Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Välkommen på konferens 31/1 - 1/2 2023 i Göteborg eller på distans

Boka kurs

Kursnr. 425900

2 dagar

fr. 7 990 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

2022 års konferens inom området cisterner - Cisterndagarna hölls den 1-2 februari. Vi på SIFU tackar föreläsare, utställare, samarbetspartners och - inte minst - er deltagare som fanns med både på distans och på plats i Göteborg.

Det blev två intressanta dagar med mycket kunskap samlad inom cisternfrågor och värdefulla möten mellan experter, kollegor och utställare.

På programmet stod bland annat omvärldsanalys och framtidsspaning inom cisterner, förutsättningar för bra isolering och krishantering vid oljeutsläpp. Vi fick en uppdatering om aktuella regelverk och föreskrifter, och även mingla med branschkollegor och utställare.

 

Nu planerar vi programmet för konferensen 2023 och hälsar både nya och tidigare deltagare välkomna.

Vill du vara med som talare, eller har du önskemål om vad konferensen ska handla om, hör av dig till oss!

Läs intervjuer med våra talare på 2022 års konferens!

Säkerheten
är en viktig fråga för den som har cisterner som en del av sin arbetsplats samt för den som ansvarar för och innehar cisterner och behållare. Från Kiwa kommer Milan Poznic och talar om nyheter inom säkerhet och kontroll. Läs en intervju med honom här!

David Sällh från Drivkraft Sverige är först ut som talare. Han kommer ge oss en omvärldsanalys och utblick inför branschens utveckling fram till 2045. Läs intervjun med David om hans arbete samt organisationens roll och utmaningar när det gäller omställningen och färdplanen för klimatneutralitet.

 

Välkommen åter på Cisterndagarna 2023!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som bland annat:

 • arbetar på depå- eller cisternföretag
 • genomför eller ansvarar för service och underhåll
 • äger cisterner genom ditt arbete
 • är kontrollant eller miljöinspektör på myndighet eller kommun

Boka

Cisterndagarna

2 dagar

fr. 7 990 kr

exkl. moms

 • 31 jan-1 feb 2023

  Göteborg

  Platser kvar

Program

Tisdag 1 februari 2022

 • 9:00 - 9:30 - Registrering med kaffe och smörgås

 • 9:30-9:40 - Välkomna! Moderator Anneli Liljemark inleder konferensen

  Anneli Liljemark är årets moderator. Hon inleder dagarna, guidar oss mellan passen och leder diskussionerna på konferensen. Anneli är VD och senior konsult på Liljemark Consulting AB. Hon har mer än 25 års erfarenhet som miljökonsult och driver sedan 10 år miljökonsultföretaget Liljemark Consulting. Hon är expert inom förorenade områden men har också bred erfarenhet från andra miljöområden. Anneli anlitas regelbundet som föredragshållare och moderator vid kurser, workshops och seminarier.

  Anneli Liljemark
  Anneli Liljemark

  VD och senior konsult på Liljemark Consulting AB

 • 9:40-9:50 - Introduktion av våra utställare och partners

  Kort presentation av konferensens utställare och partners som är på plats.

 • 9:50-10:40 - Vår omvärld och branschens utveckling

  • Omvärldsanalys och reflektioner kring pandemin
  • Branschens utveckling 2020-2045
  • Trygg och tillgänglig mobilitet 2020-2045

  David Sällh ansvarar för Trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige. Detta omfattar bland annat skydd mot olyckor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, beredskap och krishantering.

  David Sällh
  David Sällh

  Utskottschef Trygghet, Drivkraft Sverige

 • 10:55-11:35 - Isolering av cisterner med Foamglas cellglasisolering

  • Korrosion under isolering (CUI). Material- och systemval som minskar risken för CUI
  • Fördelar med diffusionstätt isoleringsmaterial
  • Isoleringssystem för cisterntak och -botten med Foamglas cellglas
  • Cisternbottenisolering med cellglas - en outnyttjad möjlighet för energieffektivisering
  • Investeringskostnad och återbetalningstid
  Erik Aasbøe
  Erik Aasbøe

  Sales Manager, Foamglas

 • -

  Øistein Lillelien
  Øistein Lillelien

  , Executive Advisor och Head of Nordic Industry business, Foamglas

 • 11:35-12:00 - Mingla och besök våra utställares montrar

 • 12:00-13:00 - Lunch

 • 13:00-14:00 - Myndighetsuppdatering

  • MSB informerar om Regelverket LBE om brandfarlig vätska 
  • Boverket uppdaterar om nuläge och om myndighetens regler
  Ingela Hellberg
  Ingela Hellberg

  Teknisk handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • -

  Anders O Larsson
  Anders O Larsson

  Jurist, Boverket

 • -

  Tomas Carlsson
  Tomas Carlsson

  Konstruktör från Tekniska Egenskaper

 • 14:20-15:00 - Naturvårdsverkets föreskrifter om (NFS 2021:10) skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

