Hälsa, vård och omsorg

Daglig verksamhet

5 - 6 oktober på distans

Välkommen till mötesplatsen för dig som arbetar inom daglig verksamhet!

Boka kurs

Kursnr. 426500

fr. 8 780 kr

Exkl. moms

Bokning görs på 031 - 350 55 00 eller info@sifu.se

Maila och boka

Om konferensen

Med konferensen Daglig verksamhet vill vi möta behovet av att träffa branschkollegor och ge dig inspiration att utveckla din dagliga verksamhet.

Vi kommer att ta upp hur man kan jobba med kvalitet trots en pressad budget, tillgänglighet utifrån olika behov, kommunikation som främjar delaktighet och mycket mera.

Årets konferens ger dig två fullspäckade dagar där du får lyssna och ställa frågor till experter och brukare som delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och bästa tips.

Annika Meinhardt är moderator på årets konferens. Hon har gedigen erfarenhet inom området och har både kunnat påverka och följa utvecklingen under flera år. Här delar hon med sig av sina tankar om Daglig verksamhet och när den fungerar som bäst.

Varmt välkommen!

--------------------------------------------

 

Daglig verksamhet - konferens

Ur innehållet

 • Hur kan du leverera kvalitet i verksamheten samtidigt som det ska sparas pengar?
 • Vilka enkla lösningar kan hjälpa dig att anpassa arbetsmiljön för de som har svårt när det blir för mycket intryck?
 • Vilka verktyg kan du arbeta med för individuellt kommunikationsstöd?
 • Hur möter du personer på daglig verksamhet som har psykisk ohälsa?
 • Hur kan vi förstå, upptäcka, öka och bibehålla de faktorer som bidrar till välbefinnande?

Målgrupp

Konferensen är för dig som är till exempel chef, ansvarig, projektledare eller verksamhetsutvecklare inom området daglig verksamhet.

Program

Program 5 oktober

 • 09:00-09:30 - Registrering och inloggning öppnar

 • 09:30-09:40 - Hej och välkomna! Moderator Annika Meinhardt inleder konferensen

  Annika Meinhardt, utbildad arbetsterapeut, startade och drev Resursteamet under 20 år. Resursteamet blev en stor samlingsplats för just Daglig verksamhet med 25 enheter i och runt Stockholm. Hon har en outsinlig tro på människans inneboende resurser och förmågor och har alltid arbetat för att skapa en arena för utveckling för både deltagare och medarbetare.

  Vid sidan av Resursteamet har Annika också jobbat som coach i andra verksamheter inom vård och omsorg. Idag driver Annika Arena för Utveckling, som bedriver både Daglig verksamhet och utbildning inom vård och omsorg.

 • 09:40-10:40 - Att bibehålla kvalitet i ett ekonomiskt utsatt läge

  På många ställen pratas det pengar - det ska sparas, sparas och åter sparas. Det viktiga är Budget i Balans. Samtidigt ska verksamheten fungera och vi ska leverera god kvalitet. Alla människor vi möter i våra dagliga verksamheter är värda en meningsfull verksamhet. Hur kan vi göra för att lyckas med både och?

  • Vikten av att alla är delaktiga och har en djup förståelse för varför vi behöver spara och effektivisera. Hur kan vi involvera våra medarbetare utan att man förlorar glädjen och hanterbarheten i jobbet?
  • På vilket sätt kan vi jobba smartare utan att springa fortare?
  • Hur får vi idéerna till ett smartare arbetssätt?
  • Det är oerhört viktigt att vi förstår vad som redan fungerar bra! Vi ska inte laga något som inte är trasigt.
  Annika Meinhardt
  Annika Meinhardt

  Grundare till Arena för Utveckling

 • 10:40-11:00 - Kaffepaus

 • 11:00-12:10 - Tillgänglig fysisk miljö - smarta lösningar

  Vi är ofta bra på att anpassa för rullstolar, men hur anpassar vi smart för de som har svårt när det blir för mycket intryck, eller de som har ständigt behov av rörelse? Här får du med dig många konkreta tips.

  • Anpassa arbetsmiljön genom att intryckssanera och skapa bra platser för alla behov.
  • Belysning och färgval påverkar alla.
  • Både arbetsmiljön och rastmiljön behöver anpassas, så att det går att fokusera på arbetet och så att rasten kan ge vila och återhämtning.
  • Smarta lösningar som kan göras snabbt och smidigt.
  Annelie Karlsson
  Annelie Karlsson

  Specialpedagog, fortbildare, handledare och författare. Annelie har arbetat med tillgänglig fysisk miljö i särskolor, skolor, LSS-verksamheter och på Chalmers tekniska högskola

 • 12:10-13:10 - Lunchpaus

 • 13:10-14:10 - Daglig verksamhet och pandemi ur ett lagperspektiv

  Kommunerna har varit begränsade i sina möjligheter att erbjuda beviljad daglig verksamhet på ordinarie vis. Frågor har uppstått kring vilken lag som har företräde under pandemin och hur verksamheter ska förhålla sig.

