Alla utbildningar

Ledningsnät

Se våra utbildningar inom VA och ledningsnät!

Visar 1-4 av 4 träffar
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 400 kr

exkl. moms

Med kursen lär du dig att förstå och minimera riskerna vid rensning av avloppsledningar.

Läs mer och boka

Ledningsnät

SIFU erbjuder kurser inom ledningsnät på området vatten och avlopp. Vi har en bra variation av utbildningar för dig som behöver kompetensutveckling på området. Genom att gå din kurs hos SIFU kan du känna dig säker på att din utbildning inte endast fokuserar på de teoretiska delarna, utan även innehåller praktiska moment och övningar. Allt för att du, när du är tillbaka på din arbetsplats, ska kunna ha så stor nytta av dina nyvunna kunskaper som möjligt.

Du har möjlighet att lära dig mer om dagvatten, säker och effektiv avloppsrensning samt dimensionering av VA-ledningar och VA-insallationer. På kursen inom dagvatten går vi igenom vad du behöver tänka på i en planeringsprocess. Inom rensning av avlopp lär du dig att förstå och minska riskerna vid avloppsrensning. Dimensioneringskurserna av VA-ledningar och vatten- och avloppsinstallationer ger dig kunskapen att dimensionera och utforma system samt utföra dimensionerinsberäkningar.

Har du frågor om kurserna? Då når du oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

Ledningsnätets betydelse

Själva ledningsnätet är en otroligt viktig del av samhällets grund och stöttepelare i form av den infrastruktur som håller dagens samhälle fungerande. Exempelvis sker distribution av dricksvatten och uppsamling av avloppsvatten genom de allmänna vatten- och avloppsledningarna. Dessa omfattar huvudledningar i gator och allmän platsmark samt servisledningar till de enskilda fastigheternas förbindelsepunkter.

Den stora utmaningen hos de befintliga nät som finns idag är att det både finns behov av underhåll samt planering för förnyelse. För att ledningsnätet ska kunna fungera som det ska krävs kunskap för att bedöma både funktion samt kondition.

Genom att gå våra utbildningar inom VA och ledningsnät har du möjligheten att bygga på din kunskap. Välkommen att för att lära dig mer på våra kurser! Är du osäker på vilken kurs som passar dig bäst är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. Då når du oss lättast på telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se.

Kurser om avloppsledningssystem

Våra kurser ger dig kunskap kring dimensionering av ledningssystem, oavsett om det rör sig om VA-system innanför eller utanför byggnader. På kurserna inom VA och ledningsnät får du en förståelse för hur man kan utforma långsiktigt hållbara system samt hur ett förändrat klimat påverkar våra ledningsnät. Tack vare rätt dimensionering minimerar du också risken för onödig energi- och vattenförbrukning vid byggnadens installation av VA-ledningar. 

Hitta din utbildningsform – på plats eller distans

Du hittar våra kurser inom VA och ledningsnät både i Stockholm och Göteborg eller i vissa fall även på distans. Ofta finns det även möjlighet att skräddarsy kurser efter dina eller ditt företags behov. Behöver du ställa oss en fråga innan du bokar din kurs når du oss lättast via telefon 031-350 55 00 eller mail info@sifu.se

Vi erbjuder utbildningar och kurser inom vatten och avlopp i våra lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm, enbart ett stenkast från tunnelbanestationen Odenplan. I Göteborg så kan ni hitta oss i våra lokaler på Drakegatan 7 i Gårda. Lokalerna ligger precis bakom sportarenan Ullevi. Går du din utbildning på distans får du full frihet och flexibilitet eftersom du inte är bunden till en specifik ort eller plats under utbildningen. Du kommer att få tydliga instruktioner om hur du kopplar upp dig inför kurstillfället, vilket vanligtvis sker via Zoom eller Microsoft.

För vilka yrkesroller passar våra utbildningar?

Utbildningarna inom ledningsnät är breda och passar flera olika yrkesroller och titlar inom VA-organisationen. Du kan exempelvis arbeta som: VA-ingenjör, VA-chef, projektör inom VA, tekniker, service- och drifttekniker men även spolbilsoperatör, ledningsägare, planarkitekt eller planhandläggare. Se respektive kurs inom ledningsnät för att hitta målgrupperna för de olika kurserna.

Dagvattenkurs

Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridisk korrekt med frågeställningarna och vet du vem som har ansvar beroende på situation? På dagvattenkursen går vi igenom alla delar i en planeringsprocess kring dagvatten. En stor tyngd ligger på praktisk tillämpning och exempel, du får även lära dig beräkning och nyckeltal samt juridiken kring dagvatten. Du som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation har stor nytta av att gå din dagvattenkurs hos SIFU. En fördel med att gå din utbildning hos oss är att teori förankras med praktiska exempel på hur andra agerat i olika frågor. Dessutom varvas föreläsningar med diskussion och gruppövningar, vilket gör att du får med dig både metoder och arbetssätt som du kan applicera direkt i ditt arbete.

Dimensionering av VA-ledningar

Om du behöver mer kunskaper kring hur dimensionering av VA-ledningar går till har du hittat rätt! På kursen Dimensionering av VA-ledningar lär du dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten. Förutom att fördjupa dig inom dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat, både vad gäller hur omgivningen påverkar och påverkas samt val av dagvattensystem. Kursen tar också upp exempel på hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen, då med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Genom att beräkna dimensionering för vatten- och avloppsinstallationer på rätt sätt minskar du risken för att både vatten och energi förbrukas i onödan. Utbildningen Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer bygger på dina kunskaper kring hur du gör systemval och utför beräkningar vid dimensionering. Under kursens gång vävs även byggnadens klimatsystem och VVS-installationer in då de är av stor vikt för dimensioneringsinstallationerna inom VA.

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

På kursen Säker och effektiv rensning av avloppsledningar går vi bland annat igenom de vanligaste riskerna vid rensning, vikten av lämplig utrustning för att utföra jobbet korrekt och säkert samt ritningsförståelse och arbetsmiljö. Vi går också igenom viktiga lagar och regler inom området. Efter utbildningen ska du kunna spola rent ledningar på ett säkert och effektivt sätt. Kommer du från beställarsidan så är syftet med kursen att du får en förståelse på hur man gör en beställning av bästa möjliga spolning och att du kan kontrollera att jobbet har utförts på rätt sätt.