Aktuellt

Adobestock 293115589 Mindre

2022-10 Nyhet

SIFU söker kursledare inom VVS området

Vi vill förstärka vårt VVS område med ytterligare kursledare. Som en del i SIFUs föreläsarteam har varje kursledare sin expertis och genuina kunskap inom sitt branschområde och ser det som en självklarhet att hålla sig aktiv och ajour kunskapsmässigt inom sin bransch.

Skolbibliotek (2)

2022-10 Artikel

Ämnesöverskridande samarbeten, källkritik och att hålla sig uppdaterad på det senaste

Adobestock 316935357 (1)

2022-10 Artikel

Bristande lust och andra frågor kring lustproblematik

Tanja Suhinina är en av talarna på årets konferens Sexuell hälsa, vi har fått möjligheten att ställa några frågor inför konferensen som du får ta del av svaren på här.

Adobestock 257610914 (1) (2)

2022-09 Artikel

Olympus - utställare på konferensen Framtidens operationsavdelning

Adobestock 48787420

2022-09 Artikel

Planering och tät uppföljning – framgångsfaktorer för att minska risken för postpartumpsykos

Jenny Svedenkrans och Petra Jonsson Bygdevall är två av talarna på årets konferens Bipolär sjukdom. De kommer att tala om bipolaritet under graviditet och nyföddhetsperioden under sitt talarpass. Inför konferensen fick vi möjligheten att ställa några frågor, här kan du ta del av deras svar.

Adobestock 121021314 Beskuren Cisterner Med Blommor

2022-09 Artikel

Ava Systems Nordic – utställare på Cisterndagarna 2023

Vi hälsar Ava Systems Nordic varmt välkomna som utställare på Cisterndagarna den 31 januari- 1 februari 2023 i Göteborg!