Alla utbildningar

Fabriksbetongtillverkning

För dig som arbetar med betongmassatillverkning och är i behov av behörighet för tillverkning av fabriksbetong.

Fabriksbetongtillverkning Adobestock 253272599
Visar 1-2 av 2 träffar
Läs mer och boka

Fabriksbetongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning klass II-T

Göteborg

10 dagar

Platser kvar

fr. 26 400 kr

exkl. moms

Få kunskap om materialet betong, teknik & bestämmelser för att leda och övervaka tillverkningen

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fabriksbetongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning klass I-T

Stockholm

10 dagar

Fåtal platser

fr. 29 900 kr

exkl. moms

Få fördjupad kunskap i att leda och övervaka betongmassatillverkning i kompetensklass 1-T

Läs mer och boka

Utbilda dig inom fabriksbetongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning är en tekniskt krävande process som involverar noggrannhet och kvalitetskontroll. För att lyckas inom denna sektor behöver personalen en gedigen utbildning och kunskap om betongblandning, produktionsprocesser och säkerhetsprotokoll. Vanliga yrkesroller inkluderar ingenjörer, tillverkningspersonal och kvalitetskontrolltekniker.

För att skaffa sig nödvändig kompetens erbjuder SIFU betongutbildningar i fabriksbetongtillverkning inom både klass I och klass II. Dessa utbildningar täcker en rad ämnen, inklusive optimala blandningsförhållanden, noggrann kvalitetskontroll och effektiv användning av produktionsutrustning. Genom att kombinera teknisk expertis med förmågan att samarbeta effektivt kan personalen säkerställa att den producerade betongen uppfyller höga kvalitetsstandarder och är redo att användas i olika byggprojekt.  Fabriksbetongtillverkning spelar en avgörande roll i byggsektorn, infrastrukturskapande där välutbildad personal är nyckeln till dess framgång och effektivitet. SIFU tillhandahåller också andra  relevanta kurser inom betongindustrin så som Platsgjutning och Betongelementtillverkning

Våra kurser i fabriksbetongtillverkning

Fabriksbetongtillverkning klass I-T

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass 1-T ger dig fördjupad kunskap om betongmaterial, tekniker och regler för att leda och övervaka tillverkning av betongmassor i kompetensklass I-T. Den förbereder även för rollen som Ansvarig Driftsledare (AD). Kursen är uppdelad på två veckor med en mellanliggande vecka och följer Betongrapport 8. Du kommer att lära dig om tekniska bestämmelser och standarder, betongens egenskaper, tillverkningsprocesser, kvalitetskontroll och produktionsstyrning på betongfabriken. Passar dig som behöver klass I behörighet för Fabriksbetong men även du som är involverad i tillverkning och försäljning av fabriksbetong. Efter godkänd kursregistrering kan vi kostnadsfritt registrera dig hos ID06 kompetensdatabas. För att erhålla kompetensintyg krävs 24 månaders styrkt praktisk erfarenhet av betongarbeten i arbetsledande befattning eller motsvarande samt godkända laborationer och tentamen för klass II-kompetens.

Fabriksbetongtillverkning klass II -T

Utbildningen Fabriksbetong klass II ger dig grundläggande kunskaper för att leda och övervaka tillverkning av standardiserad föreskriven betong, vilket är ett steg före klass I. Kursen fokuserar på ritningsläsning, armeringsteknik, tekniska bestämmelser och standarder, samt betongens sammansättning och egenskaper. Den passar personer som behöver klass II behörighet för Fabriksbetong och som är ställföreträdande AD eller processtekniker vid tillverkning av fabriksbetong klass II-T. Du kommer att lära dig om betongtillverkning och produktionsmetoder, kvalitetskontroll, samt hur formar och armering påverkar betongkvaliteten. Laborationer och tentamen ingår för att säkerställa förståelse och kunskap. Uppdatering av matematikkunskaper rekommenderas för att kunna hantera de beräkningar som ingår i kursen. För att erhålla kompetensintyg krävs 12 månaders praktisk erfarenhet inom fabriksbetongtillverkning samt grundläggande kunskaper i matematik Målgruppen inkluderar även blandarmaskinister och andra nyckelpersoner vid tillverkning och försäljning av fabriksbetong. Efter godkänd kursregistrering erbjuds kostnadsfri registrering i ID06 kompetensdatabas.

Varför välja vår utbildning?

SIFU erbjuder ett brett utbud av kurser och betongutbildningar som är i linje med kraven i betongrapport 8. Dessa betongutbildningar är godkända av Svenska Betongföreningen, beprövade och syftar till att ge betongarbetare den nödvändiga kunskapen för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

Genom att följa kraven och normerna i Betongrapport 8, inklusive de som fastställts av Betongrådet för att vara en auktoriserad utbildningsleverantör för kompetensklass I och II inom områden som Fabriksbetongtillverkning, Betongelementtillverkning och Platsgjutning, säkerställer SIFU att deras kurser håller hög standard.

Dessa kurser ger betongarbetare en trygg och välrenommerad utbildning som rustar dem med den nödvändiga kunskapen för att hantera kritiska moment på arbetsplatsen, såsom att leda och övervaka arbeten

Instruktion: Exempelvis: Beskriv varför man ska välja er utbildning. Kvalifikationer och erfarenhet hos instruktörer. Praktisk inlärning?