Aktuellt

Adobestock 336855079 Bäst För Epost Och Meddelanden

2021-08 Artikel

Daglig verksamhet påverkades mest av pandemin

Nedstängningar och anpassningar har krävts på grund av Covid-19, med isolering och minskade sociala kontakter som följd. Men, trots allt, har man även fått vissa positiva erfarenheter och lärdomar inför framtiden.

Adobestock 431130670 Liten

2021-08 Artikel

Varför onlinekurs?

Vi skapar utbildningar i ämnen som är stora och efterfrågade. Vi tittar på befintliga kurser och arbetar sedan om innehåll och koncept för att skapa mer nytta för dig som kund. Genom att kombinera digitalt lärande med personligt stöd får vi utbildningar som leder till ett större lärande

Falbackbild Nyheter

2021-06 Nyhet

SIFU lanserar nytt varumärke, ny hemsida och flyttar in i nya lokaler

SIFU lanserar nytt varumärke och en ny hemsida med fokus på användarvänlig design och funktionalitet. Dessutom flyttar företaget in i nya lokaler fr o m 1 juli 2021.

Falbackbild Nyheter

2021-06 Nyhet

Information med anledning av Coronaviruset

Information till kurs- och konferensdeltagare, föreläsare och besökare till SIFU med anledning av Coronavirusets spridning i samhället.

Adobestock 267917405 Bäst För Visn

2021-06 Artikel

Tydlighet och trygghet ger deltagarna förutsättningar att utvecklas i sin Dagliga verksamhet

Vi är glada att hälsa välkommen till årets moderator, Annika Meinhardt inför konferensen Daglig verksamhet 2021. Annika är utbildad arbetsterapeut och grundare av Arena för utveckling och har varit aktiv inom området Daglig verksamhet under många år.

Arbetssätt vi tar med oss till post pandemi

2021-06 Artikel

Arbetssätt vi tar med oss till post pandemi

Johan Liliequist är basenhetschef och överläkare på ortopeden, Västerviks sjukhus. Den 26 april inleder han konferensen Optimerad operationsplanering med en föreläsning om att förkorta och effektivisera flödet från remiss till åtgärd. Det är vi glada för! Inför konferensen ställde vi några frågor relaterade till pandemin och hur den påverkat den enhet där Johan är verksam.