Ekonomi

Ekonomi för icke ekonomer (online)

| Alla delmoment

Boka kurs

Kursnr. 11150

Valfritt

fr. 9 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Den här kursen innehåller alla delkurser i Ekonomi för icke ekonomer online. Vi går igenom teoretiska och praktiska avsnitt och du får konkreta råd och verktyg som du direkt kan applicera i din verksamhet. Kursen är till stor del filmbaserad och vissa avsnitt går därför bra att lyssna till.

Du går kursavsnitten när det passar dig och har tillgång till kursen under sex månader. Den motsvarar en tredagars klassrumsutbildning och tar cirka 24 timmar att genomföra.

Innehåll

 • Genomgång av excel som verktyg
 • Ekonomins grunder, ekonomiska flöden och det ekonomiska språket
 • Värdering av tillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Årsredovisning, innehåll och hur man läser den
 • Analys av företag med hjälp av beräkning av nyckeltal
 • Budget; teori, likviditets- och resultatplanering, samt kassaflödesanalys
 • Kalkylering med Täckningsbidrag, Nollpunkt, och Säkerhetsmarginal
 • Investeringskalkylering, Pay-Off, Nuvärde och Annuitet för lönsamhetsbedömning
 • Självkostnadskalkylering, prissättning
 • Påläggskalkylering

 

Efter kursen

Du får en tydlig helhetsbild av ekonomin i en verksamhet, och hur de olika ekonomiska systemen hänger ihop. Du lär dig att använda de ekonomiska verktygen och det ekonomiska språket så att du kan ta fram beslutsunderlag och kommunicera med ekonomerna. Du läser och utvärderar ekonomiska rapporter och kan med hjälp av nyckeltal visa att du skapat en positiv utveckling för verksamheten.

Målgrupp

Alla med behov av att kunna förstå, styra, skapa och kommunicera ekonomi.

Förkunskaper

Kurstillfällen

Ekonomi för icke ekonomer (online)

Valfritt

fr. 9 900 kr

exkl. moms

 • Valfritt

  Lärarledd online

  Platser kvar

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.