Alla utbildningar

Fastighetsekonomi

Utbildningar för dig som vill få grepp om fastigheters ekonomiska resultat, lönsamhet och nyckeltal. En fastighetsekonoms ansvar omfattar även att beräkna direktavkastning, göra investeringskalkyler och ta fram beslutsunderlag.