Projektledning

Effektiv projektledning

Med bra planering och effektiv styrning får du vad som krävs för att lyckas i dina projekt.

Boka kurs

Kursnr. 6548

4 dagar

fr. 19 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Diplomerad projektledare SIFU

Med bra planering och effektiv styrning får du vad som krävs för att lyckas i dina projekt. I denna kurs lär du dig metodiken som hjälper dig leda projekt på ett effektivt sätt. Du kommer få verktyg, modeller och teorier under alla faser av ett projekts livscykel och hur du samordnar stora som små projekt.

Lärandet tar sin utgångspunkt i verkliga utmaningar som olika företag befinner sig i och kursen är uppdelad i 2 block, (2+2 dagar) med hemuppgift emellan för att realisera det du lär dig på kursen i ditt arbete. Teori varvas med praktiska övningar som ger dig grundkunskaperna du behöver för att tillämpa projekt som arbetsform och förstå vad professionell projektledning innefattar. Med en bra projektmetodik skapar du en mer effektiv styrning och ledning av dina projekt.

Du lär dig

 • Projektprocessen från förstudie till avslut
 • Säkerställa att ditt projekt når uppsatta mål
 • Kommunicera för delaktighet i arbetsgruppen

Passar dig som är

 • Projektledare och samordnare som vill ha fler verktyg och bättre struktur i sitt projektarbete

Innehåll

Del 1 - Projektplanering (2 dagar)

Inledning

 • Vad är projekt?
 • Förhållandet projekt - linjeorganisation
 • Huvudfrågorna i ett projekt
 • Projektledarens många roller

 

Projektprocessen

 • Vad är en projektmodell?
 • Projektets faser
 • Milstolpar och kontrollpunkter
 • Projektdokument

 

Förstudie

 • Projektets mål, omfattning och avgränsningar
 • Tid- och kostnadsramar
 • Val av projektledare
 • Projektets intressenter
 • SWOT-analys

 

Projektplanering

 • Projektmedarbetare
 • Mål och målformulering
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Övriga resurser
 • Angreppssätt och arbetsmodell
 • Hur du planerar och organiserar projektet
 • Riskanalyser i projektet
 • Projektekonomi
 • Projektplanen

Del 2 - Projektstyrning (2 dagar)

Inledning

 • Återknytning till del 1
 • Planeringsövning
 • Projektstarten
 • Hur du skapar motivation och delaktighet
 • Kommunikation

 

Projektgenomförande

 • Projektets processer
 • Resurssäkring
 • Kommunikation inom och utom projektet
 • Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser
 • Uppföljning av projektets status och progress
 • Progressrapporten

 

Projektavslut

 • Att sammanfatta erfarenheter
 • Hur du utvärderar projektet
 • Slutrapport

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram, Diplomerad projektledare. Utvecklas i din projektledarroll med ett 8 dagars program fördelat 4+2+2 dagar.  

Målgrupp

Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att planera, styra och genomföra projekt. Utbildningen är generell och lämpar sig väl till projektledare och samordnare i alla verksamheter som vill ha fler verktyg och bättre struktur i sitt projektarbete.

Omdömen

Mycket pedagogisk lärare som hade ett jättebra upplägg! Det var värdefullt med diskussioner i grupper. Den bästa hanteringen av digitalt möte som jag har stött på vare sig det varit kurs, seminarium eller möte.

Peter Hultin, Planarkitekt, Älmhults kommun

Jan Sankala är utan tvekan den bästa föreläsare jag haft. En person som alltid föll tillbaka till den röda tråden trots många avbrott.

⭐⭐⭐⭐⭐

Jag är mycket nöjd med kursen som helhet. Jag har fått med mig konkreta verktyg och metoder till min roll som projektledare, men också en god dos teori och kunskap om projektledning och gruppdynamik.

Jag är verkligen så nöjd! Kursledaren, Jan är otroligt karismatisk, verbal, avväpnande, pedagogisk och inkluderande. Han hade stor kunskap i projektledning och var duktig på att "bryta isen" för de i gruppen som var lite mer tillbakadragna vilket fick alla att snabbt själva våga interagera och ta för sig. 5 stjärnor till både kursen och Jan.

Kristina, Marknadsansvarig - Kursdeltagare 2019-05-25

Jan, vår kursledare, var fantastiskt pedagogisk och duktig på att skapa engagemang kring ämnet. Han var också mycket tydlig och kursen gav mycket för pengarna

Kursdeltagare 2019-05-25

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete/kunskap inom projektledning kan underlätta.

Kurstillfällen

Effektiv projektledning

4 dagar

fr. 19 900 kr

exkl. moms

 • 19 mar-17 apr 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 24 apr-23 maj 2024

  Distans

  Platser kvar

 • 6 maj-18 jun 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 17 sep-16 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 7 nov-6 dec 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 20 nov-19 dec 2024

  Distans

  Platser kvar