Alla utbildningar

Byggledning

Kurser för dig som vill skapa bra arbetsflöden och kvalité i byggprojekt – både om du är ny i branschen såväl för dig som är erfaren byggprojektledare.

Adobestock 317027175 Mindre
Visar 1-16 av 16 träffar
Läs mer och boka

Byggledning

Byggprojektledning

Distans, Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 15 900 kr

exkl. moms

Få kunskaper inom bl.a. målstyrning, upphandling, juridik och kontroll- och kvalitetsarbete.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Byggprojektledning | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 3 990 kr

exkl. moms

Få den kunskap du behöver för att arbeta som projektledare genom ett byggprojekt

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Klimatdeklarationer för byggnader

Distans, Göteborg, Stockholm

1 dag

Fåtal platser

fr. 7 900 kr

exkl. moms

Lär dig om klimatpåverkan från byggprocessen och hur du gör en klimatdeklaration

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Utbildningspaket - Byggledning | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 9 900 kr

exkl. moms

Onlinepaket som ger dig dokumenterad kunskap inom byggledning, arbetsmiljö och juridik.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Elsäkerhet

Elansvar och delegering | Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 3 990 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Fuktsäkert byggande

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Få ökad medvetenheten och kunskap kring aktuella fuktfrågor

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Installationssamordning

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 14 900 kr

exkl. moms

Kursen ger dig bra grundkunskap om vilka moment som bör uppmärksammas i en generalentreprenad

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Installationssamordning fördjupning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

Fördjupningskurs med fokus på hur du planerar, styr och leder projekt från de olika fackområdena

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Kontrollansvarig - N och K enligt PBL

Göteborg, Stockholm

3 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Få god kunskap om rollen som KA och gällande regelverk inför certifieringstentamen.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Material-/Miljöinventering av byggnader

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 13 900 kr

exkl. moms

Inför rivning, ombyggnad, renovering och sanering

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Plan- och bygglagen Grundkurs - Online

Online

Valfritt

Platser kvar

fr. 3 900 kr

exkl. moms

Skaffa dig grundläggande kompetens inom PBL, Plan- och bygglagen

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Projekteringsledning

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Få kunskaper hur du leder, strukturerar och samordnar arbetet i projekteringsskedet mot uppsatta mål

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Projektledning

Projektledning för planhandläggare - fördjupningskurs

Distans, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 995 kr

exkl. moms

Ta nästa steg i rollen och fördjupa dina kunskaper i projektledning för planhandläggare.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Projektledning

Projektledning för planhandläggare - grundkurs

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 995 kr

exkl. moms

En kurs för dig som är ny i rollen som planhandläggare/planarkitekt eller har ett par års erfarenhet

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Ritningsläsning - Bygg

Göteborg, Stockholm

1 dag

Platser kvar

fr. 6 900 kr

exkl. moms

Förstå byggnadsritningar och deras uppbyggnad.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Byggledning

Sakkunnig tillgänglighet - TIL 2

Distans, Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 10 900 kr

exkl. moms

Kursen är förberedande inför provet till certifierad Sakkunnig kontrollant i tillgänglighet

Läs mer och boka

Kurser för dig som vill skapa bra arbetsflöden och kvalité i byggprojekt – både om du är ny i branschen såväl för dig som är erfaren byggprojektledare. Här hittar du kurser inom bygg- och projekteringsledning, fuktsäkert byggande, installationsteknik samt förberedande kurser inför certifiering som kontrollansvarig N och K och sakkunnig i tillgänglighet.
Byggbranschen är komplex och med rätt kunskap ökar möjligheten för ett hållbart arbete som ger goda samarbeten och är ekonomiskt gynnsamma för alla inblandade aktörer.