Vår historia

Historik - 100 år med fokus på yrkeskunnande

1922 inrättades Hantverksorganisationens institut av Sveriges hantverksorganisation, en viktig arbetsuppgift för institutet var att dokumentera yrkeskunnande inom olika hantverksområden.

1940 ombildades det till Statens hantverksinstitut och arbetet med insamling och dokumentation fortsatte.

1970 bytte Statens hantverksinstitut återigen namn och blev Statens Institut för Företagsutveckling (SIFU), nu med uppgift att stödja småföretagens utveckling. Det gjordes främst genom korta fortbildningskurser till nyckelpersoner i företagen.

1981 efter en omorganisation bildades Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling (SIFU), ett kunskapsföretag för vidareutbildning av personal inom främst industriell teknik, ledarskap och ekonomi, med staten som huvudman.

1993 blir SIFU Aktiebolag och behåller tidigare initialförkortning som företagsnamn. Ägare TBV – Competentia AB, majoritetsägare, och ISF Sverige AB minoritetsägare.

1999 blir SIFU AB dotterbolag till AB Ångpanneföreningen med ISF Sverige AB som minoritetsägare och byter namn till ÅF SIFU AB

2003 Teknologisk Institut (TI) Danmark övertar majoritetsposten och ISF Sverige AB kvarstår som minoritetsägare. ÅF-SIFU AB byter namn till SIFU AB.

2008 förvärvar Teknologisk Institut samtliga aktier och SIFU AB byter namn till Teknologisk Institut AB Sverige.

2016 förvärvar Teknologisk Institut AB Sverige en omfattande konferensverksamhet (Conductive) och startar samma år en verksamhet med fokus på onlineutbildning (LearnLab).

2021 övergår ägarskapet till Birgitta Olausson Korpi (ekonomichef) och Josua Falck (VD). Företaget återtar namnet SIFU AB.