  • Problem som uppstått under pandemin
  • En genomgång av lagen i förhållande till krisen och dess tillämpning
  • Tips för att klara nästa kris bättre

  Föreläsningen hålls av Emilia Hermanrud, advokat och innehavare av Fyrtorn Advokatbyrå AB. Emilia är särskilt inriktad på bland annat socialrätt och LSS. Föreläser och för processer i domstol i hela Sverige och undervisar på socionomprogrammet i LSS på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  Emilia Hermanrud
  Emilia Hermanrud

  Advokat och innehavare av Fyrtorn Advokatbyrå AB.

 • 14:10-15:10 - Min viktiga DV - meningsfullhet och glädje

  Anna Planting-Gyllenbåga berättar om daglig verksamhet som verkligen räddat henne och hjälpt henne att ta sig dit där hon är idag. Det är med stöd från DV som hon skrivit sina böcker Som en vit liten strumpa - ett A-barns trottoarer och Ett A-barns betraktelser. Anna går på en kreativ verksamhet med teater och tidning. Där trivs hon verkligen och det får henna att må bra då hon blir sedd! Anna berättar om vikten av en meningsfull sysselsättning.

   Mitt namn är Anna PG - låt mig berätta vem jag är
  Jag leker med orden - jag kallas för ordkonstnär
  Jag skriver och pratar - med vanliga och rimmade ord
  Mitt mål här i livet - är att bli hörd på denna jord
  Lever livet med ADHD - och som en ”vanlig” autist
  Vet inte vad som hände - jag skulle ju bli artist
  Men jag har massa energi - och en hög med kreativitet
  Som jag använder - när jag berättar min livserfarenhet

  Anna Planting-Gyllenbåga
  Anna Planting-Gyllenbåga
 • 15:10-15:30 - Kaffepaus

 • 15:30-16:40 - Fungerande kommunikation, en förutsättning för delaktighet

  Många deltagare på daglig verksamhet har olika former av kommunikationssvårigheter. För att skapa delaktighet behöver omgivningen arbeta med kognitiv och kommunikativ tillgänglighet.

  • Hur kan vi anpassa verksamheten kognitivt och kommunikativt?
  • Hur kan personalen arbeta för att locka till kommunikation?
  • Konkreta tips på hur vi kan arbeta med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

  Föreläsningen hålls av Helena Molker Lovén, utbildad lärare med påbyggnad inom specialpedagogik och handikappvetenskap. Helena har lång erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i särskola och i LSS-verksamhet samt har arbetat med kommunikationsutredningar där alternativ och kompletterande kommunikation är i fokus. Helena är även förälder till en son med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

  Helena Molker Lovén
  Helena Molker Lovén

  Helena Molker Lovén, utbildad lärare med påbyggnad inom specialpedagogik och handikappvetenskap

 • 16:40-16:50 - Konferensens första dag avslutas

Program 6 oktober

 • 08:30 – 08:35 - Moderator Annika Meinhardt inleder konferensens andra dag

 • 08:35 – 09:30 - Psykisk ohälsa – Så bidrar du till ett bättre mående

  Hur möter vi personer på daglig verksamhet som har psykisk ohälsa? En introduktion i ett arbetssätt och varför relationen och bemötandet gör hela skillnaden. Vi får ta del av en deltagares berättelse som sätter ord på hur livet med psykisk ohälsa varit och hur den dagliga verksamheten stöttat och bidragit till ett bättre mående idag.

  Föreläsningen hålls av Sara Sondell, affärsutvecklare med specialistkompetens inom psykisk ohälsa, Arena för Utveckling. Sara är utbildad arbetsterapeut och är certifierad utbildare i ”Första hjälpen
  för psykisk hälsa”. Under knappt 9 år har Sara arbetat för att skapa specialinriktade verksamheter för personer med psykisk ohälsa som går på Daglig verksamhet. Sara har utifrån sina erfarenheter och kunskaper inom området utvecklat arbetssätt och metoder som visat sig vara gynnsamma för målgruppen. 

  Sara Sondell
  Sara Sondell

  Affärsutvecklare med specialistkompetens inom psykisk ohälsa, Arena för Utveckling

 • 9:30 – 09.50 - Kaffepaus

 • 09.50 - 10.50 - Mötet med en hemmasittare

  Vi vet att det är svårt att bryta isolering, vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter kring hur vägen ut från hemmet kan se ut.

