Aktuellt

Adobestock 482669344 (2)

2023-06 Artikel

Gleerups – utställare på SO-dagarna 2023

Adobestock 323830127

2023-06 Artikel

Om ökad suicidrisk och bemötande vid suicid kopplat till bipolär sjukdom

Miljöansvar I Byggbranschen LITEN

2023-05 Artikel

Hur gör du en livscykelanalys för att beräkna en produkts samlade miljöpåverkan i byggbranschen?

I en kort intervju med Amanda Segervik, kursledare för kursen Miljöansvar i byggbranschen fick vi chansen att fråga henne om varför hon tycker att det är viktigt att få mer kunskap inom miljöansvar.

Hud Mot Hud

2023-05 Artikel

All tid är värdefull – om för tidigt födda och hud-mot-hud

Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.

Adobestock 325728542 Bäst För Visning (1)

2023-05 Artikel

Möt Kamilla Klefbeck, talare på Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023

Inför konferensen Forum för anpassad grund- och gymnasieskola 2023 fick vi möjlighet att ställa Kamilla Klefbeck några frågor. Hon ska föreläsa om undervisning för elever med autism - ett forskningsprojekt med lesson study som modell för lärande. Ta del av hennes svar i intervjun här!

Adobestock 482669344 (3)

2023-05 Artikel

Sanoma - Utställare på SO-dagarna 2023