Fastighetsteknik

Diplomerad fastighetstekniker

Med vår diplomutbildning får du ett flexibelt kursupplägg och kunskaper som ger dig en bredd som fastighetstekniker, för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete.

Boka kurs

Kursnr. 4493

fr. 58 860 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

Dagens fastigheter styrs till stor del av teknik. Som fastighetstekniker ansvarar man för att fastighetens tekniska system fungerar som de ska och gör daglig tillsyn när det gäller drift, underhåll och skötsel.

De system som man ansvarar för är värme och ventilationssystem, värmeväxlare för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar, elanläggning och annan teknisk utrustning. Det är ett viktigt arbete som säkerställer att det är behagligt att vistas i hemmet, på arbetsplatser och andra lokaler samt att systemen används på ett effektivt sätt när det gäller både kostnader, energi och miljö.

Bli diplomerad fastighetstekniker hos SIFU

Utbildningen ger dig en bredd som fastighetstekniker och innehåller kurser inom ventilationsteknik, värmesystem, elteknik och styr- och reglerteknik. Diplomet visar att du har den kunskap som behövs för att drifta fastighetens teknik.


Du lär dig

  • grunderna i ventilationsteknik
  • värmesystemets uppbyggnad och funktion
  • installationsteknik, elsäkerhet och felsökning
  • grundläggande styr- och reglerteknik

Diplomutbildningen består av fyra delkurser, som du läser inom två år.
Läs om varje delkurs på respektive kurssida!

Utbildningspaketet består av fyra delkurser, är rabatterat och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

Passar dig som är

  • Fastighetstekniker
  • VVS-ingenjör
  • Driftpersonal
  • Fastighetsskötare
  • Bovärd

Innehåll

Diplomutbildningen innehåller fyra delkurser: 

Ventilationsteknik, steg 1
Grundläggande kunskap om ventilation och ventilationssystem.

Drift av värmeinstallationer
Värmesystemets uppbyggnad och funktion samt verktyg för hur du kan skapa ett bra inomhusklimat till rimliga kostnader.

Praktisk elteknik, fastighet
Installationsteknik, elsäkerhet och praktisk träning i felsökning kopplat till fastigheters elsystem och -teknik. Du lär dig även vilka lagar och regler som gäller för olika elarbeten. 

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1
Teoretiska avsnitt om styr- och reglerteknik varvas med praktiska övningar och beräkningar, demonstrationer samt erfarenhetsutbyte. 

 

Kursplanering

Du väljer själv ort och datum för de kurser som ingår i diplomutbildningen inom en tvåårsperiod. Du kan därmed läsa kurserna i din egen takt och ordning, som det passar din kalender. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. Efter avslutade kurser blir du diplomerad av SIFU. 

Om du under de senaste två åren redan deltagit på någon av de utbildningar som ingår kan du tillgodoräkna dig den i diplomutbildning.

Observera att Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1, är en påbyggnadsutbildning och därmed bör läsas efter Ventilationsteknik, steg 1 eller Drift av värmeinstallationer.

Förkunskaper

För maximalt utbyte bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper och kunskaper i matematik.

Kursledare

Våra kursledare är yrkesverksamma inom sina områden och erfarna och uppskattade utbildare. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden. Läs mer om kursledarna under respektive delkurs.

Kurstillfällen

Diplomerad fastighetstekniker

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se