  • Vad vet vi idag om varför människor väljer att stanna hemma?
  • Relation och en djup förståelse är A och O för att lyckas - så har vi lyckats.
  • Vad kan upplevas inspirerande på den Dagliga verksamheten?
  • Det handlar om att skapa kontakt och då spelar det roll HUR vi är!
  Calle Ericsson
  Calle Ericsson

  Verksamhetsutvecklare med specialistkompetens för personer med hemmasittarproblematik

 • 11:00 – 11:45 - Vi har ju fullt upp med att utveckla själva utbildningen! Ska den leda till anställningar också?

  • Så byggde Activa i Örebro län tillsammans med kommunernas
   vuxenutbildningar upp en framgångsrik lärlingsutbildning för personer med lindrig utvecklingsstörning.
  • Vilka med- och motgångar innebar det?
  • Därför måste offentliga arbetsgivare bli bättre på att anställa personer med
   funktionsnedsättningar.

  Föreläsningen hålls av Lars Rickardt, enhetschef Activa. Lars har lång erfarenhet av att projektleda externt
  finansierade projekt. Flera av projekten har handlat om utvecklingsarbeten i
  samverkan med gymnasiesärskolor i Örebro län.

  Lars Rickardt
  Lars Rickardt

  Enhetschef Activa

 • 11:45 – 12:45 - Lunchpaus

 • 12:45 - 13:30 - Praktik utomlands – utveckling i raketfart!

  En inspirerande föreläsning där Supported Mobility, en modell för utlandspraktik presenteras. Activa har lång erfarenhet av att tillsammans med gymnasieskolor och kommuner i Örebro län erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning
  praktik utomlands. Det händer fantastiska saker under perioden utomlands, en personlig utveckling med ökad självständighet och en ökad tilltro till den egna förmågan.

  Föreläsare:

  Åsa Engström, projektledare för flera projekt, huvudsakligen sådana som rör
  mobilitet för personer med funktionsnedsättning/som står långt från arbetsmarknaden. Åsa är en av dem som utvecklat metoden Supported Mobility på Actíva.


  Marie Wädel, projektmedarbetare som följt med deltagare ut i Europa vid 33 olika tillfällen. Har genom åren fått följa många unga vuxnas fantastiska utveckling och process på nära håll.

  Åsa Engström
  Åsa Engström

  Projektledare, Stiftelsen Activa

 • -

  Marie Wädel
  Marie Wädel

  Projektmedarbetare, stiftelsen Activa

 • 13:40 – 14:40 - Vänta inte med att skapa välbefinnande tills det svåra är löst - börja direkt!

  • Fem områden som forskningen identifierat som grunden i ett gott liv, med fokus på det praktiska görandet.
  • Hur kan vi förstå, upptäcka, öka och bibehålla de faktorerna som bidrar till
   välbefinnande i målgruppen?


  Föreläsningen hålls av Therese Waldenborg, leg. Arbetsterapeut. Hon har jobbat i många år i olika typer av
  verksamheter inom LSS men också inom särskola och rättspsykiatri. Sedan 2014 har hon arbetat med utbildning och handledning med fokus på autism, intellektuell
  funktionsnedsättning och de utmanande situationer som kan uppstå i verksamheter
  för den målgruppen. 

  Therese Waldenborg
  Therese Waldenborg

  Leg. arbetsterapeut

 • 14:40-15:00 - Kaffepaus

 • 15:00-16:00 - Att aktivera resurser och prata om känslor

  Hur kan vi bemöta det som är svårt och samtidigt aktivera resurser hos dem vi möter? Här får du inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta ungdomar och vuxna utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt.

  • Resursaktiverande samtalsverktyg
  • Hitta och förstärka "må-bra-mönster"
  • Att hitta ett språk för det som är svårt

  Johan Bysell har en examen i psykologi och påbyggnad i systemisk terapi. Har mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån ett systemisk och relationellt synsätt.  Har lång erfarenhet av att leda samtalsgrupper inom Attention Stockholm och erbjuder samtal i egen regi.

  Johan Bysell
  Johan Bysell
 • 16:00 - 16:10 -

  Moderator Annika Meinhardt summerar och avslutar konferensen

Boka

Daglig verksamhet

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00 eller e-post info@sifu.se

Konferens på distans

Årets konferens blir digital

Ta vara på möjligheten att delta från din arbetsplats eller hemifrån ditt eget skrivbord. Vi använder Zoom och du behöver inte ladda ner programmet på din dator! Du får en länk till konferensen och instruktioner ca en vecka innan start.
Varmt välkommen!