Allmänna villkor

Företagsinformation

Våra allmänna villkor

Av- och ombokningsregler
Vi reserverar oss för förändringar i program, byte av lokal, byte till distansundervisning och möjlighet att ställa in planerad kurs/konferens fram till 14 dagar innan startdatum. Alla deltagare blir då skriftligen underrättade.

All avbokning skall ske skriftligen och det är viktigt att du meddelar oss snarast möjligt! Vi följer Almega utbildningsföretagens rekommendationer för avbokningar/ombokningar på våra öppna kurser:

 • Av/ombokning kan göras kostnadsfritt fram till 30 dagar före utbildningens start.
 • Vid av-/ombokning 29-15 kalenderdagar före utbildningens start debiteras 50% av deltagaravgiften.
 • Vid av-/ombokning 14-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full deltagaravgift.

  Överlåtelse av plats
  Vid förhinder kan platsen alltid överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, telefonnummer och e-postadress.

  Avbokning med anledning av sjukdom
  Om avbokning sker med anledning av sjukdom, kan deltagaravgiften återbetalas vid inskickande av ett läkarintyg. Detta gäller även vid sjukdom/dödsfall hos nära anhörig.

  Vid inställd kurs/konferens
  Vid inställt genomförande återbetalas avgiften som erlagts. Ersättning utgår inte för ev. rese- eller boendekostnader.

Betalning
Fakturering sker samma månad som kursen/konferensen genomförs. Betalning ska erläggas enligt överenskommelse, dock senast 15 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter.

Kostnad för konferenspaket
Kostnad för lunch och fika tillkommer med 325:- per dag på kurser och konferenser som genomförs fysiskt i lokal.

Intyg

Som bevis på att du gått en kurs hos oss får du ett kursintyg (gäller ej konferenser och enstaka kurser).

Konferenslokaler
Våra konferenser genomförs på olika lokaler, alltid anpassat efter respektive konferens. Konferensanläggningarna ligger alltid centralt belägna i Stockholm eller Göteborg. Information om lokal framgår på vår hemsida.


Hotellbokning
Du svara själv för bokning av hotell.

Force Majeure
SIFU ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.

Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas pga. föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.