Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Lär dig dimensionera och utforma vatten-, spillvatten- och dagvattensystem!

Boka kurs

Kursnr. 9615

3 dagar

fr. 15 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Vi tittar på både konventionella och uppdaterade lösningar för VA-anläggningar baserat på de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90. På kursen får du nödvändiga baskunskaper för att utföra dimensioneringar på egen hand, både vid nyproduktion och ändring i befintliga system. Uppdaterade dimensioneringsregler finner vi i P 110, som ersätter P 90.Du får också lära dig vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat och hur man kan utforma långsiktigt hållbara dagvattensystem.

Passar dig som är

 • VA-ingenjör
 • Projektör
 • Tekniker

Innehåll

 • Dimensionering och system
  • Dimensionering av vatten och spillvatten
  • Dimensionering av ny pumpstation
  • Hur fungerar våra nuvarande system
  • Erfarenhetsåterblick

 

 • Dagvatten
  • Dimensioneringsförutsättningar
  • Dimensionering av dagvattenledningar
  • Dimensionering av dagvattendamm
  • Rening av i dagvatten
  • Dagvatten i planprocessen
  • Öppna dagvattensystem

Målgrupp

Kursen passar dig som är VA-Ingenjör, projektör eller tekniker inom kommun och fastighetsbolag.

Förkunskaper

Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

Kurstillfällen

Dimensionering av VA-ledningar

3 dagar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

 • 8-10 jun 2022

  Stockholm

  Platser kvar

 • 28-30 sep 2022

  Göteborg

  Platser kvar