Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Välkommen på konferens 31 januari - 1 februari 2023

Scandic Rubinen, Göteborg

Boka kurs

Kursnr. 425900

2 dagar

fr. 9 780 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Välkommen till Cisterndagarna – mötesplatsen för dig som arbetar med cisterner!

Under två dagar diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar inom cisternbranschen. Vi blickar framåt med fokus på framtidens drivmedel och diskuterar vilka nya krav alternativa bränslen kommer ställa på cisterner. Vi tittar även närmare på ny teknik och vilka möjligheter som finns, hur du minskar risken för olyckor samt uppdaterar dig på aktuella lagkrav.

Dessutom finns gott om utrymme för att nätverka och knyta värdefulla kontakter på myndigheter och företag.

Ur programmet: 

 • Framtidsspaning
 • Ny teknik
 • Kontroll av cisterner
 • Processäkerhet

OBS! Missa inte att anmäla dig till den gemensamma middagen dag 1, där vi fortsätter diskutera viktiga frågor under mer avslappnande former.

Konferensen äger rum på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Ange koden D357221548 för att få 10% rabatt vid bokning av hotellrum.

Håll utkik, inom kort presenterar vi det färdiga programmet för Cisterndagarna 2023!

Passar dig som

 • arbetar på depå- eller cisternföretag
 • genomför eller ansvarar för service och underhåll
 • äger cisterner genom ditt arbete
 • är kontrollant eller miljöinspektör på myndighet eller certifieringsbolag
 • vill knyta kontakter och utbyta erfarenheter med folk i branschen

Program

Tisdag 31 januari, program dag 1

 • 9:00-9:30 - Registrering med kaffe och smörgås

 • 9:30-9:35 - Konferensen inleds

 • 9:35-9:45 - Presentation av våra utställare och partners

  Kort presentation av konferensens utställare och partners som är på plats.

 • 9:45-10:45 - Energitrender och energikonflikter

  • Kostnadsutveckling för el
  • Möjligheterna för elektrifiering i transportsektorn och industrin
  • Geopolitiska konsekvenser
  • Bränslekrisen i Europa och Sveriges roll
  Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola
  Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy, Chalmers tekniska högskola

  Tomas är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola och samordnar Chalmers energiforskning och samarbeten med industrier. Han är också arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och styrelseledamot i bland annat Vattenfall AB och Persson Invest AB. Han har tidigare även varit generaldirektör på Energimyndigheten.

 • 11:00-12:00 - Försörjningstrygghet i branschen – nulägesrapport och framåtblick

  Alternativa drivmedels utmaningar och möjligheter var en stor diskussion redan innan kriget i Ukraina. Men i och med det interna såväl det omvärldspolitiska läget har nya frågor dykt upp. Vilken ambitionsnivå för drivmedel ska branschen ha idag, vad är rimligt? Hur skapar vi en samsyn för vilka energibärare vi ska lägga resurser på och hur kommer de påverka?

  • Drivkrafts Sveriges arbete och fokusområden – vad har hänt sedan förra året
  • Försörjningstrygghet – staten och näringslivets roll
  • Framtidsspaning på energibärare utifrån ett realistiskt perspektiv.
  David Sällh, utskottschef Trygghet, Drivkraft Sverige
  David Sällh, utskottschef Trygghet, Drivkraft Sverige

  David ansvarar för Trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige. Detta omfattar bland annat skydd mot olyckor, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, beredskap och krishantering.

 • 12:00-13:00 - Lunch och utställarmingel

 • 13:00-13:50 - Ändrade drivmedelsblandningar i befintliga tankar – vad betyder det för dig?

 • - MSB presenterar sin lägesbild

  Bakgrund, regler och betydelse av ändrade drivmedelsblandningar för verksamheter och kontrollorgan.

  Ingela Hellberg, teknisk handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Ingela Hellberg, teknisk handläggare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • - Lägesbild utifrån certfieringsorganets perspektiv

  Praktiska konsekvenser av ändrade drivmedelsblandningar för verksamhetsutövare och kontrollorgan

  Jörgen Kristiansson, Besiktningsingenjör/Senior Industrial Surveyor, KIWA
  Jörgen Kristiansson, Besiktningsingenjör/Senior Industrial Surveyor, KIWA
 • - Frågestund och gemensam diskussion

  Passa på att ställa dina specifika frågor om ändrade drivmedelsblandningar.

   

 • 14:00-14:25 - Rubrik och innehåll meddelas inom kort

  Representanter från Naturvårdsverket
  Representanter från Naturvårdsverket
 • 14:30-14:50 - Hitta läckan innan läckan hittar dig

  I princip är det inte så svårt att säga om en begränsad längd på en rörsektion är tät eller inte. En mycket använd metod är att kontrollera om ett statiskt tryck i mediet inne i röret upprätthålls, eller om trycket tappas under en viss tidsperiod. Om det statiska trycket minskar under en given tid kan man dra slutsatsen att rörledningen har en läcka. Problemet är då: var längs linjen ska vi börja leta efter denna läcka? Är det möjligt att eliminera att vi måste söka slumpmässigt?

