Alla utbildningar

Fastighetsteknik

Utbildningar för dig som arbetar med fastigheters tekniska system; underhåll, drift och fastighetsskötsel. SIFU har flertalet utbildningar inom fastighetsteknik där både teoretiska och praktiska moment ingår i kurserna.

Adobestock 298820469 Bäst För Visning
Visar 1-8 av 8 träffar
Läs mer och boka

Praktisk elteknik

Grundläggande Elteknik

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 200 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Byggnads- och installationsteknik

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 800 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Diplomerad fastighetsingenjör/VVS-projektör

fr. 81 960 kr

exkl. moms

Diplomutbildning som inkluderar flera delkurser. Kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Fastighetsteknik

Diplomerad fastighetstekniker

fr. 58 860 kr

exkl. moms

Diplomutbildning som inkluderar flera delkurser. Kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Energieffektivitet/energideklarationer

Livscykelkostnad, LCC

Distans

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Praktisk elteknik

Praktisk elteknik, fastighet

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 700 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Solceller

Solcellssystem: uppbyggnad - teknik - ekonomi

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 400 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Kyla och värme

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Göteborg, Stockholm

5 dagar

Fåtal platser

fr. 19 600 kr

exkl. moms

En kurs som ger dig grundkunskaper för att vara verksam inom kyl- och värmepumpområdet.

Läs mer och boka

Kurser och utbildningar inom fastighetsteknik

SIFU har 100 års erfarenhet inom branschen och är ett av de ledande utbildningsföretagen i Sverige. SIFU har ett brett utbud av utbildningar inom 15 olika områden. Utbildningarna hålls av kursledare med stor erfarenhet och kurserna innefattas av både teoretiska och praktiska moment.

För dig som arbetar med tekniska system inom fastighet, såsom underhåll, drift och fastighetsskötsel håller en utbildning inom fastighetsteknik din kunskap uppdaterad och ökar din kompetens inom området. Tillsynen av fastigheters tekniska system när det gäller drift, underhåll och skötsel är viktig. Alla system ska fungera hela året, både utifrån fastighetsägarens krav och hyresgästernas förväntningar. En stor del av arbetet innebär att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation. Genom att utbilda dig kan du hålla dig uppdaterad om smarta tekniska lösningar och hur du på ett bra sätt kan få ner driftskostnaden och på det viset minska miljöpåverkan.

SIFU erbjuder kortare och längre utbildningar i form av kurser och diplomutbildningar inom fastighetsteknik som hålls i Stockholm, Göteborg eller på distans.

Kontakta oss gärna vid frågor via telefon 031-350 55 00 eller mail till info@sifu.se.

Diplomerad fastighetstekniker

Fastighetstekniker ansvarar över tekniska system, underhåll och skötsel. Ett viktigt arbete för att hålla fastigheten effektiv och trivsam för de som vistas i den. Genom att bli diplomerad fastighetstekniker hos SIFU kan du visa att du har kunskapen som behövs för arbetet.

Diplomutbildningen passar dig som idag är fastighetstekniker, VVS-ingenjör, driftpersonal, fastighetsskötare samt bovärd. Under utbildningen får du kunskap inom ventilationsteknik, värmesystem, installationsteknik och styr- och reglerteknik. Utbildningen består av fyra delkurser som ska läsas inom en tvåårsperiod. Upplägget på utbildningen är flexibelt, vilket innebär att du kan själv välja var och när det passar att gå kurserna som ingår.

Diplomerad fastighetsingenjör/VVS-projektör

Som fastighetsingenjör har du ansvaret för optimering av tekniska system kopplat till fastigheter, och utvecklingen av drift och underhåll och för. Denna utbildning passar dig som redan är fastighetschef, fastighetsförvaltare eller fastighetsingenjör. Under utbildningen lär du dig om dimensionering av luftbehandlingsinstallationer, värmeinstallationer, vatten- och avloppsinstallationer, grundläggande avtalsrätt och teoretisk grund inom kyl- och värmepumpteknik.

Diplomutbildningen består av fem delkurser inom området. Den har ett flexibelt upplägg vilket innebär att kurserna kan genomföras när och var det passar dig inom en tvåårsperiod. Efter avslutad utbildning kan du med ett diplom uppvisa att du har den kompetens som krävs för arbetet.

Byggnads- och installationsteknik

Kursen ger dig breda generella kunskaper inom byggnads- och installationsteknik. Du lär dig om hur hus är konstruerade, om funktionssamband i relation till bygg- och installationsteknik och om hur du ska hantera problem som kan uppstå i arbetet. Den är passande för dig som är eller ska bli fastighetsförvaltare, fastighetstekniker eller för dig som arbetar inom fastighetsbranschen och vill öka din kompetens inom teknik.

Byggnads- och installationsteknik är en tredagarskurs och dagarna är strukturerade utifrån områdena byggteknik, VVS-teknik samt elteknik och säkerhet. Vilket innebär att du under dagarna arbetar fokuserat med ett område. Kursen genomförs flera gånger om året i både Göteborg och Stockholm.

Utbildningar som passar ett flertal olika yrkesgrupper

SIFU erbjuder utbildningar och kurser inom fastighetsteknik för en mängd olika yrkesgrupper. Nedan hittar du några exempel på yrkesgrupper som en utbildning inom fastighetsteknik kan passa.

Driftchef/drifttekniker

I rollen som driftansvarig eller drifttekniker är det viktigt att du har uppdaterad kunskap inom området och de tekniska delarna som innefattas. Med vår kurs i byggnads- och installationsteknik kan du öka din kompetens inom teknik och fortsätta utvecklas i din karriär.

Fastighetschef/fastighetsförvaltare

Som fastighetschef eller fastighetsförvaltare har du en bred roll, ansvarar för att utveckla fastigheter och du har ofta personalansvar. Då är det av vikt att du också har kunskap om de olika delarna inom fastighetsteknik. Med SIFUs diplomutbildning inom fastighetsteknik kan du utveckla din kompetens och visa att du har den kunskap som krävs.

Fastighetsingenjör/fastighetstekniker

I arbetet som fastighetsingenjör eller fastighetstekniker ingår ansvar för de tekniska systemen samt över skötseln och underhållet av fastigheten. SIFUs utbildning diplomerad fastighetsingenjör ger dig kunskap om fastigheter och hur de tekniska systemen fungerar.

Orter för våra utbildningar inom fastighetsteknik

Utbildning inom fastighetsteknik erbjuder vi i våra lokaler i centrala Stockholm och Göteborg samt även på distans.

Fastighetstekniksutbildningar i Stockholm

I centrala Stockholm hittar du våra lokaler på Odenplan 7A, nära tunnelbanestationen Odenplan och du kan enkelt ta dig dit med kollektivtrafik.

Fastighetstekniksutbildningar i Göteborg

Du hittar oss i Göteborg på Drakegatan 7. Lokalerna är lätta att ta sig till via kollektivtrafik eller annat transportmedel.

Fastighetstekniksutbildningar på distans

Vi erbjuder utbildningar på distans vilket innebär en stor flexibilitet för dig som går våra utbildningar inom fastighetsteknik på distans. Du kan sitta var som passar dig bäst och kopplar upp dig online för att delta.