Visar 1-3 av 3 träffar
Läs mer och boka

Anläggning

Ledningsbygge VA-mark

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Lär dig vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Material-/Miljöinventering av byggnader

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Anläggning

VA-juridik - Regresser vid översvämning

Distans, Göteborg

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Vem ansvarar för vad inom VA-juridiken? Bli säkrare i din bedömning!

Läs mer och boka

Anläggning

Idag är konkurrensen hård kring upphandling inför nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar. På våra VA-kurser inom anläggning får du kunskapen som krävs för att lära dig driva lyckade anläggningsprojekt. Du lär dig att kunna räkna på kostnader för utfört arbete, planera produktionen samt beställning av varor och tjänster. Inom kursen VA-juridik – regresser vid översvämning får du ta del av rättspraxis och goda exempel och verktyg för att bli säkrare i din bedömning. Våra duktiga och erfarna kursledare ger dig de kunskaper du behöver för att ta nästa steg i din VA-roll. På kursen Ledningsbygge VA-mark lär du dig vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark. Du väljer hur och var du vill läsa, i Stockholm, Göteborg eller på distans.

Kurser inom anläggning

VA-juridik – regresser vid översvämning  

Vem ansvarar för vad inom juridiken kring vatten och avlopp? Vid översvämningsskador uppstår det lätt oklarheter om de olika parternas skyldigheter och rättigheter. För att du ska kunna föra ärenden framåt och känna dig bekväm vid bedömningar av regressanspråk gäller det att ha god kunskap om aktuell rättspraxis. På kursen VA-juridik – regresser vid översvämning får du chansen att ta del av praktisk problemlösning rörande VA-juridik och regresser från experter inom branschen.

Ledningsbygge VA-mark  

När du går kursen Ledningsbygge VA-mark får du grundliga kunskaper om vad som gäller vid allt från upphandling av ny- och ombyggnation samt renovering av vatten- och avloppsledningar. Du lär dig mer om vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget, förutsättningar för markprojekt i tidiga skeden, att tolka och sammanfatta information från rapporter samt föreslå lösningar vid projektering och utförande.

För vem passar våra kurser?

Kursen VA-juridik – regresser vid översvämning passar dig som är skadereglerare eller jurist på försäkringsbolag. Kursen vänder sig även till de som handlägger översvämningsskador från kommunens sida.  Kursen passar även dig som är fastighetsförvaltare eller arbetar med VA-juridiska frågor på kommun.

Kursen Ledningsbygge VA-mark passar dig som är arbetsledare, projektör, entreprenadingenjör, KMA-samordnare, kalkylerare eller beställare av infrastrukturarbeten och behöver mer kunskap om vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA-mark.

Förkunskaper

Kurserna inom VA-anläggning kräver tidigare erfarenheter från branschen och anläggningsarbeten inom vatten och avlopp.

Klassrumsledda kurser och på distans

Du hittar våra VA-kurser både i Stockholm (på 7A Odenplan) och i våra egna lokaler på Drakegatan 7 i Göteborg och i enstaka fall även på distans. Vi har ofta även möjlighet att skräddarsy kurser efter dina/ditt företags behov.

Har du frågor och funderingar når du oss på telefon: 031-350 55 00 eller mail: info@sifu.se.