  Sverre Holte, VD, AVA Systems Nordic AB (utställare)
  Sverre Holte, VD, AVA Systems Nordic AB (utställare)

  Sverre var anställd av det amerikanska företaget Raychem i nästan 10 år. Raychem ligger bland annat bakom uppfinningarna av krympplast, självreglerande värmekablar och TraceTek-tekniken för att upptäcka läckor. Idag är Sverre VD på AVA Systems, som är specialiserade på läcksökning.

 • 14:50-15:20 - Eftermiddagsfika och utställarmingel

 • 15:20-15:50 - Digitala kontrollrapporter för cisterner, rör och oljeavskiljare

  Efter många års pappersrapporter kommer det att bli lättare att hantera kontrollrapporterna elektroniskt. Kontrollanten kan digitalt hantera rapporterna i fält och det blir lättare att hantera flödet av rapporter

  Jan-Erik Lindström, SPT Association
  Jan-Erik Lindström, SPT Association
 • -

  Marie Borgström, STOR
  Marie Borgström, STOR
 • 16:00-16:40 - Korrosion Under Isolering (CUI) – en ”lömsk” typ av korrosion

  Korrosion Under Isolering (CUI) är ett stort problemområde inom olja/gas/process (cisterner/kärl/rörledningar). På passet berättar Bengt Stewall från Jotun om när CUI kan uppstå, vilka konsekvenser och kostnader det kan medföra och vilka metoder du kan använda för att undvika risken för CUI.
  • Åtgärder för att kontrollera och åtgärda CUI
  • Typexempel från verkligheten
  • Lämpliga produkter att använda även under drift på heta ytor

  Bengt Stewall, Sales and technical engineering Jotun Protective Coatings, Jotun
  Bengt Stewall, Sales and technical engineering Jotun Protective Coatings, Jotun

  Bengt har arbetat med korrosion och ytbehandling sedan 1989, både som materialleverantör och entreprenör. Sedan 2018 arbetar han på Jotun (Sverige) AB, framför allt med korrosionsskydd inom tung processindustri samt med brandskydd av stålkonstruktioner.

 • 16.40-16:45 - Konferensens första dag avslutas

 • 16:45 - Nätverksmingel

 • 18:00 - Konferensmiddag

  Under kvällens arrangerade middag får du möjlighet att fortsätta nätverkandet med dina branschkollegor under trevliga och avslappnade former. En 3-rätters middag och 2 glas öl/vin/alkoholfritt samt kaffe ingår i konferenspriset (ange vid bokningen om du vill delta på middagen).

Onsdag 1 februari 2023, program dag 2.

 • 9:00-9:05 - Konferensens andra dag inleds.

 • 9:05-10:00 - Bästa möjliga teknik för inspektion av cisterner

  På passet får du ta del av olika tekniska lösningar för inspektion av cisterner. Milan Poznic från Kiwa Inspecta visar upp ny teknik, bland annat drönare, VR-glasögon och laserscanner samt delar med sig av erfarenheter och exempel från deras arbete.

  • NDT – provning 4.0
  • Vilken teknik ska du välja för olika ändamål?
  • Teknisk framtidspaning – hur kommer utvecklingen se ut?
  Milan Poznic, teknik- och affärsutvecklingschef, Provning, Kiwa
  Milan Poznic, teknik- och affärsutvecklingschef, Provning, Kiwa

  Milan Poznic har en PhD i Ultraljud. Han har arbetat med utveckling av provningsteknik och robotar i 15 år och är idag globalt tekniskt ansvarig för provning inom Kiwa.

 • 10:00-10:30 - Förmiddagsfika och utställarmingel

 • 10:30-11:15 - Processäkerhet – åtgärder för att minimera riskerna för olyckor

  Brister i säkerheten vid cisterner kan leda till förödande konsekvenser och det är därför viktigt att all hantering sker på rätt sätt. På passet går vi igenom hur du kan arbeta för att undvika incidenter med farliga kemikalier, vanliga orsaker till haverier och vilken uppföljning som bör göras.

  • Processäkerhetens grundregler
  • Lärdomar från haverier
  • IPS – fokusområden och stöd för branschen.
  Mats Lindgren, föreståndare, Intressentföreningen för processäkerhet
  Mats Lindgren, föreståndare, Intressentföreningen för processäkerhet

  Mats är IPS föreståndare sedan 2016. Han är civilingenjör i kemiteknik och har även en masterexamen i Human Factors and System Safety från Lunds universitet. Han har arbetat med processäkerhet och angränsande områden i drygt 30 år, bland annat på Preem och Det Norske Veritas.

