Hälsa, vård och omsorg

Daglig verksamhet

Mötesplatsen för dig som arbetar inom daglig verksamhet!

Välkommen på konferens den 23-24 april 2024 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller på distans!

Boka kurs

Kursnr. 426500

2 dagar

fr. 7 680 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om konferensen

Välkommen tillbaka till den uppskattade konferensen Daglig verksamhet! Under två dagar djupdyker vi i området daglig verksamhet och dess balansgång mellan kvalitet, individanpassning och nutida utmaningar. Vi tar bland annat upp aktuell forskning, arbete kring hemmasittare och hur den dagliga verksamheten kan stötta personer med psykisk ohälsa. Du får även lyssna till pass kring individanpassad kommunikation och hur du kan skapa smarta lösningar för en tillgänglig fysisk miljö.

Under konferensen får du som deltagare ta del av effektiva verktyg och konkreta metoder för hur du kvalitetssäkrar och lyfter din verksamhet till nästa nivå. Du får möta och lyssna till ledande experter, inspireras av aktuella praktikfall samt utbyta lärdomar och erfarenheter med branschkollegor från olika delar av landet.

Välj själv om du deltar på plats i Stockholm eller på distans. 

Varmt välkommen!

 

Gå 3 eller fler - få 20% rabatt på konferensen! 
Kontakta Lovina Lövqvist på lovina.lovqvist@sifu.se alt. 076 273 32 92 för bokning.
Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.

Ur programmet

 • Kommunikation och samspel på individnivå
 • Forskningsstudie om digital utveckling och inkludering
 • Daglig verksamhet och psykisk ohälsa
 • Hemmasittarproblematik
 • Smarta lösningar för en tillgänglig fysisk miljö

Målgrupp

Konferensen passar dig som arbetar inom daglig verksamhet. Du kan till exempel vara enhetschef, verksamhetschef, arbetskonsulent, samordnare, stödpedagog eller stödassistent.

Program

Tisdag 23 april 2024

 • 09:00 - Registrering med kaffe och smörgås

  Inloggning till konferensen för deltagare på distans

 • 09:30 - Moderator Annika Meinhardt inleder konferensen

  Annika är utbildad arbetsterapeut och driver Arena för Utveckling som bedriver både daglig verksamhet och utbildning inom vård och omsorg. Hon har tidigare startat och drivit Resursteamet under 20 år. Resursteamet blev en stor samlingsplats för daglig verksamhet med 25 enheter i och runt Stockholm. Annika har en stark tro på individens inneboende resurser och förmågor och har alltid arbetat för att skapa en arena för utveckling för både deltagare och medarbetare. Under konferensen är det Annika som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • 09:40 - 10:50 - Hur skapar vi en kvalitativ och professionell daglig verksamhet?

  Den dagliga verksamheten kan se väldigt olika ut beroende på vilka som deltar, vem som leder verksamheten, om det är en kommunal eller privat organisation samt storlek på verksamheten. Under detta pass pratar Annika kring förutsättningarna för en god daglig verksamhet.

  • Vilka förutsättningar behöver man som medarbetare för att skapa en meningsfull och utvecklande daglig verksamhet?
  • Vilket stöd kan man behöva som medarbetare?
  • Så är medarbetarskap och ledarskap varandras förutsättningar
  Annika Meinhardt, grundare, Arena för Utveckling
  Annika Meinhardt, grundare, Arena för Utveckling

  Annika är utbildad arbetsterapeut och driver Arena för Utveckling som bedriver både daglig verksamhet och utbildning inom vård och omsorg. Hon har tidigare startat och drivit Resursteamet under 20 år. Resursteamet blev en stor samlingsplats för daglig verksamhet med 25 enheter i och runt Stockholm. Annika har en stark tro på individens inneboende resurser och förmågor och har alltid arbetat för att skapa en arena för utveckling för både deltagare och medarbetare.

 • 10:50 - 11:05 - Förmiddagskaffe

 • 11:05 - 12:20 - Kommunikation och samspel på individnivå

  Hur vet vi att vi har kommunicerat så att deltagaren verkligen förstår innehållet, fått tid att bearbeta informationen och fått utrymme för att ställa följdfrågor?

