Byggledning

Diplomerad byggprojektledare

Investera i din byggkarriär och leverera lyckade projekt utifrån uppsatta mål och tidsramar

Boka kurs

Kursnr. 2700

fr. 56 800 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om kursen

10 dagars diplomprogram + onlinekurs

Diplomerad byggprojektledare är speciellt framtagen för dig som arbetar som projektledare inom bygg- och fastighetsprojekt. Som byggprojektledare ska du ha kunskap om hela processen, från första planeringsmötet till slutbesiktning av byggprojektet och att arbetet är godkänt. Att leda ett byggprojekt kräver både kunskap, erfarenhet och skicklighet inom flera discipliner. Men framgångsrik projektledning handlar inte bara om tekniska färdigheter utan också om att kunna leda ett team effektivt.

Med ett noga ihopsatt paket av kurser får du kunskaper inom bland annat bygglagstiftning, entreprenadrätt, arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor. Du kommer även at utveckla dina ledarskaps- och kommunikationsförmågor så att du effektivt kan motivera ditt team och samarbeta med olika intressenter.

Målet är att du med dina nya kunskaper och färdigheter som diplomerad byggprojektledare ska kunna ta dig an större och mer komplexa projekt framöver.

Du lär dig

 • Relevanta kunskaper inom entreprenadjuridik (AB, ABT och ABK)
 • Effektiv projektledning i bygg och fastighetsprojekt
 • Byggarbetsmiljö från projektering till utförande
 • Hur du främjar en säkrare arbetskultur
 • Hur byggprojektet kan minska miljöpåverkan
 • Utvecklas i dina ledaregenskaper som projektledare

Passar dig som

 • Jobbar med byggprojektleding idag och vill bredda och fördjupa dina kunskaper
 • Dokumentera dina kunskaper med en diplomutbildning och ta steget vidare i karriären
Diplomerad Byggprojektledare SIFU Produktblad

Innehåll

Här följer en kort sammanfattning, du hittar mer information under respektive kurs.

Byggprojektledning | 3 dagar 

Du får kunskaper i byggprojektets olika skeden och byggprocessen i sin helhet. Utbildningen ger förutsättningar för att bli skicklig i dina projekt avseende målstyrning, projekthandläggning, upphandlingsfrågor samt kontroll- och kvalitetsarbete. Du får bred kunskap om olika standardavtal som AB 04, ABT 06 och hur regler och normer hänger ihop och samverkar för att hantera ekonomiska, tekniska och juridiska risker.

ABK 09 konsulträtt | Online

Du lär dig hur ABK 09 tillämpas och hur regelverket används för att skriva väl utformade konsultavtal. Bristfälliga avtal kan leda till utdragna konflikter och dyra rättprocesser som du kan undvika med rätt kompetens.

Miljöansvar i byggbranschen | 2 dagar

Du får grundläggande miljökunskap kring avfallshantering, klimatdeklarationer och cirkulärt byggande och hur du samordnar miljö- och hållbarhetsfrågor under olika skeden i byggprojektet. 

Byggarbetsmiljösamordning BAS P/U | 2 dagar

Du får kunskaper om vad arbetsmiljöansvaret under byggnads-och anläggningsarbete innebär. Det är oftast fler än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar och de som är involverade i byggprojektet behöver samordnas så att det inte uppstår arbetsmiljörisker för andra. 

Arbetsledning – personligt ledarskap | 3 dagar

Byggprojekt är ofta komplexa och som projektledare har du en viktig nyckelroll i att alla arbetar mot projektets uppsatta mål. Under tre dagar utvecklar du dina ledaregenskaper och hur du bäst leder och fördelar arbetet.  

Upplägg och resultat

Flexibelt upplägg

Med vår diplomutbildning i byggprojektledning får du ett kvalificerat byggprogram med flexibelt upplägg. Du startar din diplomering när det passar dig, i valfri ordningsföljd och utbildningstakt på kurserna. Diplomeringen består av fem kurser och du kan kombinera att gå på plats i Stockholm, Göteborg och på distans. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig i form av en utbildningsplan.

Dessa studier kan kombineras med heltid- eller deltidsarbete. Efter att du gått alla kurser blir du diplomerad av SIFU och får ett diplom.

Vi rekommenderar att diplomutbildningen utförs under 6–18 månader.

