Allmänna villkor

Företagsinformation

Våra allmänna villkor

Av- och ombokningsregler
Vi reserverar oss för förändringar i program, byte av lokal, byte till distansundervisning och möjlighet att ställa in planerad kurs/konferens fram till 14 dagar innan startdatum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade.

All avbokning skall ske skriftligen och det är viktigt att du meddelar oss snarast möjligt! Vi följer Almega utbildningsföretagens rekommendationer för avbokningar/ombokningar på våra öppna kurser:

  • Av/ombokning kan göras kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start.
  • Vid av-/ombokning 29-15 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften.
  • Vid av-/ombokning 14-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift.


Vid avbokning med anledning av sjukdom kan deltagaravgiften, med undantag för eventuell avgift för konferenspaket, återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg. Detta gäller även vid sjukdom/dödsfall hos nära anhörig.


Överlåtelse av plats
Vid förhinder kan platsen alltid överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.

Vid inställd kurs/konferens
Vid inställt genomförande återbetalas avgiften som erlagts. Ersättning utgår inte för ev. rese- eller boendekostnader.

Betalning
Fakturering sker samma månad som kursen/konferensen genomförs. Betalning ska erläggas enligt överenskommelse, dock senast 30 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter.

Priser samt kostnad för konferenspaket
Samtliga priser är exklusive moms. Kostnad för lunch och fika tillkommer med 450 kr per dag på kurser och konferenser som genomförs fysiskt i lokal.

Intyg
Som bevis på att du gått en kurs hos oss får du ett kursintyg (gäller ej konferenser och enstaka kurser).

Dokumentation
På de flesta av SIFUs kurser och konferenser ingår kursdokumentation i form av till exempel åhörarkopior, power-points, övningsuppgifter etcetera. Efter kurs- eller konferensgenomförande får deltagaren använda materialet för eget bruk, men har inte rätt att kopiera det, sprida det till tredje part eller använda det i kommersiellt syfte.

Ljud- och videoupptagning
Det är inte tillåtet att spela in ljud eller bild under SIFUs kurser och konferenser.

Konferenslokaler
Våra konferenser genomförs på olika lokaler, alltid anpassat efter respektive konferens. Konferensanläggningarna ligger alltid centralt belägna i Stockholm eller Göteborg. Information om lokal framgår på vår hemsida.

Hotellbokning
Du svara själv för bokning av hotell.

Force Majeure
SIFU ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas pga. föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.