Samarbeten

Vill du vara sponsor, utbildare eller på annat sätt involverad i vår verksamhet?

Vi strävar efter att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder. Kanske har du en konkret idé och söker samarbetspartners? Vi är alltid öppna för affärsdrivande samarbeten och söker aktivt samarbeten för att nå fler i våra prioriterade målgrupper. Ta möjligheten att stärka ert varumärke och bygga relationer med både nya och befintliga kunder!

Sponsorer

Vill du vara med och skapa en bättre upplevelse för våra gemensamma kunder?

Varje år väljer tusentals deltagare oss som leverantör och varje år marknadsför vi oss mot hundratusentals potentiella kunder i olika målgrupper.

Vi samarbetar gärna med er som delar intresseområde med oss och som vill skapa en bättre och starkare upplevelse som förstärker kundens förtroende, både för ert företag och varumärke likväl som för oss. Vi är starka inom bland annat bygg, installation, juridik, offentlig sektor, vård, omsorg, skola och samhällsbyggnad.

Kontakta oss för mer information!

Utbildare

Vi samarbetar årligen med ett stort antal lärare, föreläsare, och talare som alla delar ett gemensamt intresse: de har kunskap som de brinner för att dela med sig av.

Vi jobbar aktivt för att etablera de mest effektiva metoderna för att nå ut med kunskap som kan bygga kompetens. Kanske sitter du på kunskap som passar in och efterfrågas av våra kunder?

Våra kurser och konferenser blir en naturlig kanal för dig att komma ut och skapa värde och samtidigt bli en del av vårt nätverk.

Kontakta oss för mer information!