Alla utbildningar

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Bas p bas u utbildning för samordning av arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. Syftet som byggarbetsmiljösamordnare är att du ska främja god hälsa och förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

Adobestock 322140807 Mindre Tatto Mindre
Visar 1-12 av 12 träffar
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Fåtal platser

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompetensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 4 500 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Utbildningspaket - Byggledning | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Onlinepaket som ger dig dokumenterad kunskap inom byggledning, arbetsmiljö och juridik.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Få verktygen hur din organisation skall arbeta med arbetsmiljöfrågor som ökar säkerhet och trivsel

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Arbetsgivaransvar

Arbetsmiljö för ledare | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 4 500 kr

exkl. moms

Kursen bygger på arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare Uppdateringskurs

Distans, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 5 900 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

BAS P/U för anläggningsföretag | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 4 500 kr

exkl. moms

Vid godkänd genomförd kurs registrerar vi dig kostnadsfritt i ID06 kompentensdatabas

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Building work environment coordination BAS P/U | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 4 500 kr

exkl. moms

How work environment shall be managed to keep your workplace safe & prevent accidents and illnesses.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS-U

Course for Construction Work Environment Cordinators (BAS-P/U) på engelska

Company adapted course held in English.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Arbetsgivaransvar

OSA | Organisatorisk och social arbetsmiljö

Distans, Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 7 900 kr

exkl. moms

Arbetsmiljöarbete för ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv

Läs mer och boka

Byggarbetsmiljösamordnare

En bas-p och bas-u utbildad byggarbetsmiljösamordnare spelar en avgörande roll på arbetsplatsen genom att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla inblandade. Deras uppgift är att koordinera och övervaka att arbetsmiljölagar och säkerhetsföreskrifter följs noggrant under byggprojekt.

En bas-p och bas-u utbildning innebär att de har fått specialiserad utbildning och certifiering inom området byggarbetsmiljösamordning. Detta gör dem väl förtrogna med de lagar och regler som styr säkerheten på arbetsplatser och kan identifiera och hantera potentiella risker.

Byggarbetsmiljösamordnaren ansvarar för att upprätta arbetsmiljöplaner och genomföra riskbedömningar för att minimera faror. De samarbetar tätt med entreprenörer och arbetstagare för att säkerställa att säkerhetsåtgärder följs och att olyckor och skador förebyggs.

I korthet är en byggarbetsmiljösamordnare med bas-p och bas-u utbildning en nyckelfigur som främjar en tryggare arbetsplats och hjälper till att säkerställa att byggprojekt slutförs på ett säkert och effektivt sätt.

Byggarbetsmiljö BAS-P/BAS U utbildning

Utbildningar i samordning av arbetsmiljön från början till slut i ett byggprojekt. Syftet som byggarbetsmiljösamordnare är att du ska främja god hälsa och förebygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen. Det ställer krav på att du är väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö och vad ansvarsrollen som Bas-P och Bas-U innebär. Alla våra kurser uppfyller arbetsmiljöverkets rekommendationer och uppdateras kontinuerligt så att du kan vara säker på att ta del av det senaste inom regelverket och ha rätt utbildning vid eventuell certifiering.

Grundkurs BAS P och BAS U

Vår populära grundkurs ger dig förståelse för både BAS P och BAS U och sambandet mellan rollerna. Väljer du att gå fördjupningskursen som också kan leda till certifiering fördjupar du dig antingen i rollen med en Bas P kurs eller Bas U kurs. Har du tidigare utbildning och vill uppdatera dig eller omcertifiera dig passar uppdateringskursen. Grundkursen i Bas P/U finns även som en online e-learning kurs.

Fortsättningskurs BAS P och BAS U

Är du redan verksam som BAS P och/eller BAS U och har en gedigen förståelse för dina arbetsuppgifter? Då är vår fortsättningskurs något du inte vill missa. Den fokuserar på att ta din kompetens till nästa nivå genom att erbjuda dig de senaste uppdateringarna inom arbetsmiljölagstiftningen.

Det mest värdefulla med denna kurs är möjligheten att fördjupa ditt kunnande och förbättra din yrkesroll. Vi betonar aktivt erfarenhetsutbyte, individuell handledning och givande diskussioner baserade på verkliga fall som du kan relatera till i din dagliga arbetsmiljö. Denna kurs är utformad för att hjälpa dig nå din fulla potential som BAS P eller BAS U.

Genom att delta i denna fortsättningskurs kommer du inte bara att hålla dig uppdaterad med Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att uppdatera din kunskap var femte år, utan du kommer också att förbereda dig för en framgångsrik omcertifiering. Ta din yrkeskarriär till nästa nivå och förvandla dig till en ännu mer eftertraktad expert inom arbetsmiljölagstiftning.

BAS P och BAS U certifierad

För att uppnå en bas-p certifiering bas-u certifiering krävs det att du gått en bas p/u utbildning som motsvarar arbetsmiljöverkets krav på kurslängd och kursinnehåll och skriva en tentamen med godkänt resultat. Anmäl dig till certifieringsorgan, Kiwa eller RISE för att boka provskrivning

Frågor och svar om BAS P & BAS U

Vad är skillnaden på Bas P och Bas U?

Svar: Bas är en förkortning av byggarbetsmiljösamordnare. Bas P står för att du arbetar med projektering och planering av projektet. Medan Bas U står för att du arbetar med själva utförandet av arbetet.

Varför är Bas P och Bas U viktiga?

Svar: De olika rollerna är båda viktiga, men på olika sätt. Bas P ska samordna de olika projektörerna, det vill säga arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Samordningens syfte är att de olika projektörerna ska ta hänsyn till varandras lösningar, så att det inte uppstår arbetsmiljörisker under byggskedet eller bruksskedet på grund av planeringen och projekteringen. Det kräver att Bas-P deltar i att planera och leda projekteringen. 

Bas U ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra  Läs mer om skillnaden på Bas P och Bas U

Hur ofta bör jag uppdatera mina kunskaper inom Bas P/U?

Svar: För att arbeta med senaste normer och myndighetskrav finns en rekommendation att du uppdaterar dina kunskaper vart femte år.

Kan Bas P och Bas U vara samma person?

Svar: BAS-P och BAS-U är två separata roller som båda ska finnas under byggprojektets olika skeden. Det är två olika roller med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden, men de har samma föreskrifter och lagstiftning att förhålla sig till.

3 tips att tänka på om det är lämpligt att ha samma person i rollen som Bas P och Bas U

  1. Det är byggherren som utser byggarbetsmiljösamordnare, det är ingenting man själv väljer att vara
  2. Det kan fungera i små och okomplicerade projekt med begränsad projektering
  3. Det finns ingen tydlig gräns för när detta är lämpligt eller inte utan det får man avgöra för varje enskilt projekt

Läs mer om vad man kan tänka på för de olika rollerna