  Ibland tror vi att vi kommunicerar med en deltagare, men i själva verket har vi bara informerat deltagaren om något vi ska göra. Det är lätt att tänka att vi har kommunicerat riktigt om deltagaren har nickat eller sagt ja men är det verkligen tillräckligt?

  När kommunikation och samspel fungerar så ökar möjligheten till att deltagaren ska känna att arbetsplatsen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Stressen sänks och möjlighet till utveckling och lärande ökar. Under den här föreläsningen berättar Annelie hur vi kan nå dit.

  • Kommunikationens 3 delar och dess användning 
  • Att arbeta med visuellt stöd för deltagare med och utan tal
  • Hur kan AKK användas inom daglig verksamhet?
  • Så får ni en välfungerande samverkan mellan personal och närstående
  Annelie Karlsson, specialpedagog, Funkkonsulten
  Annelie Karlsson, specialpedagog, Funkkonsulten

  Annelie är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har arbetat många år i anpassad gymnasieskola och Lärvux. Sedan 7 år tillbaka arbetar hon i eget företag där hon handleder och utbildar inom LSS-verksamheter, förskolor, fritidshem och på skolor runtom i landet. Annelie skriver även specialpedagogisk litteratur. I januari 2024 släpptes hennes senaste bok ”Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS” där hon är huvudförfattare.

 • 12:20 - 13:20 - Lunch

 • 13:20 - 14:20 - Möjligheter i arbetslivet för personer med stora funktionsnedsättningar

  Vi vill bidra är en modell för personer med flera stora funktionsnedsättningar och som har personlig assistans, att kunna delta i arbetslivet. Det är ett komplement till daglig verksamhet. Deltagarna i Vi vill bidra vill och gör en insats, i stället för att få en insats. Verksamhetsledare Anna Karlsson berättar om modellen tillsammans med deltagare Mimmi Ohlsson. Verksamheten drivs i en ideell förening och arbetar i samverkan med kommuner. 

  • Hur startades Vi vill bidra, och varför?
  • Så ser verksamheten ut i praktiken
  • Vikten av att tillhöra och ha arbetskamrater
  Anna Karlsson, verksamhetsledare, Vi vill bidra
  Anna Karlsson, verksamhetsledare, Vi vill bidra
 • -

  Jonas Thomsson, handledare, Vi vill bidra
  Jonas Thomsson, handledare, Vi vill bidra
 • -

  Mimmi Ohlsson, deltagare, Vi vill bidra
  Mimmi Ohlsson, deltagare, Vi vill bidra
 • 14:20-14:50 - Eftermiddagskaffe

 • 14:50 - 16:05 - När deltagaren inte kommer – ”hemmasittare” inom daglig verksamhet

  Alltför många människor lever i någon form av isolering, ofta kallas de för ”hemmasittare”. Dessa personer återfinns i hela samhället, och såklart även hos de som har rätt till daglig verksamhet. Under denna föreläsning berättar Calle och Linda om deras arbetssätt ”Vägen ut”, hur de gör för att möta personer som befinner sig i isolering samt hur de skapar en passande verksamhet för dem.

  • Hur kan en verksamhet som är tillräckligt lockande se ut?
  • Vilka förutsättningar behövs för att kunna möta en person som inte kommer till sin dagliga verksamhet?
  • Hur gör vi för att skapa och bibehålla relation med en person som inte kan komma till oss?
  Calle Ericsson, verksamhetsstöd, Arena För Utveckling
  Calle Ericsson, verksamhetsstöd, Arena För Utveckling

  Calle har en 16 år lång erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet och har under denna tid varit engagerad och arbetat med personer som beskriver sig som hemmasittare, eller som levt isolerade över tid. Han har jobbat direkt i mötet med dessa personer samt övergripande med att skapa ett fungerande arbetssätt.

 • -

  Linda Gustin, coach och ansvarig för Vägen Ut, Arena För Utveckling
  Linda Gustin, coach och ansvarig för Vägen Ut, Arena För Utveckling

  Linda har arbetat inom Daglig Verksamhet sedan 2017, och ansvarar för arbetssättet Vägen Ut på Arena För Utveckling. Hon spenderar majoriteten av sin tid i mötet med personer som ingår i Vägen Ut. Hennes engagemang och förmåga att alltid ge alla människor en chans till är några av anledningarna till att många av Arena För Utvecklings deltagare har kommit så långt som de har.

