Aktuellt

Banner Cisterndagarna

2021-09 Artikel

Paroc - en av våra utställare på Cisterndagarna

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-09 Artikel

Foamglas - en av våra utställare på Cisterndagarna

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-09 Artikel

STOR - samarbetspartner på Cisterndagarna

Bild Cistern 1600X500 Pxl Hemsidan

2021-09 Artikel

Hempel - en av våra utställare på Cisterndagarna

Webinarie Hur tacklar du som BAS arbetsmiljörisker?

2021-09 Artikel

Webinarie Hur tacklar du som BAS arbetsmiljörisker?

Tack för att du deltog på vårt webinar tillsammans med Magnus Brile. Och varsågod - här kan du hämta presentationen.

Adobestock 336855079 Bäst För Epost Och Meddelanden

2021-08 Artikel

Daglig verksamhet påverkades mest av pandemin

Nedstängningar och anpassningar har krävts på grund av Covid-19, med isolering och minskade sociala kontakter som följd. Men, trots allt, har man även fått vissa positiva erfarenheter och lärdomar inför framtiden.