Alla utbildningar

Laboratorieverksamhet

Kurser för dig som arbetar inom laboratorium eller kontrollorgan. Vi erbjuder en bred utbildningsplattform för att du ska kunna utveckla dina färdigheter och stärka din kompetens inom viktiga områden som internrevision, mätosäkerhet, intern kvalitetsstyrning, riskbedömning och jämförelser mellan laboratorier.

Visar 1-7 av 7 träffar
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Internrevision

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Jämförelser mellan laboratorier

Göteborg

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Labbdagarna

Stockholm alt. distans

2 dagar

Platser kvar

fr. 7 880 kr

exkl. moms

Labbdagarna, 11-12 mars 2025, i Stockholm eller på distans.

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Metodvalidering

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Mätosäkerhet

Göteborg, Stockholm

2 dagar

Platser kvar

fr. 12 900 kr

exkl. moms

Läs mer och boka
Läs mer och boka

Laboratorieverksamhet

Riskbedömning i laboratorier

Kontakta oss på tel 031 350 55 00 för mer information om en företagsanpassad kurs.

Läs mer och boka

Utbildning för laboratorietekniker m fl

SIFU erbjuder ett stort antal kurser och utbildningar för dig som arbetar som laboratorietekniker, laboratorieingenjör, kemist, chef och andra roller på laboratorier. Våra kurser leds av en erfaren och mycket kunnig kursledare och är både teoretiska och praktiskt orienterade. Hämta inspiration och stärk din kompetens genom att boka någon av våra kurser idag! 

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Vår utbildning i intern kvalitetsstyrning är en grundkurs för laboratoriepersonal. Här får du bland annat kunskap om mätkvalitet, kvalitetssäkring och de krav som ställs på ackrediterade laboratorier.

Internrevision

Kursen Internrevision ger dig verktyg för att effektivt granska och utvärdera kvalitetssystemet inom ditt laboratorium. Du kommer att lära dig de senaste metoderna och teknikerna för att identifiera styrkor och förbättringsområden samt hur du kan implementera åtgärder för att uppnå en ännu högre kvalitetsnivå. Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner.

Mätosäkerhet

På kursen Mätosäkerhet sätter vi fokus på att ge dig den kunskap som krävs för att säkerställa korrekta och tillförlitliga mätresultat.  

Jämförelser mellan laboratorier

Här få du utveckla din förmåga att gör jämförelser mellan laboratorier till exempel för en extern kvalitetskontroll (kompetensprövning), undersökning av mätmetoders prestanda eller karaktärisering av referensmaterial. 

Metodvalidering

En praktisk utbildning som ger dig kunskap om begrepp, krav och riktlinjer. Du ökar din förmåga att bedöma omfattningen av det valideringsarbete som krävs, lär dig planera experiment på lämpliga prestandaegenskaper och dra slutsatser från valideringsarbetet. 

Riskbedömning i laboratorier

Skapa en säker laboratoriemiljö genom noggrant och systematiskt förebyggande arbete! Det här är en praktisk kurs där du får träna på att tillämpa praktiska verktyg och metoder för att identifiera, värdera, åtgärda och följa upp olika risker. Vi går också igenom den rådande arbetsmiljölagstiftningen och vad den innebär för din arbetsplats. 

Våra kurser för laboratorieverksamheter får otroligt fina omdömen av våra kursdeltagare. Läs mer om våra kurser och anmäl dig idag för att hämta inspiration och öka dina kunskaper. Din kompetens är eftertraktad!