 • 16:05 - Konferensens första dag avslutas

Onsdag 24 april 2024

 • 09:00 - Moderatorn inleder konferensens andra dag

 • 09:05 - 10:20 - Daglig verksamhet och psykisk hälsa

  Precis som alla andra behöver personer med IF och autism både fysisk aktivitet och intellektuell stimulans. En hälsobefrämjande daglig verksamhet erbjuder ett sammanhang där dessa behov kan tillgodoses med individuell anpassning.

  • Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism och psykisk hälsa
  • Meningsfull sysselsättning är en förutsättning för psykisk hälsa
  • Livslångt lärande – ett projekt som permanentats
  Lena Nylander, överläkare, med. dr., Lund
  Lena Nylander, överläkare, med. dr., Lund

  Lena är vuxenpsykiater som i drygt 30 år huvudsakligen arbetat med patienter med IF respektive autism. Hon har publicerat flera vetenskapliga artiklar på området och var huvudredaktör för ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin” (SPFs kliniska riktlinje nr 20, 2018) samt författare till ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa” (Komlitt 2022).

 • 10:20 - 10:50 - Förmiddagskaffe

 • 10:50 - 11:30 - Smarta digitala lösningar – erfarenheter från Hjälpmedelsrekonden

  Hjälpmedelsrekonden som är en del av den dagliga verksamheten i Östersunds kommun tilldelades 2023 kommunens kvalitetspris på grund av deras framgångsrika arbete med smarta digitala lösningar i verksamheten. Under detta pass får du höra mer om hur verksamheten sparat pengar, blivit effektivare samt hur det har fått deltagarna att växa genom att de blivit mer delaktiga och kan arbeta självständigt. 

  • Så kan deltagarna arbeta självständigt
  • Hur direktkontakt med kunderna ökar delaktighet och gemenskap
  • Hur vi arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv – socialt och ekonomiskt
  • Så har vi minskat nyförskrivningen av hjälpmedel
  • Erfarenheter och reflektioner från arbetet
  Anders Lindahl, stödassistent, Hjälpmedelsrekonden, Östersunds Kommun
  Anders Lindahl, stödassistent, Hjälpmedelsrekonden, Östersunds Kommun

  Anders är utbildad undersköterska, stödassistent och fritidsledare. Han har arbetat på daglig verksamhet sedan 1991 och arbetar nu på Hjälpmedelsrekonden som är en del av Östersunds kommuns dagliga verksamhet.

 • 11:30 - 12:30 - Lunch

 • 12:30 - 13:45 - Smarta lösningar för en tillgänglig fysisk miljö inom daglig verksamhet

  Den fysiska miljön är en stor del av arbetsmiljön, både för deltagare och personal. Inom daglig verksamhet behövs en miljö som sänker stress och samtidigt stimulerar. Samt en miljö som ger möjlighet till återhämtning och till att utveckla kommunikation och samspel.

  Under detta pass kommer Annelie prata om varför och hur vi behöver anpassa miljön för deltagare med perceptionssvårigheter (intrycksallergi), deltagare med mycket oro och de med olika fysiska stödbehov.

  • Kostnadseffektiva lösningar att tillämpa direkt i verksamheten
  • Hur skapas perceptuell tillgänglighet?
  • Hur kan man intryckssanera bort onödiga intryck?
  • Trygghet och säkerhet i den fysiska miljön för både deltagare och personal
  Annelie Karlsson, specialpedagog, Funkkonsulten
  Annelie Karlsson, specialpedagog, Funkkonsulten

  Annelie är utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Hon har arbetat många år i anpassad gymnasieskola och Lärvux. Sedan 7 år tillbaka arbetar hon i eget företag där hon handleder och utbildar inom LSS-verksamheter, förskolor, fritidshem och på skolor runtom i landet. Annelie skriver även specialpedagogisk litteratur. I januari 2024 släpptes hennes senaste bok ”Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS” där hon är huvudförfattare.

 • 13:45 - 14:05 - Eftermiddagskaffe

 • 14:05 - 15:05 - Forskningsstudie om digital utveckling och inkludering inom daglig verksamhet

  Under pandemin stängde många kommuner den dagliga verksamheten medan andra försökte hitta digitala lösningar för att kunna hålla igång en verksamhet. En digitalisering som hos vissa fortsatt och hos vissa minskat. Kristina Engvall driver ett forskningsprojekt som undersöker vilka erfarenheter vi kan dra av den digitala omställningen där de följt fem dagliga verksamheter sedan 2020.

