Aktuellt

Adobestock 257610914 (1) (2)

2022-09 Artikel

Olympus - utställare på konferensen Framtidens operationsavdelning

Adobestock 48787420

2022-09 Artikel

Planering och tät uppföljning – framgångsfaktorer för att minska risken för postpartumpsykos

Jenny Svedenkrans och Petra Jonsson Bygdevall är två av talarna på årets konferens Bipolär sjukdom. De kommer att tala om bipolaritet under graviditet och nyföddhetsperioden under sitt talarpass. Inför konferensen fick vi möjligheten att ställa några frågor, här kan du ta del av deras svar.

Adobestock 121021314 Beskuren Cisterner Med Blommor

2022-09 Artikel

Ava Systems Nordic – utställare på Cisterndagarna 2023

Vi hälsar Ava Systems Nordic varmt välkomna som utställare på Cisterndagarna den 31 januari- 1 februari 2023 i Göteborg!

Adobestock 316935357

2022-09 Artikel

Från sexuell problematik till att ha det kul tillsammans i det sexuella mötet – psykoterapeutiskt stödjande i praktiken

Iréne Lainio, en av talarna på årets upplaga av konferensen Sexuell hälsa delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring psykoterapeutiskt arbete och hur man kan stötta i parrelationer där det förekommer sexuell problematik.

Adobestock 48787420

2022-09 Artikel

Involvera de anhöriga och påvisa deras viktiga roll, ge dem kunskap, stöd och hjälp samt avlastning.

Årets upplaga av konferensen Bipolär sjukdom närmar sig och här får du ta del av tankar från den ideella patient- och anhörigorganisationen Balans' representanter som du även får träffa på plats på konferensen.

Adobestock 121021314 Beskuren Cisterner Med Blommor

2022-09 Artikel

Jotun – utställare på Cisterndagarna

Vi hälsar Jotun varmt välkomna som utställare på Cisterndagarna den 31 januari- 1 februari 2023 i Göteborg!