar- och myndighetskravStandarderÖversikt och tillämpning.Koppling till kontrakt, beskrivning samt provning och kontroll

Konstruktionsregler/dimensioneringsregler
EKS och Eurocodes

Material
SS - EN 206 Betong
SS-EN 137003:2008

Användning av EN 206 i Sverige

SS 13 70 10-1 Täckande betongskikt - SS 212540 Armering Tekniska leveransbestämmelser Ett antal produkt- och provningsstandarder Utförande krav SS-EN 13 670:2009 Utförande av betongkonstruktioner SS 137006

Praktikfall
Kursens första del ger Dig goda kunskaper om skademekanismer samt hur Du planerar och utvärderar en tillståndsbedömning.

I andra delen av kursen redovisas de material och metoder som finns tillgängliga idag och Du lär Dig att välja rätt reparationsmetod och material.

I tredje delen planeras en reparation och praktikfall presenteras. Krav från myndigheter och i standarder, utförandebeskrivning

Kontrollplan; material, utrustning, personal, arbete, färdig konstruktion - Exempel.

Målgrupp

Fastighets- och anläggningsförvaltare av betongkonstruktioner, entreprenörer, reparationsentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen.

Kurstillfällen

Betongreparationer

2 dagar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • 25-26 apr 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 21-22 nov 2022

  Göteborg

  Platser kvar