  • Hur kan en digital daglig verksamhet se ut?
  • Vilket stöd kan deltagaren behöva?
  • Hur upplever deltagare, personal och chefer den digitala verksamheten?
  • Vilka utmaningar och möjligheter har vi sett i forskningsstudien?
  Kristina Engwall, lektor i socialt arbete, Uppsala universitet
  Kristina Engwall, lektor i socialt arbete, Uppsala universitet

  Kristina Engwall är docent och arbetar som lektor i socialt arbete vid Uppsala universitet och forskar inom funktionshinderområdet. Tidigare har hon varit verksam som chef för en kommunal forsknings- och utvecklingsenhet och arbetat med praktiknära forskning.

 • 15:15 - 16:00 - Vägen mot Stockholms kvalitetsutmärkelse 2023

  Hur skapar vi en modig verksamhet där kvalitetsarbetet står i dialog med deltagarna?

  Genom ett tillitsbaserat ledarskap och en tro på medarbetares kompetens skapar de på DV127 möjligheter till ett levande kvalitetsarbete där kommunikationen med våra deltagare står i fokus. På DV127 arbetar de utifrån en gemensam arbetsmetod som bygger på rätten till kommunikation, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. De arbetar personcentrerat med självbestämmande och delaktighet i centrum.

  Under detta pass delar Sandra, Mira och Moa med oss av tankar och metoder för att skapa en daglig verksamhet där deltagaren har goda kommunikativa förutsättningar och äger sin insats.

  • Kvalitetsutveckling genom tillitsbaserat ledarskap
  • Gemensam och tydlig arbetsmetod
  • Rätten till kommunikation
  • Reflektioner och framtidsplaner
  Sandra Wahlberg, Enhetschef, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning
  Sandra Wahlberg, Enhetschef, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning

  Sandra arbetar utifrån målsättningen att genom ett tillitsbaserat ledarskap skapa en modig LSS-verksamhet som möter varje deltagare utifrån hens behov. Sandra har god kompetens inom autism och ser vikten av att ge goda förutsättningar för medarbetare att skapa en bra arbetsmetod.

 • -

  Mira Naskali, Hantverkspedagog och samordnare Rätten till kommunikation, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning
  Mira Naskali, Hantverkspedagog och samordnare Rätten till kommunikation, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning

  Mira är utbildad hantverkspedagog och KomBo-vägledare. I sin roll på DV127 så kombinerar Mira att utveckla verksamhetens och medarbetares arbetssätt med AKK och tydliggörande pedagogik samt att främja deltagardialog och kreativt skapande.

 • -

  Moa Sten, Socialpedagog, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning
  Moa Sten, Socialpedagog, DV127 Skärholmens stadsdelsförvaltning

  Moa är socialpedagog och arbetar på DV127 för att utveckla metoder som ger medarbetare förutsättningar att arbeta med rätten till kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det dagliga arbetet.

 • 16:00 - Moderator Annika Meinhardt summerar och avslutar konferensen

Boka

Daglig verksamhet

2 dagar

fr. 7 680 kr

exkl. moms

 • 23-24 apr 2024

  Stockholm alt. distans

  Platser kvar

Boka tidigt för bästa pris!

Till och med 22 mars: 7680 kr

Från och med 23 mars: 8680 kr

Pris för konferenspaket (lunch och fika) på 900 kr tillkommer för deltagare på plats.

På plats eller på distans

Konferensen hålls den 23-24 april 2024 i Stockholm eller på distans. Väljer du att delta digitalt har du samma möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsare och andra konferensdeltagare.

Vill du vara med på plats?
Konferensen hålls på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Där du får träffa experter, föreläsare och kollegor från hela landet.

Letar du boende inför konferensen? Här hittar du våra avtalshotell >

Vill du vara med på distans?
Ta vara på möjligheten att delta från ditt eget skrivbord. Konferensen livestreamas. Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Du får en länk till konferensen och instruktioner ca. en vecka innan start.

Varmt välkommen!