 • 11:25-12:15 - Tryckluft – lagkrav och skyldigheter

  Ca 90 % av tillverkande industri i Sverige idag är direkt beroende av tryckluft. Enligt Arbetsmiljöverket arbetar ca 1,1 miljoner arbetstagare i Sverige med eller i direkt närhet av tryckluft. Hur kommer det sig då att kännedomen om, och framför allt efterlevnaden av, de lagkrav som gäller för att skapa säkra tryckluftsinstallationer på svenska arbetsplatser är så låg? Och vad kan vi göra åt detta redan idag? Detta och mycket mer reder vi ut på passet.

  • Finns det fler lagkrav på tryckluft än AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar? Ja!
  • Vad har man för skyldigheter när man använder tryckluft i sin verksamhet?
  • Varför är kännedomen så låg kring en så viktig lagstiftning som den som reglerar säkerheten för arbetstagare?
  • Hur ser det ut i industrisveriges tryckluftsinstallationer? Exempel från verkligheten.
  Johan Nilsson, VD, Treffco – ackrediterat kontrollorgan typ A
  Johan Nilsson, VD, Treffco – ackrediterat kontrollorgan typ A

  Johan och Treffco har hjälpt kommuner och företag till säkrare tryckluftsinstallationer, bättre lagefterlevnad och säkrare arbetsmiljö sedan 2006. Detta görs primärt genom bolagets ackrediterade riskbedömningar, men även genom föreläsningar och utbildningar inom både säker tryckluft samt arbetsmiljö och lagkrav.

 • 12:15-13:15 - Lunch och utställarmingel

 • 13:15-14:00 - Diffusa utsläpp – uppskattning och information

  Emissioner från cisterner innehållandes kemikalier kan kategoriseras som diffusa, direkta eller punktutsläpp och sker kontinuerligt – men hur mycket släpps ut i luften och varför är det bra att hålla koll på de diffusa utsläppen?
  På passet går vi igenom vanliga mätbara utsläpp som går att kvantifiera och hur du kan säkerställa att ni håller er inom utsläppsgränserna.

  • Introduktion till diffusa utsläpp
  • Vilka siffror ska med i en miljörapport?
  • Olika formler för uppskattning med tillhörande räkneexempel.
  Alborz Azadrad, Petroleum Supply Specialist, Försvarsmakten
  Alborz Azadrad, Petroleum Supply Specialist, Försvarsmakten

  Alborz är civilingenjör i kemiteknik med bakgrund inom kärnteknisk processindustri. Sedan 2021 arbetar han på TVKLOG med att säkerställa en robust försörjning av drivmedel, oljor och smörjfetter.

 • 14:00-14:30 - Eftermiddagsfika och utställarmingel

 • 14:30-15:15 - Kontroll av oljeavskiljare – vilka krav ställs framöver?

  I många fall idag ser vi att man som oftast bara gör en enklare kontroll av själva avskiljaren. I framtiden ser vi att man kommer att behöva lyfta blicken ytterligare och se på hela avskiljarsystemet.

  Johan Lingbrand från ACO berättar om vilka positiva aspekter det kan medföra och hur man ser att man kan utveckla kontroller av oljeavskiljare i framtiden.

  • Vad ingår i en avskiljaranläggning? (SIP, S II + I P, S I BP)
  • Bilder från arbete på plats.
  • Hur ser framtiden ut? (Molnbaserade larm, laddstationer med anpassad avvattning, rening samt släckvattenmagasin)
  Johan Lingbrand, Servicechef, ACO Nordic AB
  Johan Lingbrand, Servicechef, ACO Nordic AB

  Johan har jobbat med avskiljarteknik i över ett decennium. Sedan 2016 arbetar han på ACO Nordic AB med service och eftermarknad med system innehållande oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpstationer och tekniska filter

 • 15:15 - Konferensen avslutas.

Målgrupp

På Cisterndagarna samlar vi HELA branschen! Här träffas exempelvis tekniker, driftchefer, projektledare, säljare, marknadschefer, arbetsledare, depåchefer, enhets- och regionchefer, miljöchefer, miljöinspektörer, kvalitetschefer, provningsingenjörer, besiktningsmän, cisternkontrollanter och ingenjörer, VD och ägare. – Alla med cisterner som det gemensamma intresset!

Sagt om Cisterndagarna

Se inslaget nedan där projektledare Jenny Engerdahl Hayes samtalar med Tobias Ribba, deltagare på Cisterndagarna 2022. 

 

 

Röster från deltagare på tidigare konferenser:

Väl genomförd konferens med oss deltagare i fokus!

Cisterndagarna är ett bra forum för att mötas och få nya kunskaper och nätverka.

Utbildande och bra nätverkande.

Intressanta ämnen som lades fram på ett informativt sätt.

Samarbetspartners

 

 

 

Utställare

 

 

 

Är du intresserad av att medverka som utställare på Cisterndagarna?

Kontakta Jenny Engerdahl Hayes, projektledare.

Boka

Cisterndagarna

2 dagar

fr. 9 780 kr

exkl. moms

 • 31 jan-1 feb 2023

  Göteborg

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 16 december: 9 780 kr
Från 17 december: 10 780 kr 

Middag 31 januari ingår i priset – kräver dock föranmälan.