Målgrupp

Projektledare och blivande projektledare i byggsektorn, konsulter, byggledare, entreprenörer samt byggherrar i privat och offentlig verksamhet m fl.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs men arbetslivserfarenhet från bygg/anläggningsprojekt är att föredra så att du kan tillgodose dig hela kursinnehållet.

Varför en diplomutbildning?

 • Med en diplomering står du ut i mängden och visar att du har den expertis som branschen efterfrågar.
 • Du får vägledning av sakkunniga lärare som delar med sig av både teoretisk och praktisk kunskap.
 • Erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare ger dig inblick i verkliga case som hjälper dig när du ställs inför liknande utmaningar.
 • Du får vidareutbildning och smarta verktyg som du sedan kan applicera direkt in i din arbetsvardag.

Kursledare

Våra uppskattade kursledare är yrkesverksamma inom sina områden och har en lång arbetslivserfarenhet. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden. Läs mer om kursledarna under respektive delkurs.

 • Åsa Wetterberg -

  Åsa arbetar som projektledare på protek projektstyrning i Göteborg och har lång erfarenhet inom byggbranschen. Hon har arbetat inom privat och offentlig sektor. Åsa har haft roller såsom Entreprenör, Beställare och Konsult och hon har erfarenhet från många olika projekt med varierande karaktär.

  Kursledare på Byggprojektledning
  Kursledare på Byggprojektledning

  Åsa Wetterberg

 • Carl-Johan Törnros -

  Carl Johan är advokat och arbetar på Terra Advokat AB och har stor erfarenhet av entreprenadjuridisk rådgivning och utbildning. Han är en mycket omtyckt föreläsare med fina omdömen hos SIFU.

  Kursledare på Byggprojektledning
  Kursledare på Byggprojektledning

  Carl-Johan Törnros

 • Robert Nylinder -

  Robert Nylinder är advokat och har arbetat med entreprenadrätt och konsulträtt i över 15 år. Han arbetar med tekniska och juridiska frågor som hänger ihop med anläggningsprojekt eller byggprojekt.

  Kursledare på ABK 09 | Online
  Kursledare på ABK 09 | Online

  Robert Nylinder

 • Caroline Wester -

  Caroline arbetar som arbetsmiljökonsult på Qognito Management AB. Senaste 15 åren har hon tillbringat inom bygg- och anläggningsbranschen och arbetat med arbetsmiljöfrågor såväl strategiskt som operativt. Hon föreläser inom BBS (Beteendebaserad Säkerhet) och hjälper företag i sitt säkerhetskulturarbete genom att tillämpa BBS. Carolines ambition är att skapa säkra arbetsplatser genom att hjälpa företag att flytta fokus från reaktiv uppföljning av statistik till att bli mer proaktiva i sitt säkerhetsarbete genom fokus på viktiga ledarbeteenden.

  Kursledare på Byggarbetsmiljö BAS-P/U
  Kursledare på Byggarbetsmiljö BAS-P/U

  Caroline Wester

 • Amanda Segervik -

  Amanda arbetar som miljösamordnare på Tyréns. Med ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor utbildar hon bla inom certifieringssystem, byggvarubedömning, LCA, miljösamordning och klimatpåverkan inom byggbranschen. Amanda ser vikten i att effektivisera miljötänket inom företag och visa på hur det kan ge stora fördelar för både miljö- och ekonomiska aspekter.

  Kursledare på Miljöansvar i byggbranschen
  Kursledare på Miljöansvar i byggbranschen

  Amanda Segervik

 • Ville Engvall -

  Med bakgrund som chef och utbildare inom Försvarsmakten har han stor erfarenhet av att både leda andra och förmedla sina kunskaper. Ville beskrivs som en sympatisk och tydlig ledargestalt med mycket humor. Som domare i den professionella basketligan besitter han kunskap om att hantera människor under stress och press och vikten av ett välmående lag/team. Idag driver han företag inom klimatanläggningsbranschen i kombination med att utbilda inom ledarskap.

  Kursledare på Arbetsledning steg 1 | Personligt ledarskap
  Kursledare på Arbetsledning steg 1 | Personligt ledarskap

  Ville Engvall

Bokningsförfrågan

Diplomerad byggprojektledare

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Relaterade kurser