Inköp

Diplomerad Inköpare

Med vår diplomutbildning får du ett kvalificerat inköpsprogram med flexibelt upplägg. Du får viktiga verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete

Boka kurs

Kursnr. 5718

fr. 49 800 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om diplomet

Inköp av varor och tjänster står ofta för den enskilt största kostnaden inom verksamheten. Ett effektivare och bättre inköpsarbete har därför stora möjligheter att direkt påverka och förbättra lönsamheten.

Du som inköpare har en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta. För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap.

SIFUs kompletta diplomutbildning är för dig som är inköpare eller inköpschef. Du får verktygen du behöver för att utveckla dina arbetssätt och leverantörsrelationer samt förbättra lönsamheten i din verksamhet.

Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.

Du lär dig

 • Hela inköpsprocessens och dess olika fokus och strategier
 • Att bli trygg med dina kunskaper som du bär med dig i din titel
 • Efter avslutade utbildningar med godkänt resultat för du ett diplom

Passar dig som

 • Jobbar med inköp idag och vill förkovra dig i djupare kunskaper
 • Vill ta steget vidare i karriären
 • Dokumentera dina kunskaper med en diplomutbildning

Innehåll

Diplomet innehåller nedan fyra kurser

Operativ inköpsteknik - 2 dagar

Denna kurs ger dig den grundläggande kunskap du behöver för att arbeta effektivt och känna trygghet i inköpsfunktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll samt förståelse för hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du får nödvändiga inköpstekniker och verktyg som behövs vid inköpsförhandlingar samt i inköpsprocessernas olika delar.

Strategisk inköpsteknik - 2 dagar

I denna kurs går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar

Affärs- och avtalsrätt - 2 dagar

Denna kurs klargör dina rättigheter samt skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser samt ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen.

Inköpsförhandlingar - 2 dagar

Kursen i inköpsförhandlingar har fokus på hur du förbereder och genomför förhandlingen. Du får insikt i hur central planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan vara avgörande samt på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång. Du får även förståelse hur du kan föra en förhandling dit du vill med hjälp av den skilda informationen du och din motpart har.

Du kan även komplettera ditt diplom med

Leverantörsutveckling - 2 dagar

Kursen Leverantörsutveckling har fokus på hur du väljer, utvecklar och fördjupar dina relationer till dina leverantörer. Du lär dig hur du kan planera dina val av leverantörer samt förbättra leveranssäkerhet och höja kvaliteten. Vill du komplettera ditt diplom med kursen Leverantörsutveckling så ger vi dig 15% rabatt.

Flexibelt upplägg

Med vår diplomutbildning i inköp får du ett kvalificerat inköpsprogram med flexibelt upplägg. Du startar din diplomering när det passar dig, i valfri ordningsföljd och utbildningstakt på kurserna. Diplomeringen består av fyra kurser.

Varför en diplomutbildning?

Diplomutbildningen är en god investering som betalar sig snabbt i form av bättre lönsamhet samt att du får verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du får även ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.

Som arbetsgivare är det mycket lönsamt att utveckla din inköpsorganisation. Vår diplomutbildning ger en kvalificerad grund för alla i din inköpsorganisation. Du kan ställa högre krav på resultat och få nyttan av att din inköpsavdelning bidrar ännu mer till att förbättra företagets lönsamhet.

Som inköpare eller inköpschef ger diplomutbildningen dig en bra grund för att ytterligare utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att kunna bidra ännu mer till att göra inköpsverksamheten till en av företagets viktigaste funktioner och som bäst bidrar till företagets lönsamhet. Samtidigt kommer du att känna dig starkare i din roll.

Förkunskaper

Du bör arbeta med inköpsfrågor som exempelvis inköpare eller inköpschef.

Omdömen

Yvonne Green, Inköpare på Rolba Svenska AB

Diplomerad Inköpare får 10 av 10 poäng. Jag blev alltid väldigt motiverad att ta tag i saker jag lärt mig efter kurserna. Stort Tack! Och stor eloge till Er som jobbar på plats!

Yvonne Green, Inköpare på Rolba Svenska AB

Förkunskaper

Du bör arbeta med inköpsfrågor som exempelvis inköpare eller inköpschef.

Föreläsare

Jacob Mannheimer

 • - Operativ inköpsteknik, Strategisk inköpsteknik och Inköpsförhandlingar

  Jacob är partner på Montell & Partners sedan 2013. Hans arbete fokuserar på inköp, logistik, Supply Chain-strategier samt andra områden inom verksamhetsledning. Han har bred erfarenhet från projekt med fokus på att förbättra företags resultat, reducera sysselsatt kapital och förbättra leveranssäkerhet. Han har haft positionen som inköpschef på flertalet industriföretag, bland annat på SKF med ansvar för inköp i 10 länder. Han har även varit partner på bolaget Sourcing Partner samt varit konsult från Arthur D. Little och Adcore.

  Jacob har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. På SIFU har han varit en uppskattad föreläsare i drygt 15 år

Daniel Widstrand

 • - Affärs- och avtalsrätt

  Daniel har arbetat som inköpschef och i olika strategiska inköpsroller både globalt och nationellt i över 20 år med fokus på att förhandla affärsavtal inom inköp. Han har verkat i branscher såsom stålindustri, läkemedelsindustri och kollektivtrafik och arbetat för företag som SSAB, AstraZeneca och Transdev.

  Med en magisterexamen i affärsjuridik från Linköpings Universitet och studier i juridik från Frankfurt am Main gör Daniel ett svårt ämne lättbegripligt med hjälp av pedagogiska metoder. Daniel har varit en uppskattad föreläsare hos SIFU sedan 2014 och får återkommande högsta betyg i våra utvärderingar.

Bokningsförfrågan

Diplomerad Inköpare

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se