"Se hela människan – inte enbart ögonen – och förlita dig inte helt på den tekniska utrustningen"

"Se hela människan – inte enbart ögonen – och förlita dig inte helt på den tekniska utrustningen"

Mikael Efthamre är leg. ögonsjuksköterska och arbetar på S:t Eriks Ögonsjukhus. Han har bred erfarenhet av ögonsjukvård och har arbetat länge inom området. På konferensen Ögonsjukvård kommer han att tala om både ögats anatomi och fysiologi, om grundsjukdomars påverkan på ögonen och hur man tar hand om akuta ögonskador och jourfall.

Vi frågade Mikael om vad man ska tänka på när man hanterar jourfall och besvarar frågor från patienter med akuta ögonskador. Läs intervjun med honom här!

Vilka är de vanligaste akuta ögonskadorna som patienterna söker för?

- När patienten söker akut, så är det oftast för främmande kropp i ögat, det vill säga att man fått något i ögat.

Vid telefonrådgivning, är det några speciella varningstecken man bör lyssna efter?

- Om patienten beskriver en synnedsättning, att det blixtrar eller att man fått en permanent skugga i synfältet. Om patienten har slipat eller hamrat med järn finns det risk för att man fått något i ögat. Smärta i ögonen ska man också vara extra vaksam på.

Är det några speciella grundsjukdomar som kan innebära ett mer akut förlopp för akuta ögonfall?

- Patienter med psoriasis, ulcerös colit och Crohns sjukdom har något ökad risk att utveckla akut irit. Diabetes mellitus kan ge näthinneavlossning eller svullnad av makula.

Vilka ögonskador kan man uppmana patienten att ta hand om på egen hand?

- Enklare fall, som klåda i ögonen eller var i ögonen kan patienten själv ta hand om. Det finns bra receptfria droppar och salvor att köpa på apoteken som man kan använda själv under ett par dagar. Vid torrhetskänsla är det bra med smörjande droppar. Om det däremot inte går över ska man boka en tid på vårdcentral eller ögonmottagning. Det är viktigt att patienten inte fått en synnedsättning eller känner smärta i ögonen. I så fall måste man söka hjälp inom sjukvården.

Vad är det man kommer att få lära sig på dina föreläsningar, och varför är det viktigt att skaffa sig grundkunskaper inom ögon?

- Jag kommer att ge råd om hur man bedömer via telefon om ett fall är akut eller inte. Det är svårt att bedöma ögon när man inte har patienten framför sig. Jag kommer föreläsa och visa en mall som man kan följa för att enkelt se om det är akut eller inte. På mina föreläsningar får man även lära sig komplexiteten i grundsjukdomar som ofta även drabbar ögonen. Jag vill också förmedla hur viktigt det är med förståelsen att se till hela människan och inte enbart ögonen eller förlita sig helt på den tekniska utrustningen.

Vi på SIFU tackar Mikael för intervjun och hälsar dig välkommen att lära dig mer på konferensen Ögonsjukvård den 20-21 september. 

Mikael Efthamre, leg. Ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus

Mikael är koordinator för mobil ögonbottenscreening i Region Stockholm och kursansvarig för uppdragsutbildningen Diabetesögonsjukvård – fotodokumentation inkl. bildgranskning/bedömning på Karolinska Institutet. Han har arbetat i ögonbranschen sedan slutet på 80-talet och har bred erfarenhet av ögonsjukvård. Han är en flitigt anlitad föreläsare och håller i föreläsningar för personal och patienter flera gånger per år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler artiklar från SIFU: