Betongelementtillverkning

Certifierad montageledare (CA)

För planering och koordinering vid montering av betongelement

Boka kurs

Kursnr. 4258

5 dagar

fr. 18 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Som arbetsledare har du ansvar för att montage sker enligt ritningar, tidplan och anvisningar samt att erforderlig säkerhet uppnås. Kursen ger dig metoder, teorier och verkliga exempel från montagearbeten hur arbetet blir korrekt utfört avseende regelverk och utförande. Du får teknisk kunskap om prefabricerade konstruktionselement av betong och stål samt montering och stomstabilisering. Du får även fördjupade kunskaper om de bygg- och certifieringsregler som anknyter till konstruktionselement och konstruktioner.

Under kursen varvar vi föreläsning med praktiska övningar, diskussion och erfarenhetsutbyte i gruppen.

Med godkänd tentamen från utbildningen och 24 månaders arbetslivserfarenhet kan du ansöka om att bli certifierad montageledare (CA) hos Nordcert.

Här kan du hämta Betongrapport 8 som pdf

Du får

 • Fördjupad kunskap om materialet betong och armering
 • Metoder hur montagearbetet blir korrekt utfört enligt regelverk, ritningar och tidplan
 • Montagesäkerhet – metoder och verktyg för att arbeta skadefritt
 • Leda och fördela arbetet i arbetsgruppen

Passar dig som

 • Vill bli certifierad arbetsledare (CA)
 • Ska planera, koordinera, leda och fördela arbetet i montage av betongelement

Innehåll

 • Samordna och leda montageprojekt
 • Tillämpning av regelverk & CE-märkning
 • Konstruktionsredovsining av ritningar, montering-, svets- och kontrollplan
 • Regelverk för kvalitetskontroll av betongelement
 • Materiallära i betong, armering och konstruktion
 • Lagkrav och utförande i stålkonstruktioner och svetsning
 • Montagesäkerhet - Arbetsmiljö för en säker arbetsplats
 • Tentamen

Omfattning och Examination

Kursen omfattar ca 30 timmar fördelat på 5 tillfällen. Första tillfället sker på distans och resterande sker på plats i klassrum varav sista kursdagen avslutas med skriftlig tentamen.

 • SIFU:s utbildning är godkänd av Svenska Betongföreningen enligt Betongrapport 8
 • Efter genomförd utbildning och godkänd tentamen kan man ansöka om personcertifiering, certifierad arbetsledare (CA) hos Nordcert.
 • Certifiering ger behörighet till, montagearbetsledare klass N med komplettering av bärande konstruktioner av stål i säkerhetsklass I, dock ej stålkonstruktioner i utförandeklasserna 3 eller 4.
 • Deltagare som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, ska som arbetsledare i tekniskt och kvalitetsmässigt avseende, självständigt kunna leda och övervaka arbeten avseende montage av betongelement till husbyggnader, med viss komplettering av bärande stålelement i säkerhetsklass 1.
 • För betongelementmontage till husbyggnad med kompletteringar av stål i de högre säkerhetsklasserna ska deltagaren efter genomförd utbildning kunna vara arbetsledare för betongelementmontaget och i övrigt vara samordnande montagearbetsledare.

Registrering hos ID06


Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

Målgrupp

För dig som vill bli certifierade montagearbetsledare CA

Förkunskaper

Två års praktisk yrkesverksamhet varav minst ett år avseende monteringsarbete av aktuella produkter.

Betongbroschyr

 

 

> Ladda ner broschyren  till dig och dina kollegor för att få en sammanfattning av SIFUs alla betongutbildningar.

Kurstillfällen

Certifierad montageledare (CA)

5 dagar

fr. 18 900 kr

exkl. moms

 • 25-29 nov 2024

  Stockholm

  Platser kvar

Relaterade kurser