Ekonomi

Ekonomi för icke-ekonomer

Få en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet

Boka kurs

Kursnr. 5193

3 dagar

fr. 14 700 kr

Exkl. moms

Välj kurstillfälle

Om kursen

Ekonomi för icke-ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som vill få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar.

Kursen ger en helhetsbild samt förståelse för hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att vara med och skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i verksamheten. Du får arbeta med hela ekonomiprocessen i din verksamhet, från att ta fram beslutsunderlag i form av kalkyler, använda dem för att ta fram en budget som du styr verksamheten med, till redovisning och uppföljning som ger dig underlag för nya kalkyler.

Ta gärna med dig dina egna frågeställningar och underlag för att göra egna kalkyler, samt egna årsredovisningar för att med räkenskapsanalys bedöma företagen. Kursen utgörs till stor del av praktiska övningar som ger dig stor möjlighet att få kunskapen på plats i diskussion med övriga deltagare.

Du lär dig

 • Läsa och tolka ekonomisk information
 • Kalkyler som hjälper dig att skapa beslutsunderlag
 • Använda och analyser nyckeltal

Passar dig som är

 • Behöver övergripande ekonomikunskaper
 • Ledare och chefer utan formell ekonomiutbildning
 • Läser till Diplomerad Inköpare

Innehåll

Ekonomi - något alla måste förstå

 • - Vad är ekonomi?
 • - Varför är det viktigt att förstå ekonomi?
 • - Ekonomistyrning
 • - Affärsidé och mål
 • - Organisation
 • - Vad är ett företag?
 • - Företagsformer
 • - Vi resonerar kring begreppet ekonomi!

 

Ekonomiska grundbegrepp som ger dig förståelse och överblick

 • - Det företagsekonomiska språket
 • - Bokföringskrav
 • - Räkenskapsår
 • - Bokslut
 • - Intäkter och kostnader
 • - Fasta och rörliga kostnader
 • - Täckningsbidrag
 • - Täckningsgrad
 • - Nollpunkt
 • - Säkerhetsmarginal
 • - Prissänkning/Prishöjning

 

Kalkyler som hjälper dig att skapa beslutsunderlag

 • - Självkostnadskalkyl för att få fram en rättvisande kostnadsbild för varje produkt, tjänst eller projekt. Du får även göra en påläggskalkyl.
 • - Investeringskalkyler - Bedöm en investerings lönsamhet. Vi jobbar med pay-off, nuvärde, slutvärde, och annuitet
 • - Kalkyl- och bokföringsmässiga kostnader

 

Budget som ger dig en ekonomisk handlingsplan

 • - För och emot budget
 • - Budget - Ekonomiskt handlingsprogram
 • - Resultat- och likviditetsplanering

Årsredovisning - Har vi gjort rätt saker?

 • - Krav på årsredovisning
 • - Förvaltningsberättelse
 • - Resultaträkning
 • - Balansräkning
 • - Vad är Goodwill?
 • - Kassaflödesanalys
 • - Tilläggsupplysningar och noter
 • - Revision

 

Företagsanalys för rätt beslut

 • - Totalanalys av årsredovisningar för att du ska kunna bedöma dina kunder, leverantörer och dra slutsatser om dessa företags framtida utveckling
 • - Nyckeltalsanalys
 • - Vinstmarginal, räntabilitet, soliditet och likviditet
 • - Hur är företagets tillgångar finansierade?

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som kommer i kontakt med ekonomifrågor och behöver ytterligare kunskap i ämnet. Kursen vänder sig till dig med annan fackkompetens än ekonomi, exempelvis tekniker, ingenjörer, säljare, planerare eller andra specialister med behov av övergripande kunskaper i ekonomi.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs.

Kurstillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer

3 dagar

fr. 14 700 kr

exkl. moms

 • 22-24 nov

  Stockholm

  Platser kvar

Kursledare

Suzanne Rehnlund

Vår kursledare Suzanne är civilekonom och är en mycket uppskattad föreläsare och pedagog. Suzanne svarar på dina frågor och ger dig handledning i ditt ekonomiska arbete. Du kan dessutom få konkreta råd under kursens gång och diskutera uppgifter med övriga deltagare i diskussionsforumet som finns i kursverktyget. Det är även Suzanne som producerat den här kursen för oss.