Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Boka kurs

Kursnr. 9615

3 dagar

fr. 15 400 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl. a. normerna i Svenskt Vattens publikation P114 och P110. Dimensionering av såväl nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

Utöver dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat – såväl vad gäller val av dagvattensystem som hur omgivningen påverkar och påverkas. Vi tar också upp hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Innehåll

Syfte
Målet är att ge dig insikt och kunskap i dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem – samt att ge en förståelse för hur ett förändrat klimat påverkar och hur man kan utforma långsiktigt hållbara dagvattensystem.

 • Dimensionering och system
  - Dimensionering av vatten och spillvatten
  - Dimensionering av ny pumpstation
  - Hur fungerar våra nuvarande system
  - Erfarenhetsåterblick
 • Dagvatten
  - Dimensioneringsförutsättningar
  - Dimensionering av dagvattenledningar
  - Dimensionering av dagvattendamm
  - Rening av i dagvatten
  - Dagvatten i planprocessen
  - Öppna dagvattensystem

Målgrupp

Kursen passar dig som är VA-ingenjör, projektör eller tekniker inom kommun och fastighetsbolag.

Förkunskaper

Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet från branschen.

Kursledare

Olof Persson är en mycket erfaren utredare inom VA-området. Med ett interaktivt lärande ger Olof deltagaren möjlighet att applicera teori om dimensionering till sitt arbete. I sin yrkesroll har han hållit flertalet utbildningar inom dimensionering och modellering av VA-system. Olof Persson har sin bas i Göteborg men har uppdrag över hela Sverige.

Citat från tidigare deltagare

Olof var fantastiskt duktig som kursledare. Kunnig, lyhörd över gruppens kunskapsnivå samt social och väldigt behaglig att lyssna på.

Mycket nöjd för ett bra pris. Duktig och erfaren lärare som Olof Persson är!

Pedagogiskt väldigt bra, lät oss att klura och jobba själva och sen med riktigt bra genomgång av uppgifterna i alla steg så att alla var med! Bra jobbat Olof!

Kurstillfällen

Dimensionering av VA-ledningar

3 dagar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

 • 20-22 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 28-30 apr 2025

  Stockholm

  Platser kvar

 • 5-7 nov 2025

  Göteborg

  Platser kvar