Ledningsnät

Dagvatten

Vi går igenom vad du behöver tänka på i en planeringsprocess. För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Boka kurs

Kursnr. 9632

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Lär dig mer om dagvatten och skyfall – ett kunskapsområde som spänner över många olika kunskapsfält, lagstiftningar och ansvarsgränser.

Dagvattenhanteringen har fått allt större uppmärksamhet i samhällsplaneringen under senare år. Många gånger kan det upplevas som otydligt hur frågan ska hanteras, och vilken reglering som är möjlig och lämplig. Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridisk korrekt med frågeställningarna och vet du vem som har ansvar beroende på situation?

Oavsett om du arbetar med planering, utförande eller förvaltning blir dagvattenfrågan allt mer prioriterad. Du måste både navigera i ett snårigt juridiskt landskap och ha god praktisk kunskap. Kursen Dagvatten ger dig de nödvändiga kunskaperna! Teori förankras med exempel på hur andra agerat i olika frågor. Föreläsningar varvas med diskussion och gruppövningar och du får med dig både metoder och arbetssätt du kan applicera direkt i ditt arbete.

Vi går igenom

 • Praktisk tillämpning och exempel
 • Beräkning och nyckeltal
 • Juridiken kring dagvatten

Innehåll

 • Huvudmannaskap – olika parters skyldigheter och ansvar
 • Rättssäker planering för dagvatten
 • Tillämpning i enlighet med PBL och miljöbalken
 • Börja arbeta med dagvatten tidigt i planeringen
 • Beräkningsfrågor och nyckeltal

Målgrupp

För dig som arbetar som planarkitekter, planhandläggare eller inom en VA-organisation som VA-ingenjör, VA-chef. Du kan också vara fastighetsägare som behöver veta vad din roll är.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursledare

Anders Rydberg

Anders har arbetat som konsult på WSP sedan 2005 och har en lång karriär inom vattenfrågor bakom sig. Han har bland annat arbetat med dagvattenfrågan inom både den fysiska planeringens olika skeden samt långsiktig och strategisk planering för VA-försörjning i hela kommuner.

Uppdragen har varit många och varierande. Några exempel är; mätning, analys och utvärdering av dagvattenanläggningars funktioner, frågeställningar om risker och konsekvenser vid skyfall samt miljökvalitetsnormer. Han har även fördjupat sig i VA-lagstiftningen och finansieringen av vattentjänsterna.

Kurstillfällen

Dagvatten

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 20-21 maj 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 1-2 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar