Ekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer

Få en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet.

Boka kurs

Kursnr. 5193

2 dagar

fr. 11 900 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Diplomerad projektledare SIFU

Ekonomi för icke-ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som vill få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar.  

Kursen ger dig en stabil grund och trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet. Du får de ekonomiska verktygen du behöver för att klara av att läsa och tolka ekonomisk information. Detta gör att du enklare kan förstå och kommunicera med ekonomerna. Med stort fokus på sammanhang får du en helhetsbild och förståelse för hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet.

Vi går igenom hela ekonomiprocessen kopplad till din verksamhet från att ta fram beslutsunderlag i form av kalkyler, använda dem för att ta fram en budget som du styr verksamheten med – till redovisning och uppföljning som ger dig underlag för nya kalkyler. Ta gärna med dig dina frågeställningar och underlag för att göra egna kalkyler, årsredovisningar och för att med hjälp av räkenskapsanalys bedöma företagen.

Under kursen varvar vi teori med praktiska övningar och du får möjlighet att diskutera med övriga deltagare. Du får även ställa frågor utifrån din egen verksamhet/arbetsplats eller kring dagsaktuella ekonomifrågor.

Du lär dig

 • Att läsa och tolka ekonomisk information
 • Använda de ekonomiska verktygen för att skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet
 • Kalkyler som hjälper dig att skapa beslutsunderlag
 • Använda och analysera nyckeltal

Passar dig som

 • Behöver övergripande ekonomikunskaper
 • Är ledare eller chef utan formell ekonomiutbildning
 • Läser till Diplomerad Inköpare och behöver bygga på dina ekonomikunskaper
 • Läser till Diplomerad projektledare

Innehåll

Ekonomi – att styra eller bli styrd?

 • Vad är ekonomi?
 • Varför är det viktigt att förstå ekonomi?
 • Ekonomistyrning
 • Affärsidé och mål
 • Definition av ett företag?
 • Vilka olika företagsformer finns?

 

Ekonomiska grundbegrepp som ger dig förståelse och överblick

 • Det företagsekonomiska språket
 • Bokföringskrav
 • Räkenskapsår
 • Kontoplan
 • Kontering av verifikat
 • Kostnadsslag/Kostnadsställe/Kostnadsbärare
 • Från verifikat till resultatrapport
 • Bokslut med periodiseringar
 • Praktiska övningar inom området

 

Årsredovisning – har företaget/verksamheten gjort rätt saker?

Vi läser börsnoterade bolags årsredovisningar och går igenom dem tillsammans.

 • Vilka formella krav ställs på innehållet?
 • Hur tolkar du resultat- och balansräkningar?
 • Vad visar kassaflödesanalysen?
 • Tilläggsupplysningar och noter för mer information
 • Revisorns arbete – en viktig kvalitetssäkring

 

Företagsanalys för rätt beslut

 • Totalanalys av årsredovisningar för att du ska kunna bedöma dina kunder, leverantörer och dra slutsatser om dessa företags framtida utveckling
 • Djupare analys med hjälp av nyckeltal
 • Hur utvecklas verksamhetens vinstmarginal, räntabilitet, soliditet och likviditet?
 • Hur är företagets tillgångar finansierade?

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram, Diplomerad projektledare. Utvecklas i din projektledarroll med ett 8 dagars program fördelat 4+2+2 dagar. 

 

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som kommer i kontakt med ekonomifrågor och vill ha ytterligare kunskap i ämnet. Kursen vänder sig till dig med annan fackkompetens än ekonomi, exempelvis tekniker, ingenjörer, säljare, planerare eller andra specialister med behov av övergripande kunskaper i ekonomi.

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget.

Kurstillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer

2 dagar

fr. 11 900 kr

exkl. moms

 • 9-10 okt 2024

  Stockholm

  Platser kvar

 • 6-7 okt 2025

  Stockholm

  Platser kvar