Aktuellt

Skolbibliotek

2022-06 Artikel

Hur skapas goda förutsättningar för samarbeten mellan skol-bibliotekarier, lärare och skolledning?

Maria Heimer är en av talarna på årets konferens Skolbibliotek. Hon är på plats tillsammans med sin medförfattare Monika Staub Halling, tillsammans har de skrivit boken "Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen". De kommer att tala på temat hur vi skapar en samsyn kring skolbibliotekariens uppdrag och hur vi kan skapa förutsättningar för ett kvalitativt samarbete i undervisningen.

Adobestock 312723590

2022-05 Artikel

"Se hela människan – inte enbart ögonen – och förlita dig inte helt på den tekniska utrustningen"

Adobestock 482669344 (3)

2022-05 Artikel

Få underlag för omdömen och betyg genom att låta undervisningen stå i fokus

Anna deltar som talare på årets upplaga av SO-dagarna, där hon berättar mer om LGR22 och betyg och bedömning. Vi ställde några korta frågor till henne på temat inför konferensen.

HM Konungen Rubrikbild

2022-05 Artikel

Kurser för cykelreparatörer och ett kungligt besök

Adobestock 257610914 (1)

2022-05 Artikel

MedicSolution Nordic - utställare på Framtidens operationsavdelning 2022

Adobestock 180561140 Styr Och Regler Artikel Maj 2022 Beskuren

2022-05 Artikel

Det är alltid ekonomin som styr när man automatiserar en fastighet

Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. De olika systemen har även en styrning sinsemellan. Ett väl optimerat styr- och reglersystem är kostnadseffektivt med låg miljöpåverkan, hög energiprestanda och ger en god inomhusmiljö.