Alla utbildningar

Kemikaliehantering

Utbildningar i kemikaliehantering för dig som har ansvar för eller arbetar med kemikalier och behöver kunskap om säkerhetsdatablad, kemikalielagstiftning, klassificering och märkning av kemiska produkter och mycket mer.

Adobestock 444253481 Bäst För Visning
Visar 1-6 av 6 träffar
Läs mer och boka

Övriga utbildningar

Cisterndagarna

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 9 780 kr

exkl. moms

Konferens 28-29 januari 2025 på Scandic Rubinen i Göteborg

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemi för icke-kemister

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

För dig som vill lära dig grunderna i kemi och kemikaliehantering.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

En kemiutbildning för dig som vill veta vilka krav som gäller och hur reglerna kan tillämpas.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Kemikalier i varor

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 995 kr

exkl. moms

Om Reach, CLP och annan kemikalielagstiftning för dig som tillverkar, importerar eller säljer varor.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

För dig som vill kunna klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kemikaliehantering

Säkerhetsdatablad

Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Lär dig utfärda och granska säkerhetsdatablad!

Läs mer och boka

Utbildning i kemikaliehantering

Har du den kunskap som krävs för att kunna hantera kemikalier? Våra utbildningar i kemikalielagstiftning, riskbedömning, klassificering och märkning, säkerhetsdatablad ger dig den kunskap du behöver för en säker och effektiv kemikaliehantering. Utbildningarna ger dig eftertraktad kunskap som rätt använd kan skydda både människor och miljö. Ta steget mot framgång med någon av våra uppskattade kurser i kemikaliehantering!

Utbildningar i kemikaliehantering riktar sig till dig

som på något sätt arbetar med eller ansvarar för kemikaliehantering på företag, organisationer och myndigheter. Kanske arbetar du som kvalitetsansvarig, miljö-, hälsa- /säkerhetssamordnare eller är arbetsmiljöingenjör idag? Eller så har du en helt annan befattning, t. ex. som inköpare, drifttekniker eller materialutvecklare, där det ingår ett ansvar för kemikaliehantering. Oavsett vad du har för titel hoppas vi att du med hjälp av våra kemikaliekurser kommer att utveckla den kunskap och expertis som krävs för att hantera kemikalier på ett tryggt och effektivt sätt!

Kemikalielagstiftningen i praktiken

Kemikalielagstiftningen är omfattande och tillämplig på många områden. De flesta verksamheter berörs på något sätt beroende på dess inriktning. Förutom de centrala europeiska förordningarna Reach och CLP, finns ett antal särlagstiftningar. Dessutom finns ett betydande antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar kemikaliehantering på miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsområdet. SIFUs kurs Kemikalielagstiftningen i praktiken ger dig verktyg för att du ska kunna få kontroll över vilka krav som gäller för din verksamhet och tillämpa reglerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Klassificering och märkning är avgörande för att kommunicera korrekt information om kemikalier. Med vår kurs Klassificering och märkning av kemiska produkter får du den kunskap som krävs för att du själv ska kunna ta fram underlag för klassificering och märkning av ämnen och blandningar. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.

Säkerhetsdatablad

Vår kurs Säkerhetsdatablad ger dig en djupgående förståelse för hur du korrekt skapar och hanterar säkerhetsdatablad, som är avgörande för att säkerställa säkerheten vid hantering av kemikalier. Du kommer också att lära dig om regler, riktlinjerna och standarder inom kemikalielagstiftningen.

Kemi för icke-kemister

Kursen Kemi för icke-kemister ger dig en bra introduktion och en god förståelse för kemikaliearbete. Du lär dig viktiga begrepp och får en överblick för att kunna förstå och kommunicera kring kemikalier.

Våra utbildningar är utformade med tanke på din framtid och ger dig konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Vi kombinerar praktisk kunskap med teoretiska koncept för att ge dig den bästa möjliga inlärningsupplevelsen. Ta steget för en fortsatt karriär inom kemikaliehantering och anmäl dig till någon av våra kurser idag!