Aktuellt

Adobestock 106379455 Neo Beskuren

2023-03 Artikel

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RFB) är med som samarbetspartner på konferensen Neonatalvård

Adobestock 691487369

2023-03 Artikel

Intervju med Peter Karlsson - kursledare i Injustering av värmesystem

Peter Karlsson är kursledare på flertalet kurser hos SIFU, bland annat på vår kurs Injustering av värmesystem. Han har gedigen erfarenhet inom området och är Certifierad OVK besiktningsman, Energiexpert, energikartläggare samt är han diplomerad totalkonsult. Vi fick möjlighet att ta del av hans tankar om injustering av värmesystem. Läs intervjun med honom här!

Adobestock 295359552 Ny Bild Framtidens Operationsavdelning (1)

2023-03 Artikel

Avidicare – utställare på Framtidens operationsavdelning 2023

Adobestock 482669344

2023-03 Artikel

SO-rummet – samarbetspartner på SO-dagarna 2023

Joakim Elvius, Kursledare Maskindirektivet Och CE Märkning

2023-03 Artikel

Möt Joakim Elvius – ny kursledare för Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning

Joakim Elvius är specialist på maskinsäkerhet och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med CE-märkning, kravutredning och kvalitetssäkring. Från och med april 2023 är Joakim ny kursledare för SIFUs utbildning Maskindirektivet; CE-märkning och riskbedömning och vi på SIFU hälsar honom varmt välkommen.

Adobestock 295359552 Ny Bild Framtidens Operationsavdelning (1)

2023-03 Artikel

Chromaviso - utställare på Framtidens operationsavdelning 2023