Alla utbildningar

Ledningsnät

Se våra utbildningar inom VA och ledningsnät!

Visar 1-4 av 4 träffar
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dagvatten

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Fåtal platser

fr. 11 900 kr

exkl. moms

För dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av VA-ledningar

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Fåtal platser

fr. 15 400 kr

exkl. moms

Lär dig dimensionera och utforma system inom vatten, spillvatten och dagvatten!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 600 kr

exkl. moms

Lär dig att göra systemval och utföra dimensioneringsberäkningar!

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Ledningsnät

Säker och effektiv rensning av avloppsledningar

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 400 kr

exkl. moms

Med kursen lär du dig att förstå och minimera riskerna vid rensning av avloppsledningar.

Läs mer och boka

I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Den stora utmaningen ligger i att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse. Distribution av dricksvatten och uppsamling av avloppsvatten sker genom de allmänna vatten- och
avloppsledningarna.
Dessa omfattar huvudledningar i gator och allmän platsmark samt servisledningar till de enskilda
fastigheternas förbindelsepunkter. Se våra utbildningar inom VA och ledningsnät och välkommen att lära mer på våra kurser!