Hur skapas goda förutsättningar för samarbeten mellan skol-bibliotekarier, lärare och skolledning?

Hur skapas goda förutsättningar för samarbeten mellan skol-bibliotekarier, lärare och skolledning?

Maria Heimer är en av talarna på årets konferens Skolbibliotek. Hon är på plats tillsammans med sin medförfattare Monika Staub Halling, tillsammans har de skrivit boken "Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen". De kommer att tala på temat hur vi skapar en samsyn kring skolbibliotekariens uppdrag och hur vi kan skapa förutsättningar för ett kvalitativt samarbete i undervisningen.

Vi ställde några korta frågor till Maria som du får ta del av här: 

 

Hej Maria, 

- Barns läsande och språkutveckling är något du brinner för – hur kan dessa viktiga frågor lyftas och uppmärksammas ännu mer inom skolans värld?
Vi behöver värna om att skolbiblioteket inkluderas i skolans och fritidshemmets undervisning, så att skolbiblioteksverksamheten inte blir ett enskilt spår. Vi behöver tillsammans vara läsande förebilder och för att kunna vara det behöver ledningen avsätta tid för läsning och för gemensamma samtal om det lästa. Om inte skolbibliotekarien, lärarna eller andra pedagoger läser barn- och ungdomslitteratur, får vi färre läsande elever. Vi behöver också lyfta vikten av att planera sin högläsning, så att vi nyttjar de positiva effekter som högläsningen kan ha om den genomförs på ett medvetet sätt.

- Att bygga upp ett gott samarbete mellan skolbibliotekarier, lärare och skolledning är något du pratar varmt om – vilka positiva effekter har du sett på detta område?
Jag har sett många positiva effekter som ett ökat läsintresse både bland elever och pedagoger och en ökad medie- och informationskunnighet, även här för både pedagoger och elever. Jag har också sett att såväl skolledning som personal tillsammans är villiga att prioritera en hundraprocentig tjänst för skolbibliotekarien och att höja anslaget för skolbiblioteket.

- Har du något guldkorn att dela med dig av som kan vara till nytta för skolbibliotekarierna runt om i landet?
Prioritera även elevernas vuxna! Var delaktig i vårdnadshavarmöten. Inspirera till högläsning och elevers egen läsning i hemmet och ge tips på böcker att läsa högt och att läsa själv. Prata om elevers medievanor och hur man kan vara en närvarande vuxen i vad barnen gör på nätet. Det gör stor skillnad.

- Hur tänker du kring framtiden och utvecklingen för skolbiblioteken framöver?
Jag tänker att det måste till en likvärdighet, det är för få elever i dag som har tillgång till bemannade skolbibliotek, där skolbibliotekarie, skolledning och pedagoger arbetar mot samma mål och där beståndet är rikligt och uppdaterat. Vi har en skolbiblioteksutredning i en handväska, men den är för viktig för att ligga kvar där. 

- Vad ser du personligen mest fram emot med att delta på årets konferens?
Efter de här pandemiåren, när man inte har kunnat träffas fysiskt, ser jag fram emot att få möta skolbibliotekarier, skolledningar och pedagoger runt om i landet. Jag ser också fram emot att dela med mig av mina erfarenheter och att få ta del av de andra föreläsningarna.

Tack för att du tog dig tiden att svara på frågorna!

 

 

Maria Heimer

Maria har tidigare arbetat som skolbibliotekarie i F–9 och som samordnare och utvecklare för skolbibliotek. Tillsammans med Monika Staub Halling har hon skrivit boken "Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen". Maria Heimer är numera verksam som författare och föreläsare på heltid.

 

Vi ser fram emot att ses på konferensen som går av stapeln den 22-23 november.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här fler av SIFUs artiklar: