Aktuellt

Adobestock 482669344 (2)

2022-04 Artikel

Gleerups – utställare på SO-dagarna 2022

Banner Bildkollage Kristina

2022-03 Artikel

100 år med fokus på kompetensutveckling

SIFU har en lång historia inom yrkeskunnande och kompetensutveckling. I år firar vi 100 år och det kommer vi uppmärksamma på olika sätt. Var med och fira du också!

Hud Mot Hud

2022-03 Artikel

All tid hud-mot-hud är värdefull och ger resultat

Forskningen visar att det är gynnsamt för både det nyfödda barnet och föräldrarna att vårdas så nära varandra som möjligt, något som kallas "hud-mot-hud-vård" och "nollseparation". Ylva Thernström Blomqvist forskar på området och svarar här på våra frågor om fördelar och utmaningar med vårdformen.

Adobestock 329364612 Mindre

2022-03 Artikel

Ökat tryck på SIFUs betongkurser

Intresset är stort för att anskaffa relevant kompetens med både klass II och I. SIFU utökar antalet kurstillfällen.

Webinar | Betong

2022-03 Artikel

Webinar | Betong

Tack för att du deltog på vårt webinar tillsammans med Daniel Grytfors.

Adobestock 327103705

2022-03 Artikel

Problematisk skolfrånvaro – intervju med Eric Donell

Eric Donell är föreläsare med mångårig erfarenhet av att utbilda skolpersonal om elever med särskilda behov som exempelvis ADHD, Autism och Tourettes syndrom. Han är vice ordförande för Riksförbundet Attention, intresseorganisationen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar till vardags som sjuksköterska på BUP. Där arbetar han bland annat med rådgivning och föräldrautbildning.