Aktuellt

Adobestock 268950373

2021-10 Artikel

Braining - bättre mående för både patienter och personal inom bipolär sjukdom

Lina Martinsson är verksamhetschef för Psykiatri sydväst, SLSO, vid Karolinska Huddinge sjukhus. På konferensen Bipolär sjukdom kommer hon att tala om ”Braining” – en pulshöjande träning som fungerar som tilläggsbehandling till läkemedelsbehandling. Vi är nyfikna på metoden och ställde några frågor till Lina om hur det fungerar, om resultat och hennes rekommendationer för den som vill sätta igång.

Covid Srhr Kopiera

2021-09 Artikel

Vad har Corona-pandemin med SRHR att göra?

Vi på SIFU är glada att återigen hälsa Hanna Byström välkommen som föreläsare på konferensen Sexuell hälsa - den 30 november - 1 december

Adobestock 164481496

2021-09 Artikel

Jotun - en av våra utställare på Cisterndagarna

Banner Cisterndagarna

2021-09 Artikel

Paroc - en av våra utställare på Cisterndagarna

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-09 Artikel

Foamglas - en av våra utställare på Cisterndagarna

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-09 Artikel

Hempel - en av våra utställare på Cisterndagarna