Alla utbildningar

Kyla och värme

Behovet av kyla och värme finns i hela samhället och är ofta något vi tar för givet. För att ge ett bra inomhusklimat krävs god kunskap inom området. Hur underhåller du befintligt system, felsöker och en förståelse för vad i en anläggning som påverkar dess energieffektivitet. Lär dig det du behöver veta med en kurs på SIFU!