Projektledning

Effektiv projektledning

Med bra planering och effektiv styrning får du vad som krävs för att lyckas i dina projekt.

Boka kurs

Kursnr. 6548

3 dagar

fr. 17 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Diplomerad projektledare SIFU

I denna kurs lär du dig metodiken som hjälper dig att förbereda, genomföra och avsluta dina projekt mot uppsatta mål. Men också hur du undviker vanliga fallgropar som ligger till grund för att projekt ofta havererar. Du lär dig använda olika modeller och verktyg som stöd för ett effektivt projektarbete och hur du samordnar och leder gruppen i stora som små uppdrag. Projektledarrollen innebär ofta en hög arbetsbelastning och snäv deadline och du får även strategier för ett hållbart arbetssätt och hur du hittar tid för återhämtning.

Lärandet tar sin utgångspunkt i verkliga utmaningar och situationer från din arbetsvardag. Teori varvas med praktiska övningar och ger dig grundkunskaperna du behöver för att tillämpa projekt som arbetsform och förstå vad professionell projektledning innefattar. Med en bra projektmetodik skapar du en mer effektiv styrning och ledning av dina projekt. Efter tre lärorika dagar har du en verktygslåda som kan appliceras direkt i din arbetsvardag och ta nästa projekt från genomfört till framgångsrikt!

Du lär dig

 • Projektprocessen från förstudie till avslut
 • Säkerställa att ditt projekt når uppsatta mål
 • Kommunicera för delaktighet i arbetsgruppen

Passar dig som är

 • Projektledare och samordnare som vill ha fler verktyg och bättre struktur i ditt projektarbete

Innehåll

Inledning

Vad är projekt?

Förhållandet projekt - linjeorganisation och projektledarens roller och ansvar under projektprocessen

 • Projektets livscykel med faser och beslut
 • Organisation och roller
 • Projektets styrdokument

 

Förstudie

 • Utveckla ett projektdirektiv
 • Projektets mål, omfattning och avgränsningar
 • Tid- och kostnadsramar
 • Val av projektledare
 • Identifiera intressenter
 • Uppskatta resursbehovet
 • Nulägesanalys

 

Planering

 • Från projektmedarbetare till ett team
 • Projektorganisation
 • Kommunikationsplan
 • Mål och målformulering
 • Fastställa aktiviteter
 • WBS – Work Breakdown Structure
 • Estimera kostnader och tid
 • Identifiera och värdera risker i projektet utifrån projektekonomi och projektplan

 

Projektgenomförande

 • Utveckla projektgruppen
 • Hantera intressenter
 • Resurssäkring och upphandling
 • Kommunikation inom och utom projektet
 • Kontinuerliga uppföljningar av projektets status och progressrapport

 

Projektavslut

 • Att sammanfatta erfarenheter och förbättringsförslag
 • Ge och ta feedback
 • Vad ska en slutrapport innehålla

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram, Diplomerad projektledare. Utvecklas i din projektledarroll med ett 7 dagars program fördelat 3+2+2 dagar.  

Målgrupp

Kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att planera, styra och genomföra projekt. Utbildningen är generell och lämpar sig väl till projektledare och samordnare i alla verksamheter som vill ha fler verktyg och bättre struktur i sitt projektarbete.

Omdömen

Mycket pedagogisk lärare som hade ett jättebra upplägg! Det var värdefullt med diskussioner i grupper. Den bästa hanteringen av digitalt möte som jag har stött på vare sig det varit kurs, seminarium eller möte.

Peter Hultin, Planarkitekt, Älmhults kommun

Jan Sankala är utan tvekan den bästa föreläsare jag haft. En person som alltid föll tillbaka till den röda tråden trots många avbrott.

⭐⭐⭐⭐⭐

Jag är mycket nöjd med kursen som helhet. Jag har fått med mig konkreta verktyg och metoder till min roll som projektledare, men också en god dos teori och kunskap om projektledning och gruppdynamik.

Jag är verkligen så nöjd! Kursledaren, Jan är otroligt karismatisk, verbal, avväpnande, pedagogisk och inkluderande. Han hade stor kunskap i projektledning och var duktig på att "bryta isen" för de i gruppen som var lite mer tillbakadragna vilket fick alla att snabbt själva våga interagera och ta för sig. 5 stjärnor till både kursen och Jan.

Kristina, Marknadsansvarig - Kursdeltagare 2019-05-25

Jan, vår kursledare, var fantastiskt pedagogisk och duktig på att skapa engagemang kring ämnet. Han var också mycket tydlig och kursen gav mycket för pengarna

Kursdeltagare 2019-05-25

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete/kunskap inom projektledning kan underlätta.

Kurstillfällen

Effektiv projektledning

3 dagar

fr. 17 900 kr

exkl. moms

 • 17-19 jun 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 18-20 sep 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 6-8 nov 2024

  Göteborg

  Platser kvar

 • 18-20 dec 2024

  Distans

  Platser kvar