Ekonomi

Ekonomi för icke ekonomer - Online

| Alla delmoment

Boka kurs

Kursnr. 11150

Valfritt

fr. 10 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Diplomerad projektledare SIFU

Den här kursen innehåller alla delkurser i Ekonomi för icke ekonomer online. Vi går igenom teoretiska och praktiska avsnitt och du får konkreta råd och verktyg som du direkt kan applicera i din verksamhet. Kursen är till stor del filmbaserad – du går kursavsnitten när det passar dig och har tillgång till kursen under ett år. Kursen motsvarar en tredagars klassrumsutbildning och tar cirka 24 timmar att genomföra.

Innehåll

 • Genomgång av excel som verktyg
 • Ekonomins grunder, ekonomiska flöden och det ekonomiska språket
 • Värdering av tillgångar
 • Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • Årsredovisning, innehåll och hur man läser den
 • Analys av företag med hjälp av beräkning av nyckeltal
 • Budget; teori, likviditets- och resultatplanering, samt kassaflödesanalys
 • Kalkylering med Täckningsbidrag, Nollpunkt, och Säkerhetsmarginal
 • Investeringskalkylering, Pay-Off, Nuvärde och Annuitet för lönsamhetsbedömning
 • Självkostnadskalkylering, prissättning
 • Påläggskalkylering

Efter kursen

Du får en tydlig helhetsbild av ekonomin i en verksamhet, och hur de olika ekonomiska systemen hänger ihop. Du lär dig att använda de ekonomiska verktygen och det ekonomiska språket så att du kan ta fram beslutsunderlag och kommunicera med ekonomerna. Du läser och utvärderar ekonomiska rapporter och kan med hjälp av nyckeltal visa att du skapat en positiv utveckling för verksamheten.

Målgrupp

Alla med behov av att kunna förstå, styra, skapa och kommunicera ekonomi.

Fler ekonomikurser online

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs.

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.

Citat från tidigare deltagare

Bra förklarande övningar

Kurstillfällen

Ekonomi för icke ekonomer - Online

Valfritt

fr. 10 900 kr

exkl. moms

 • Valfritt 2024 -2025

  Lärarledd online - starta direkt

  Platser kvar

Online – så går det till

Efter din kursanmälan så får du ett separat mail med inbjudan direkt till kursportalen. Där finns all information du behöver för att komma i gång. Du har därefter tillgång till utbildningen i 1 år. Du gör allt i din egen takt på datorn, mobilen eller surfplattan.

Vill du hellre gå  kursen i  ett klassrum?
Se vår kurs Ekonomi för icke-ekonomer. En tredagskurs som ger dig en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet.