Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Boka kurs

Kursnr. 9615

3 dagar

fr. 15 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl. a. normerna i Svenskt Vattens publikation P114 och P110. Dimensionering av såväl nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

Utöver dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat – såväl vad gäller val av dagvattensystem som hur omgivningen påverkar och påverkas. Vi tar också upp hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Passar dig som är

 • VA-ingenjör
 • Projektör
 • Tekniker

Innehåll

 • Dimensionering och system
  - Dimensionering av vatten och spillvatten
  - Dimensionering av ny pumpstation
  - Hur fungerar våra nuvarande system
  - Erfarenhetsåterblick
 • Dagvatten
  - Dimensioneringsförutsättningar
  - Dimensionering av dagvattenledningar
  - Dimensionering av dagvattendamm
  - Rening av i dagvatten
  - Dagvatten i planprocessen
  - Öppna dagvattensystem

Syfte
Målet är att ge dig insikt och kunskap i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem - samt att ge en förståelse för hur ett förändrat klimat påverkar och hur man kan utforma långsiktigt hållbara dagvattensystem.

Målgrupp

Kursen passar dig som är VA-Ingenjör, projektör eller tekniker inom kommun och fastighetsbolag.

Förkunskaper

Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet från branschen.

Citat från tidigare deltagare

Överlag en mycket bra kurs. Olof var engagerad och kunnig som föreläsare och tog sig tid till att diskutera frågor specifikt för alla deltagare.

Mycket nöjd för ett bra pris. Duktig och erfaren lärare som Olof Persson är!

Bra kurs, fortsätt med den! :)

Kurstillfällen

Dimensionering av VA-ledningar

3 dagar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

 • 28-30 sep 2022

  Göteborg

  Fåtal platser

 • 31 maj-2 jun 2023

  Stockholm

  Platser kvar

 • 27-29 sep 2023

  Göteborg

  Platser kvar