  Julia Jourak, miljöjurist, Naturvårdsverket
 • -

  Maria Ed, handläggare, Naturvårdsverket
 • -

  Marcus Frenzel, handläggare, Naturvårdsverket
 • 15:00-15:30 - Eftermiddagskaffe med möjlighet att besöka utställarnas montrar

 • 15:30-16:10 - Invändig/utvändig cisternmålning enligt regelverket för lagring av brandfarliga vätskor

  • In- och utvändig cisternmålning både vid underhåll och nykonstruktion
  • Hur skall jag lyckas med min cisternmålning för en lång livslängd och vilka hjälpmedel finns att tillgå?
  • Vad säger regelverket om lagring av brandfarliga vätskor?

  Bengt Stewall över 30 års erfarenhet av cisternmålning både som entreprenör och färgleverantör till process, raffinaderi- och depåverksamhet i Sverige och utomlands. Han arbetar idag som expert inom cisternmålning, brandskyddsmålning för kolvätebränder samt inom CUI (Corrosion Under Insulation)

  Bengt Stewall
  Bengt Stewall

  Sales and technical engineering. Jotun Sverige AB

 • 16:10 - Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag

 • 16:20 - Nätverksmingel

 • 18:00 - Konferensmiddag

  Under kvällens arrangerade middag får du möjlighet att fortsätta nätverkandet med dina branschkollegor under trevliga och avslappnade former. En 3-rätters middag och 2 glas öl/vin samt kaffe ingår i konferenspriset (ange vid bokningen om du vill delta på middagen).

Onsdag 2 februari 2022

 • 9:00-9:10 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 9:10-9:50 - Vad händer vid ett oljeutsläpp?

  • Vem bär ansvaret vid olycka och hur går uppföljningsarbetet till?
  • Hur går en sanering till efter ett oljeutsläpp?
  • Vilka långsiktiga insatser behöver man göra för att förhindra olyckor?
  Ingrid Håstad
  Ingrid Håstad

  Expert oljesanering, avfall och miljö, Sweco Environment AB

 • 9:50-10:20 - Förmiddagskaffe med möjlighet att besöka utställarnas montrar

 • 10:20-11:00 - Internal Protection of Storage Tanks in the Oil and Gas and Chemical Industries*

  You will learn about the variety of factors there is to consider when selecting the most suitable lining system for use in storage tanks in the Oil and Gas and Chemical Industries.

  • The reasons for protecting tanks internally
  • The differences between new construction and maintenance and how these impact the selection of the lining system
  • The influence of the type of chemical and the operation conditions inside the tank (temperature, pressure, storage time, changes in service) on the selection of the coating

  Fabiana Requeijo works as Senior Subject Matter Expert for Tank Linings at Hempel as part of the R&D and has 20 years of experience in the automotive, industrial and protective coatings markets.

  *Föreläsningen hålls på engelska.

  Fabiana Requeijo
  Fabiana Requeijo

  Tank Linings Research & Development Expert, Hempel

 • 11:15-12:00 - Provning för bättre säkerhet – så går du tillväga

  • Hur kan du skapa underlag för bedömning av status på en cistern?
  • Vilken teknik behöver du använda?
  • Hur ser regelverket ut och vilka brister finns att ta hänsyn till?
  Milan Poznic
  Milan Poznic

  Teknisk chef, Kiwa Inspecta

 • 12:00-13:00 - Lunch med möjlighet att besöka utställarnas montrar

 • 13:00-13:45 - Kontroll av cisternfundament och invallningar i betong

  • Tillvägagångsätt vid betongkontroll
  • Inspektions- och provningsmetoder
  • Bedömning av skador
  • Åtgärdsplaner – reparationsförslag för återställande till funktionsdugligt skick samt återkommande underhåll
  Erik Boström
  Erik Boström

  Betonginspektör, Dekra Industrial AB

 • 14:00-14:45 - Personsäkerhet och slutna utrymmen

  • Inträdelsetillstånd, arbetstillstånd, räddningsplan
  • Kemikalier och gasfrihetsförklaring
  • Nya Föreskrifter
  Johan Elvin
  Johan Elvin

  Senior Arbetsmiljöingenjör Dekra AB

 • 14:45 - Moderator Anneli Liljemark sammanfattar och avslutar konferensen

 • 15:00-15:20 - Avslutande eftermiddagsfika

Omdömen

Väl genomförd konferens med oss deltagare i fokus!

Cisterndagarna är ett bra forum för att mötas och få nya kunskaper och nätverka.

Utbildande och bra nätverkande.

Intressanta ämnen som lades fram på ett informativt sätt.

Utställare och samarbetspartners

Utställare

Jotun

Paroc

Foamglas

Hempel

Samarbetspartner

STOR