Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Boka kurs

Kursnr. 9132

3 dagar

fr. 15 600 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Med rätt dimensionering minimerar du risken för onödig energi- och vattenförbrukning i byggnadens installationer av vatten- och avloppsledningar. I avsnitt 6:6 i BBR finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.

Utbildningen Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer ger dig kunskap att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar. Kursen belyser hur viktiga VVS-installationerna är för byggnadens klimatsystem.

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör.

Du lär dig

 • Dimensionera tapp- och stillvattensystem i byggnader
 • Dimensionera VVC-system i byggnader
 • Dimensionera dagvattensystem i fastigheter
 • Olika sätt att producera tappvarmvatten
 • Beräkna effekt och energibehov i tappvarmvattensystem

Innehåll

Innehåll

 • Norm- och sannolika flöden
 • Dimensionering och tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten
 • Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten
 • Tryckstegring och tryckreducering
 • Anordningar för behandling av spill- och dagvatten
 • VVC- och avloppsvattenpumpar
 • Förråds- och genomströmningsvärmare
 • Temperaturstyrning av tappvarmvatten
 • Effekt- och årsenergibehov för tappvarmvatten
 • Föreskrifter och råd enligt BBR

OBS!
3 dagar kurs och hemstudier
1/2 dag skriftligt prov

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper om systemutformning och dimensionering, t.ex. entreprenörer, konstruktörer, service- eller drifttekniker.

Förkunskaper

För att få maximalt utbyte av kursen bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper.

Kursledare

Jörgen Ottman har mer än 30 års erfarenhet inom installationsbranschen och arbetar idag som Senior Konsult på VVS-avdelningen i Växjö inom affärsområdet Buildings. Han är en rutinerad projektledare för stora och små projekt och deltar även i förstudier och tidiga skeden i projekt. Jörgen är även certifierad besiktningsman (RISE SC1337-16) och utför installationsbesiktningar inom VVS.

Kurstillfällen

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

3 dagar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

 • 9-11 okt 2024

  Göteborg

  Platser kvar